Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


12.4. Tratat asupra promovării raporturilor economice între Regatul României și Reichul German [1] 

(23 martie 1939)

 

Art. I. În vederea colaborării dintre Părţile Contractante va fi întocmit, ca o completare a actualei reglementări a schimburilor economice româno-germane,
un plan economic pe mai mulţi ani care va menţine ca principiu de bază echilibrarea schimburilor economice reciproce.

Planul economic, pe de o parte, va ţine socoteală de cerinţele de import german, iar, pe de alta, de posibilităţile de dezvoltare ale producţiunii române, de necesităţile interne române şi de nevoile schimbului economic al României cu alte ţări.

Planul se va extinde îndeosebi asupra:

1. a) Dezvoltării şi orientării producţiei agricole române. În acest scop, după un prealabil schimb de experienţe al organelor competente ale ambelor părţi, se va proceda şi la cultura de noi produse agricole, precum şi la intensificarea celor ce sunt de pe acum cultivate, mai ales a furajelor oleaginoase şi a plantelor textile;

b) Dezvoltării industriilor agricole existente şi înfiinţării  de noi industrii agricole şi de instalaţiuni de prelucrare.

2. a) Dezvoltării economiei româneşti silvice şi a lemnului;

b) Creării de exploatări şi industrii forestiere întrucât vor apărea necesare în raport cu cele de la punctul 2 a).

3. a) Livrării de maşini şi de instalaţiuni pentru exploatările miniere din România;

b) Fundării de societăţi mixte româno-germane pentru deschiderea şi valorificarea calcopiritei din Dobrogea, minereurilor de crom din Banat, minereurilor de mangan din regiunea Vatra Dornei – Broşteni.

De asemenea, va fi examinată valorificarea zăcămintelor de bauxită şi eventual crearea unei industrii de aluminiu.

4. Fundării unei societăţi mixte româno-germană, care se va ocupa cu exploatarea petrolului şi cu executarea unui program de foraj şi de prelucrare a ţiţeiului.

5. Colaborării pe teren industrial.

6. Creării de zone libere în care se vor instala întreprinderi industriale şi comerciale, şi construcţii, în aceste zone libere, de antrepozite şi  instalaţiuni de transbordare pentru navigaţia germană.

7. Livrării de armament şi echipament pentru armata, marina, aviaţia română şi industria de armament.

8. Dezvoltării căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport, al reţelei de drumuri şi a căilor de apă.

9. Construirii de instalaţii de utilitate publică.

10. Conlucrării dintre băncile române şi germane, în interesul ambelor ţări, îndeosebi pentru înfiinţarea diverselor afaceri. [...]

Art. V. Prezentul tratat va fi ratificat. El intră în vigoare o lună după schimbul documentelor de ratificare, care se va face la Berlin, cât mai curând posibil. Părţile  Contractante îl vor aplica provizoriu, chiar de la data semnării.

Tratatul rămâne în vigoare până la 31 martie 1944. Dacă nu este denunţat un an înainte de această dată, se prelungeşte pe timp nedefinit. El poate, în acest caz, să fie denunţat oricând, cu respectarea unui termen de preaviz, de un an, la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic.

Semnat la Bucureşti, în text român şi german, fiecare în câte două   exemplare, la 23 martie 1939.

 

                                                   Monitorul oficial, din 2 iunie 1939

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC