Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<12.5. Garanţiile Marii Britanii și Franţei acordate Greciei și României

(13 aprilie 1939)

 

a) Declaraţiile lui Neville Chamberlain în Camera Comunelor

 

Profit prin urmare de acest prilej pentru a declara în numele guvernului Maiestăţii Sale că atribuim cea mai mare importanţă înlăturării oricărei tul-burări prin forţa ameninţărilor sau oricărei schimbări prin forţă a statu-quo-ului din Mediterană şi Peninsula Balcanică.

 În consecinţă, am ajuns la concluzia că în cazul unei acţiuni care ar fi luată şi care ar ameninţa precis independenţa Greciei şi a României şi care ar fi considerate de către guvernul grec şi român respectiv ca vital să reziste cu forţele lor naţionale, guvernul Majestăţii Sale se simte legat  de a da imediat guvernelor grec şi român, după cum va fi cazul, tot sprijinul pe care-l are în puterile sale.

 Comunicăm aceste declaraţii guvernelor şi puterilor interesate, în special Turciei, ale cărei strânse relaţii cu guvernul grec sunt cunoscute şi ştiu că guvernul francez va face declaraţii similare astăzi după amiază.

 

b) Declaraţiile lui Edouard Daladier făcute presei

 

Guvernul francez atribuie cea mai mare importanţă prevenirii oricărei modificări impusă cu forţa sau prin ameninţări cu forţa statu-quo-ului în  Mediterană şi în Peninsula Balcanică.

Luând în considerare îngrijorările speciale pe care evenimentele din ultimele săptămâni le-au făcut să apară, guvernul francez a dat în consecinţă  României şi Greciei asigurarea specială că în cazul când o acţiune ar fi întreprinsă împotriva lor, acţiune care ar ameninţa clar independenţa României sau Greciei, şi împotriva căreia guvernul român sau guvernul grec ar socoti că este în interesul său vital să reziste cu forţele sale naţionale, guvernul francez
s-ar socoti angajat să-i dea imediat întreaga asistenţă ce-i stă în putinţă.

Guvernul englez a adoptat aceeaşi atitudine.

 

Universul, din 15 aprilie 1939© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC