Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


12.6. Comunicat privind neutralitatea României

(6 septembrie 1939)

 

Ministrul Casei Regale face cunoscut:

1. Maiestatea Sa regele, convocând consilierii regali, şedinţa a avut loc astăzi 6 septembrie, ora 16, la palatul Cotroceni.

2. După expunerea preşedintelui Consiliului de Miniştri, ministru al apărării naţionale, şi a ministrului afacerilor străine asupra politicii externe a guvernului faţă de evenimentele internaţionale în curs, Consiliul în unanimitate a aprobat acţiunea diplomatică urmată şi măsurile militare luate pentru apărarea fruntarii lor.

3. Consiliul, în unanimitate, a hotărât observarea strictă a regulilor neutralităţii stabilite prin convenţiunile internaţionale faţă de beligeranţii din actualul conflict.

4. Au luat parte:

Domnii: Armand Călinescu, preşedintele Consiliului de Miniştri;

General Arthur Văitoianu, consilier regal;

Dr. Al. Vaida-Voevod, consilier regal;

Gh. Gh. Mironescu, consilier regal;

Prof. N. Iorga, consilier regal;

Dr. C. Angelescu, consilier regal;

Gh. Tătărescu, consilier regal;

C. Argetoianu, consilier regal;

General adj. E. Ballif, consilier regal;

Gr. Gafencu, ministru al afacerilor străine.

                                                                           Bucureşti, 6 septembrie 1939.

 

                                                   “Monitorul oficial”, din 7 septembrie 1939

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC