Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


12.7. Notă privind iniţiativa României pentru constituirea unui “bloc al neutrilor”[1]

               (Moscova, 14 noiembrie 1939)     

 

Guvernul român, având în vedere constituirea unui bloc al statelor din sud-estul european, a supus guvernului Republicii Turce propunerile următoare care ar trebui să servească drept bază a unei astfel de alcătuiri.

a) Neutralitatea absolută în limitele actuale ale războiului.

b) Tratat de neagresiune între statele participante la bloc.

c) În cazul când un stat membru al blocului ar fi victima unei agresiuni, păstrarea cel puţin a unei neutralităţi binevoitoare faţă de acel stat.

d) Reducerea la un nivel normal, de către toate statele membre ale blo-cului, a măsurilor militare la frontierele lor comune.

e) Contacte directe între ministerele afacerilor externe ale statelor mem-bre ale blocului, precum şi schimburi de informaţii politice şi economice.

f) Măsuri economice pe baza apartenenţei la bloc.

O notă explicativă, trimisă de guvernul român, remarcă faptul că adeziunea la bloc nu afectează în nici un fel angajamentele actuale ale participanţilor, şi că, pe lângă membrii Înţelegerii Balcanice, pot să adere Bulgaria, Ungaria şi Italia.

 

Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu, Relaţii internaţionale în acte şi documente, vol.II. 1939-1945, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, pp. 28-29

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC