Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

 

13.1. Protocolul adiţional secret la Pactul de neagresiune semnat de Molotov și Ribbentrop la 23 august 1939

              

Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul german şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, plenipotenţiarii semnatari din partea celor două parţi au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidenţiale problema delimitării sferelor lor respective de interes în  Europa răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la următoarul rezultat: [...]

3. În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele părţi ca strict secret.

 

23 august 1939

Pentru Guvernul Germaniei,                      Reprezentantul plenipotenţiar

   J. RIBBENTROP                                  al Guvernului U.R.S.S.,

                                                                           V.MOLOTOV

 

Diplomaţia cotropitorilor. Repercursiunile ei asupre Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Culegere de documente alcătuită de A.Balanovschi, Chişinău, Editura Universitas, 1992, pp. 47-48

 

<< 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 CUPRINS 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC