Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

 

2.1. Declarațiile lui Ion I. C. Brătianu privind situația României la Conferința de pace

(decembrie 1919)

 

Astfel erau decepțiunile create chiar de armistițiu, când la Paris înaintea Conferinței am constatat din ziua întâi că statele mari, că puterile cele patru înțelegeau să ne trateze, pe statele cele mici, la discuții, nu ca pe niște tovarăși cu drepturi egale, cum fuseserăm egali la luptă. Din ziua întâi se constatau așa diferențele încât nu mai corespundeau cu noțiunea pe care o aveam noi de noua viață internațională ce trebuie să fie între state.

Nu insist asupra chestiunilor de detaliu, ca cele în care ne-am pomenit că României i se contestă dreptul de a avea nu numai un număr de plenipotențiari egal cu ai Puterilor Mari, dar României i se contestă chiar dreptul de a avea un număr de plenipotențiari egal cu acei ai Belgiei, ai Braziliei sau Serbiei, așa că noi nu puteam să avem decât doi plenipotențiari, pe când celelalte puteri puteau avea trei. [...]

Ca să se sistematizeze acest procedeu de lucru și acest sistem nou, dar prea mult învechit, al vieții internaționale, s-au inventat definițiuni speciale pentru state ca acele pe care le reprezentam.

Rând pe rând, ele au fost numite “state cu interese particulare” și apoi ”state cu interese limitate”. Am protestat în toate demersurile mele în contra acestor definițiuni. Am căutat să conving pe cei mari că statele nu sunt unele cu interese generale și altele cu interese limitate, dar că fiecare stat, acolo unde are interes, îl are tot atât de viu și e tot atât în drept să-l apere, ca oricare putere mare, și că nu este nimeni în drept să limiteze unde interesele mele încep și unde se sfârșesc, decât eu însumi.

Concepțiunea și definițiunea erau atât de primejdioase, încât ele nu puteau să nu ducă la acea consecință, la care s-a și ajuns, când de la state cu interese limitate am ajuns să fim tratați ca în tratatul minorităților, ca state cu independență limitată. [...]

Am fost în ignoranță complectă de textul tratatului cu Germania până în ajunul zilei când el a fost să fie înmânat inamicului.

Atunci am fost convocați, într-o conferință plenară, în care ne-am așteptat ca cel puțin în această ultimă oră să ni se comunice textul integral. În loc să ni se dea, s-a ridicat unul din delegații marilor puteri și a făcut o scurtă, o foarte scurtă, chiar o prea scurtă expunere a ceea ce conținea tratatul în liniile sale generale și ne-a spus că neavând imprimatul gata nu ni se va putea comunica textul însuși decât a doua zi.

Fiindcă în acel tratat, în acea expunere ce se făcea erau aluziuni la două sau trei puncte, care ne interesau special pe noi românii, m-am adresat la doi din cei mai de seamă delegați ai acelei conferințe, nu la unul din membrii Consilului Suprem, dar la doi oameni iluștri, care în desfășurarea evenimentelor care au produs și au condus războiul i-au asigurat succesul și care ocupă un loc de frunte în lume.

O voce:  Mareșalul Foch.[1]

Dl. Ion I.C. Brătianu: M-am adresat la dânșii și i-am întrebat: Cum stau aceste puncte în tratatul care privește și pe România? Fiecare pe rând, mi-a răspuns: “Dar dacă d-ta nu le cunoști, crezi că eu le cunosc? Nu cunosc textul tratatului.” Atunci am zis unuia din ei, celui mai ilustru: “Vream să mă ridic și să mă plâng, dar dacă d-ta nu-l cunoști, în ce sens se va mai lua plângerea mea?”

D-lor deputați, astfel am ajuns la Versailles, în ziua în care s-a remis tratatul cu Germania, când eram puși în alternativa dureroasă și plină de griji: sau să semnăm un act de asemenea importanță ca reprezentanți ai unui stat independent, fără să-i cunoaștem cu preciziune conținutul, sau în fața inamicului să mă desolidarizez de la o acțiune care trebuia să asigure și revendicările și situațiunea noastră în lume și să aud acuzând România că în fața Germaniei încă nesupusă a făcut act de dezbinare, România, care, pentru a rămâne unită, trecuse prin marea de sânge și de dureri de care v-am vorbit ieri!

Așa am fost siliți să iscălim tratatul, fără să fi avut textul scris și fără ca vreunul din noi să-l fi citit. Astfel s-a făcut tratatul cu Germania.

În urma acestora ne-am crezut în drept să prevenim repetarea unor asemenea procedeuri. Ne-am strâns cu celelalte state mici și ne-am zis că dacă vine tot astfel tratatul cu Austria, cu Ungaria, cu Bulgaria, unde mergem și ce suntem?

Am făcut demersuri repetate cerând ca în privința tratatului cu Austria, care începuse a fi discutat, să putem să cunoaștem de mai înainte textul sau pentru a-l discuta în conferință cu aliații, înainte de a merge în fața inamicului. [...] Atunci, în fața protestului nostru, ni s-au acordat 24 de ore, pentru ca să luăm cunoștință de textul tratatului. Și când am luat cunoștință de textul incomplet al tratatului am văzut cu surprindere și cu o indignare, pe care, cred că este inutil s-o descriu în fața unor suflete românești, am văzut acel articol în care România, într-un tratat cu vrăjmașii, era obligată în fața acestora, ca ea, stat independent, participând la victorie și participând la Conferință, să se supună la orice Marile Puteri ar decide pentru dânsa.

Atunci, d-lor, am protestat. Am protestat în numele, unor principii care, fățiș, greu se puteau combate în mijlocul Conferinței de Pace. [...]

D-lor, astfel se tratau statele mici înaintea Conferinței acelor aliați, care duseseră războiul desigur pentru revendicările legitime ale lor, dar care, de asemenea, îl duseseră pentru principii generale și generoase, care legaseră cu dânșii unanima opiniune a lumii civilizate.

 

Dezbaterile Adunării Deputaților, nr. 15, din 1 ianuarie 1919, pp. 167-169

 

 


<< 2.1  2.2 2.3 2.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC