Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

 

 

2.3. Tratatul de pace cu Germania[1]

   (Versailles, 28 iunie 1919)

 

Partea x. Secțiunea II – Tratate

 

Art. 292. Germania recunoaște ca fiind și rămânând abrogate toate tratatele, convențiile și înțelegerile pe care le-a încheiat cu Rusia sau cu orice stat sau guvern al cărui teritoriu constituia mai înainte o parte a Rusiei, cât și cu România, înainte de 1 august 1914, sau de la această dată, până la punerea în vigoare a Tratatului de față. […]

 

Secțiunea IV - Bunuri, drepturi și interese

 

Art. 297. […] Sub rezerva dispozițiunilor contrarii care ar putea să rezulte din prezentul Tratat, Puterile aliate și asociate își rezervă dreptul de a reține și de a lichida toate bunurile, drepturile și interesele aparținând, la data punerii în vigoare a prezentului Tratat, supușilor (ressortissants) germani sau unor societăți controlate de ei pe teritoriul lor, în coloniile, posesiunile și țările lor de protectorat, inclusiv în teritoriile care le-au fost cedate în virtutea prezentului Tratat.

Lichidarea va avea loc conform legilor statului aliat sau asociat interesat, iar proprietarul german nu va putea să dispună de aceste bunuri, drepturi și interese, nici să le greveze cu vreo sarcină, fără consimțământul acestui stat.

Nu vor fi considerați, în spiritul prezentului paragraf, ca supuși (ressortissants) germani, supușii (ressortissants) germani care dobândesc de plin drept naționalitatea unei Puteri aliate sau asociate, prin aplicarea prezentului Tratat. […]

 

Partea XV - Clauze diverse

 

Art. 434. Germania se obligă să recunoască completa valoare a Tratatului de pace și a Convențiunilor adiționale care vor fi încheiate de Puterile aliate și asociate cu Puterile care au luptat alături de Germania, să accepte dispozițiunile ce vor fi luate cu privire la teritoriile fostei Monarhii a Austro-Ungariei, ale Regatului Bulgariei și ale Imperiului otoman și să recunoască noile state înăuntrul fruntariilor ce le sunt astfel fixate. […]

 

“Monitorul oficial”, din 9 aprilie 1920

 


<< 2.1  2.2 2.3 2.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC