Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
2.5. Tratatul de pace cu Austria[1]

 (Saint-Germain, 10 septembrie 1919)

 

Partea III - Clauze politice europene

Secțiunea VIII - România

 

Art. 59. Austria renunță, în ceea ce o privește, în favoarea României, la toate drepturile și titlurile asupra părții fostului ducat al Bucovinei cuprinsă dincoace de fruntariile României, astfel precum vor fi fixate ulterior de principalele puteri aliate și asociate.

Art. 60. România consimte la inserțiunea într-un tratat cu principalele puteri aliate și asociate a unor dispozițiuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor ce se deosebesc prin rasă, limbă sau religiune de majoritatea populațiunii.

România consimte, de asemenea, la inserțiunea într-un tratat cu principalele Puteri aliate și asociate, a unor dispozițiuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti libertatea tranzitului și a aplica un regim echitabil comerțului celorlalte națiuni.

Art. 61. Proporția și natura sarcinilor financiare ale fostului Imperiu al Austriei pe care România va avea să le ia pe seamă pentru teritoriul pus sub suveranitatea ei vor fi stabilite conform cu art. 203, partea IX (Clauze financiare) a tratatului de față.

Convențiuni ulterioare vor regula toate chestiunile care n-ar fi regulate prin tratatul de față și care ar putea lua naștere din cesiunea zisului teritoriu.

 

  “Monitorul oficial”, din 26 septembrie 1920

 << 2.1  2.2 2.3 2.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC