Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
2.6. Tratatul de pace cu Bulgaria

  (Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919)

 

Partea II - Fruntariile Bulgariei

 

Art. 27. Fruntariile Bulgariei vor fi fixate după cum urmează (a se vedea harta anexată): […] Cu România:

de la Marea Neagră până la Dunăre:

fruntaria astfel cum există la 1 august 1914.

De aici până la confluența Timokului cu Dunărea:

Principalul canal navigabil al Dunării în amonte. […]

 

Partea III - Clauze politice

Secțiunea V- Dispozițiuni generale

 

Art. 59. Bulgaria declară de pe acum că recunoaște și acceptă fruntariile Austriei, ale Greciei, ale Ungariei, ale Poloniei, ale României, ale Statului Sârbo-Croato-Sloven și ale Statului Ceho-Slovac, astfel cum aceste fruntarii  vor fi fixate de către principalele Puteri aliate și asociate. […]

 

Partea VII - Reparațiuni

 

Art. 121. [...] În consecință, Bulgaria se obligă a plăti și puterile aliate și asociate se obligă a accepta suma de două miliarde două sute cincizeci de milioane (2.250.000.000) de franci în aur, ca reprezentând reparațiunea a cărei sarcină Bulgaria este capabilă de a o lua asupra ei.

Plata acestei sume se va face, sub rezerva dispozițiunilor de mai jos, prin plăți semestriale a căror scadență va fi la 1 ianuarie și la 1 iulie a fiecărui an. Prima scadență va fi la 1 iulie 1920.

 

“Monitorul oficial”, din 20 septembrie 1920

 

 

 

<< 2.1  2.2 2.3 2.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC