Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
2.7. Tratatul de pace cu Ungaria

 (Trianon, 4 iunie 1920)

 

Partea II - Fruntariile Ungariei

 

Art. 27. Fruntariile Ungariei vor fi fixate după cum urmează:

[...] Cu România: De la punctul mai sus definit, spre est-nord-est și până la un punct de ales pe râul Mureș la aprox. 3 km 500 m în amonte de podul căii ferate de la Mako la Szeged:

o linie de determinat pe teren; de acolo, spre sud-est,

apoi spre nord-est și până la un punct de ales la aprox. 1 km la sud de stația Nagylak:

cursul râului Mureș spre amonte;

de acolo, spre nord-est și până la ieșirea limitei administrative între comitatele Csanad și Arad la nord-nord-vest de Nemetpereg: o linie de demarcat pe teren, trecând între Nagylak și stațiunea de cale ferată;

de acolo, spre est-nord-est și până la un punct de fixat pe teren între localitățile Battonya și Tornya;

această limită adminstrativă trecând la nord de Nemetpereg și de Kispereg;

de acolo și până la cota 123 (aprox. 1 km 200 m la est de Magosliget), punct comun celor trei fruntarii ale Ungariei, României și Cehoslovaciei (teritoriul rutean);

o linie de determinat pe teren [...].

 

Partea III - Clauze politice europene

Secțiunea III – România

 

Art. 45. Ungaria renunță, în ceea ce o privește, în favoarea României, la toate drepturile și titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de fruntariile Ungariei, astfel cum sunt fixate la art. 27, partea II-a (Fruntariile Ungariei) și recunoscute prin prezentul tratat sau prin orice alte tratate, încheiate în scop de a regula afacerile actuale, ca făcând parte din România.

Art. 46. O comisiune compusă din șapte membrii, din care cinci vor fi numiți de principalele Puteri aliate și asociate, unul de România și unul de Ungaria, se va constitui în cursul celor 15 zile de la punerea în vigoare a tratatului de față pentru a fixa la fața locului traseul liniei de fruntarie descrisă la art. 27, Partea II (Fruntariile Ungariei).

Art. 47. România recunoaște și confirmă față de Ungaria angajamentul de a consimți la inserțiunea într-un tratat cu principalele puteri aliate și asociate a unor dispozițiuni pe care aceste puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor care se deosebesc prin rasă, limbă sau religiune de majoritatea populațiunii, precum și pentru a ocroti libertatea tranzitului, de a aplica un regim echitabil comerțului celorlalte națiuni.

Proporția și natura sarcinilor financiare ale Ungariei pe care România va avea să le ia pe seama sa pentru teritoriul pus sub suveranitatea ei vor fi fixate conform cu art. 186, partea IX (Clauze financiare) a tratatului de față.

Convenții ulterioare vor regula toate chestiunile care n-ar fi regulate prin tratatul de față și care ar putea lua naștere din cesiunea zisului teritoriu. […]

Secțiunea IX - Dispozițiuni generale

 

Art. 74. Ungaria declară de pe acum că recunoaște și primește fruntariile Austriei, Bulgariei, Greciei, Poloniei, României, Statului Sârbo-Croato-Sloven și ale Statului Ceho-Slovac, astfel precum aceste fruntarii  vor fi fixate de către principalele puteri aliate și asociate.

 

“Monitorul oficial”, din 21 septembrie 1920

 

 

<< 2.1  2.2 2.3 2.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC