Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

 

<<
3.6. Imaginea Bucureștilor și a bucureștenilor

 

După ce despachetară, iesiră în balcon să vadă priveliștea. Se treziră în fața Palatului Regal. Imediat sub ei, intactă în mijlocul demolărilor, se afla o bisericuță cu cupole aurite și cruci bătute cu pietre prețioase. Dar dincolo de frumusețea bizantină a bisericii și de fațada Palatului, de o grandoare evidentă, restul clădirilor erau o îngrămădire de locuri comune și contururi mediocre. Și multe din ele erau în ruină.

Era după-amiaza târziu. Ningea ușor dintr-un cer ușor colorat de un apus portocaliu. În timp ce priveau, clădirile se dizolvau în amurg. Se aprindeau becurile pe străzi, unul după altul. Pe Calea Victoriei, la capăt, se vedeau primele vitrine luminate ale magazinelor.

Se auzi o trompetă din curtea Palatului.

- Știi ce spune? – o întrebă Guy. Ascultă!

 “Veniți și adăpostiți-vă caii cu toții!

Veniți, adăpostiți-vă caii și dați-le niște porumb!

Sergentu-l va prinde pe cel ce n-ascult㠖

Va fi biciut și închis imediat într-o temniță neagră.”

Harriet nu mai auzise poezioara înainte și-l rugă s-o repete. În acest timp auziră un scârțâit dedesubt. Se deschisese ușa bisericii și lumina cădea pe pavajul acoperit de zăpadă. Se apropia o trăsură închisă. Două femei coborâră, arătând ca doi ursuleți în hainele lor de blană și cu cizmele tivite tot cu blană.

Intrând în biserică, își traseră vălurile pe față. Ceea ce se petrecea la picioarele lor, sub balconul lor, o mișca adânc pe Harriet. Se simți, pentru prima dată, implicată în viața acestor oameni. S-ar putea să stea șase luni aici, poate chiar un an sau mai mult. După atâta timp încetezi să mai fii doar un turist. Începi să-i consideri pe ceilalți vecini. Deci trebuie să te adaptezi.

Spuse tare:

- Puteam nimeri și mai rău. Măcar aici suntem în miezul lucrurilor!... Și simți că și el e mai impresionat de poziția aceea decât voia să admită.

- Ar trebui să cumpărăm câte ceva pentru apartament. N-am putea merge spre Dâmbovița?

- De ce nu?

Trimestrul se sfârșise și Guy era în vacanță. Fericit să iasă la o plimbare și să ia ceva în oraș, el spuse:

- Mai întâi mergem să luăm un ceai la Mavrodaphne.

Era cea mai nouă, cea mai scumpă și, pentru moment, cea mai la modă cafenea bucureșteană. Mai fuseseră acolo, dar numai ca semn de apartenență la un grup. Mergeau unde se duceau și ceilalți.

Cafeneaua se afla pe o străduță ce dădea în Calea Victoriei, o stradă veche, renovată cu sticlă fumurie, metal cromat și marmură, astfel încât clădirile străluceau în lumina becurilor.

În vitrinele strălucitoare se vedeau mănuși și mici bijuterii franțuzești, îmbrăcăminte englezească din cașmir și pielărie italienească cu etichete ciudate ca: pullover, chic, golf și five-o’clock. Magazinele erau deschise până noaptea târziu.

Ferestrele enorme de la Mavrodaphne erau aburite, datorită căldurii dinăuntru și a frigului de afară. O gloată de cerșetori își stabiliseră deja adăpostul la intrare. Stăteau unul peste altul, adulmecând mirosul de ciocolată prin grătarul de la demisol. De câte ori intra cineva, se ridicau, într-un vacarm cumplit. Dincolo de ușă, în vestibul, clienții, își lăsau paltoanele la portar și un piccolo trebuia să le scoată șoșonii. Clienții erau obligați să intre în marile cafenele și restaurante ca într-un salon.

Când ajunseră soții Pringle, localul – cald, plin de arome, decorat cu sticlă fumurie, crom și piele roșie – era plin pentru five-o’clock, care, pentru majoritatea lumii de aici, însemna cafea sau ciocolată și prăjituri. Doar puțini luaseră obiceiul de a bea ceai. […]

Tremurând ușor, Yakimov îi zise directorului:

- Dragul meu, nu e nevoie să faci asta! Am să merg eu însumi - vechiul meu prieten Dobbie Dobson o să-mi împrumute banii necesari. Doar să-l rog... Nu mi-am dat seama că ești neliniștit.

I se dădură douăzeci și patru de ore dar nu se duse imediat la Dobson, care devenise tot mai puțin doritor să-i împrumute bani, ci încercă mai întâi printre obișnuiții barului – Hadjimoscos, Horvath și Palu, ca de obicei, împreună.

Se adresă întâi lui Horvath:

- Dragul meu, trebuie să-mi achit o datorie și nu mi-au sosit încă banii! Nu-mi place să rămân dator... dacă ai putea să-mi împrumuți...

Înainte de a termina, Horvath făcuse un gest atât de elocvent, încât restul cuvintelor îi  rămaseră în gât. Se întoarse spre Hadjimoscos:

- Crezi că aș putea s-o rog pe prințesă...

Hadjimoscos râdea:

- Mon cher Prince, mai bine te rogi la lună! O știi doar pe prințesă... e atât de distrată, că nu poți să nu zâmbești. Și apoi, obiceiul românesc este să nu mai dai înapoi banii împrumutați[1].

Yakimov își întoarse privirile rugătoare spre Cici Palu, un bărbat frumos, despre care se spunea că se descurca foarte bine pe cheltuiala amantelor. Palu făcu un pas înapoi și privi în altă parte, având aerul că nu-l privea respectiva problemă. Disperat, Yakimov îngăimă:

- Nu poate nimeni să-mi împrumute un leu, doi?

Ca să-i oblige, comandă un rând, dar Albu clătină din cap. Ceilalți zâmbiră dezaprobator la acest refuz, dar disprețul lor era evident. Yakimov nu era acum cu nimic mai bun ca ei.

Până la urmă, fu obligat să meargă la Dobson, care acceptă să plătească, dar cu condiția să-și caute un adăpost mai ieftin.

- Mă gândeam să încerc la Minerva, dragul meu!

Dar Dobson nu voia să audă nici măcar de Minerva, nici de alt hotel. Yakimov trebuia să-și găsească o cameră cu chirie undeva.

Așa că în sâmbăta următoare, dimineața, după un ultim mic dejun, Yakimov plecă de la Athenée Palace. Își cără singur bagajele în hol, portarii uitându-se în altă parte. Chiar dacă ar fi vrut să-l ajute, atenția le fusese distrasă de o nouă sosire, care îl făcu până și pe Yakimov, așa încărcat cum era, să rămână pe loc și să se uite.

Era vorba de un cioroi de om, scund, cu părul alb și pielea întunecată,
într-un costum albastru cu dungi. Se mișca în zornăit de lanțuri. Avea un ochi acoperit, iar celălalt se rotea ager și critic, trecând totul în revistă. Mâna stângă, prea mică, într-o mănușă strâmtă de piele, era îndoită pe piept. Purta un lanț de aur de la butonieră până în buzunarul pantalonilor. Un alt lanț, mai greu, prinzându-i bastonul de încheietura mâinii drepte, lovea ritmic mânerul de argint al bastonului. Evident neinteresat de hol și de cei prezenți, se îndreptă spre recepție și strigă:

- Vreo scrisoare pentru căpitanul Sheppy?

Galpin, în drum spre bar, se opri și el cu gura căscată.

Yakimov zise:

- O figură uimitoare! Cine ar putea fi?

- A venit noaptea trecută, zise Galpin. Probabil, Serviciul Secret... Nimic nu poate fi mai bătător la ochi decât vechii membri ai Serviciului Secret Britanic!

Observând bagajele lui Yakimov, adăugă:

- Doar nu ne părăsești?

Acesta încuviință trist:

- Mi-am găsit un locșor al meu...răspunse el, și ieși la trăsură.

În dimineața aceea, o ninsoare timpurie plutea în aer ca puful de lebădă, formând un val deasupra peronului din fața hotelului. Era foarte frig.

Trăsura îl ducea pe Yakimov spre gară. Birjarul era un tip slab și fioros, iar calul, numai piele și os. Șfichiuit de bici, părea gata să-și lase oasele pe acolo, întinzându-se și înălțându-se. Din câteva răni deschise i se prelingea sângele pe coaste. Privindu-i mișcările ritmice ale crupei, o lacrimă îi apăru lui Yakimov în ochi, dar nu plângea pentru cal, ci pentru el însuși. Se retrăgea, forțat de împrejurări, din inima vieții bucureștene spre o mahala sordidă și nefolositoare. Se simțea nedreptățit de soartă. Parcă toata lumea se întorsese împotriva lui de la moartea lui Dollie. Nu-i mai rămăsese nimic din viața lor comună, nici măcar ultima rămășiță, mașina Hispano-Suiza. Se simți tânjind după ea ca după o mamă.

Înfățișarea gării îi aminti cum venise în țară, fără un leu, nu demult, într-o noapte. Ce scurtă fusese perioada de noroc! Și lacrimile îi curgeau...

Auzindu-l cum icnea și-și trăgea nasul, birjarul se întoarse să-l privească, cu o curiozitate crudă. Yakimov se șterse la ochi cu mâneca.

Dincolo de gară, drumurile erau desfundate. Calul se împiedica prin gropi, iar trăsura se clătina. Deasupra bălților se formase o pojghiță subțire de gheață, care pocnea sub roți. Pe aici, casele erau mai mult colibe din lemn.[2] Printre ele se aflau blocuri de curând construite, dar deja cu un iz de mahala. Vopseaua de pe uși se cojise, prin balcoane erau întinse rufe la uscat și se auzeau voci de femeie certându-se.

Într-unul dintre aceste apartamente găsise Yakimov o cameră. Anunțul din ziar vorbea de “lux nebun”, la un preț de nimic – exact răspunsul la problemele sale.

Găsi blocul după vreo oră de căutări prin străduțele dimprejur. Servitorul, care-i deschise, bombăni ceva de “siest㔠și pretinse că nu înțelege. Pe scara de piatră, aerisită prin mai multe găuri din zid, părea chiar mai frig decât afară. Împinse deci ușa, și-și croi drum spre căldura din interior. De acolo nu-l mai putea scoate nimeni. Învins, servitorul bătu tare într-o ușă, intră și se trezi întâmpinat cu urlete. Într-un târziu apărură un bărbat și o femeie, amândoi în halate de casă, privind mânioși la Yakimov. Bărbatul întrebă:

- Cine este omul acesta?

Iar femeia continuă:

- Spune-i să plece imediat!

A trebuit să treacă ceva timp ca Yakimov să priceapă sub accentul bolovănos, că cei doi vorbeau în engleză.

Se înclină și zâmbi:

- Vorbiți engleza? Ca englez, pot să vă spun că sunt flatat. Am venit să văd camera pentru care ați dat anunțul.

- Un englez!

Nevasta făcu un pas înainte, cu atâta aviditate, încât Yakimov se
corectă imediat:

- Rus alb, la origine refugiat, din păcate.

- Refugiat!

Se întoarse spre soțul său cu o expresie de genul: “Este exact genul de englez care ne trebuie!”.

- Mă numesc Yakimov, prințul Yakimov.

- Ah, un prinț!

Camera era mică, ticsită cu mobilă sculptată românească și goblenuri, dar caldă și destul de confortabilă. Fu de acord să o ia.

- Chiria e de patru mii pe lună, zise femeia, doamna Protopopescu.

Cum Yakimov nu se tocmi, ea adaugă:

- În avans...

- Mâine, draga mea. Mâine îmi sosește un mandat substanțial la Legația Britanică... și-i sărută mâna grăsuță și aspră.

Ea privi înspre soțul ei, care își dădu părerea:

- E un prinț englez...

Așa că problema fu rezolvată pentru moment.

Doamna Protopopescu îi spuse lui Yakimov cât trebuia să plătească birjarului, din centru până aici. Aflat acum în siguranță, cu bagajele pe trotuar, plăti “biletul” și un bacșiș de zece lei. Birjarul amuți de mirare și apoi începu să urle furios. Voia mai mult. Ferm, Yakimov, clatină din cap și începu să-și care bagajele. Omul îi aruncă monezile pe trotuar, dar Yakimov începuse să urce scările, ignorându-i gestul.

Învârtindu-și biciul pe deasupra capului și vorbind tare, să-l audă trecătorii, birjarul sări din trăsură și se luă după el. Tropăind și zbierând, își luă banii și urcă până la primul palier.

Yakimov nu înțelegea ce spune, dar era zguduit de furia omului. Încerca să fugă, dar se împiedică și își pierdu o valiză, apoi se lipi de perete. Omul nu-l atinse, în schimb, în timp ce Yakimov se strecura mai departe, se ținea de el, troncănind cu botinele pe scări, pocnind din bici și făcând atâta zgomot, că începuse lumea să apară pe la uși, să vadă ce se întâmplă.

Doamna Protopopescu și servitorul apărură și ei la etajul al treilea.

 

Olivia Manning, Trilogia Balcanică. Marea șansă, Traducere Diana Stanciu, Prefață de Dennis Deletant, București, Editura Univers, 1996, pp. 148-151

 

<< 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC