Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
4.2. Procesul verbal de constituire a Partidului Țărănesc

  (5/18 decembrie 1918)

 

1. Declarăm că, față de începuturile făcute în unele județe din țară, ne constituim în Partid Țărănesc.

Înțelegem prin Partid Țărănesc un partid nou, cu structura socială țărăneasc㠖 țărănimea organizată politicește.

Cu program care să fie expresia nevoilor ei văzute în lumina timpului și potrivit cerințelor neamului românesc unit. Partid nou, cu moravuri noi politice - care nu exclude, ci, din contra, solicită colaborarea cu muncitorii orașelor și cheamă la conducere pe intelectuali neînregimentați în vechile partide oligarhice.

Numele definitiv al partidului se va da de congresul alcătuit din toate aceste elemente.

1. Partidul Țărănesc îl socotim necesar și la timp:

a) Ca singurul instrument politic care garantează țărănimii împlinirea întreagă și nefățarnică a tuturor nevoilor ei materiale și sufletești, participând direct și activ la rezolvarea acestor nevoi obștești.

b) Ca mijloc de a o feri, pe de o parte, de bolșevism, pe de alta, de soarta de zestre guvernamentală ce vor să-i păstreze partidele boierești.

c) Ca mijloc de a întări încrederea țărănimii române din țările surori unite în România, în care văd pericolul domniei boierești.

d) Ca o garanție a grabnicei și sigurei curățiri a moravurilor rele adânc înrădăcinate în partidele politice.

2. Programul partidului va cuprinde în mod firesc realizarea integrală a aspirațiunilor și nevoilor țărănimii române:

a) Intrarea tuturor moșiilor în mâinile țăranilor care le muncesc, pe prețuri care să le înlesnească, iar nu să le îngreuieze înstrăinarea lor.

b) Restabilirea vechilor drepturi ale țăranilor la păduri și islazuri.

c) Subsolul proprietatea statului: adică toate minele de orice fel, cărbuni, sare, păcură, să fie ale statului.

d) Reforma administrativă plecând de la autonomia comunei rurale cu buget suficient și neciuntit de stat și continuând cu plasa, județul și provincia ca unități administrative autonome.

e) Intensificarea mijloacelor de pătrundere a culturii în popor, prin crearea de așezăminte culturale și de petrecere, conduse de elemente bine alese și bine plătite.

f) Reforma impozitelor cu așezarea dărilor potrivit cu averea fiecăruia.

g) Descentralizarea cooperativă. (Cooperație liberă, cu controlul de stat).

h) Autonomia bisericii.

i) Înlocuirea jandarmeriei.

j) Reforma serviciului sanitar.

k) Lege pentru justificarea averii funcționarilor publici și a acelora făcute în timpul războiului.

 

“Țara nouă”, din 4/17 august 1919

 


 

<< 4.1 4.2 4.3 4.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC