Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

4.3. Manifestul Partidului Conservator-Pro-gresist

  (3/16 decembrie 1918)

  

Reformele democratice - Partidul Conservator n-a așteptat momentul acesta când patria română se încheagă din toate bucățile odată frânte de vitregia vremurilor, pentru a admite reformele democratice, care singure pot face o realitate constituțională din ficțiunea că toate puterile emană de la națiune. 

Împroprietărirea și ridicarea țărănului - În problema agrară, suntem singurul partid care de la Cuza Vodă până azi a făcut un pas hotărâtor. Prin legea arendărilor forțate am dat ființă promisiunilor de atâtea ori repetate. Am deschis calea pe care se poate de îndată pune țărănimea în stăpânirea pământului, până să se efectueze dobândirea lui definitivă.

S-a promis țărănimii că se vor desprinde pentru dânsa 2 milioane ha din proprietatea mare. Nu precupețim o clipă măcar această cifră pentru că nu asupra întinderii avem rezerve de făcut, ci asupra utilizării ei cea mai nimerită. De aceea, voim ca prin formația de loturi mici, nu sub 5 ha, și mijlocii, de la 25-100 de ha, să ajungem a constitui o țărănime cuprinsă și rezistentă. Deci cerem comasarea proprietății mici țărănești, indivizibilitatea prin moștenire a lotului mic; libera circulațiune a pământurilor; un credit funciar țărănesc, credit ieftin sustras de la înrâurirea politicii; organizarea de Camere agricole; dezvoltarea învățământului tehnic agricol.

În aceeași direcție Partidul Conservator a realizat deja o reformă esențială, creând un învățământ superior la sate și dând comunelor o autonomie serioasă pentru înflorirea școlilor rurale prin înființarea eforiilor școlare. 

Votul universal - Pentru a asocia toate clasele la conducerea Țării, ultimul guvern conservator s-a legat prin cea dintâi a lui declarație publică să înfăptuiască sufragiul universal, fără alt temperament decât acordarea unui vot îndoit acelui alegător, țăran sau orășean, care are sarcina de familie de cel puțin doi copii.

Drepturi politice pentru femei - Neparticiparea, până în prezent, a femeilor la viața  politică nu este un motiv suficient ca să le excludem și de astădată. Ele au arătat în ceasurile grele, pe lângă caldul lor patriotism, atâta simț de organizare că este drept să le concedem deocamdată electoratul deplin pentru comună și consiliul județean. […]

O nouă așezare a impozitelor și crearea de monopoluri de stat - Pentru stat, reforma sistemului nostru de impozite, cel mai rudimentar din Europa, stabilirea impozitului progresiv pe venit, cu desărcinarea claselor sărace sau împovărate de familie, introducerea progresivității în taxele de succesiune în raport și cu suma și cu gradul de rudenie, monopolul de vânzare al alcoolului, zahărului și petrolului, îi vor da mijloace îndestulătoare pentru a ajuta el comunele dezmoștenite în loc de a trage el ceva dintr-însele. […]

În slujba progresului obștesc - Reformele și îmbunătățirile în viața statului român, pe care Partidul Conservator le-a înscris în programul său, corespund ideii de dreptate și de solidaritate socială, care azi formează bazele ideii de stat modern. Dar aceste reforme însemnând în același timp și un progres simțitor în evoluția instituțiunilor noastre de stat de până acum, Partidul Conservator, ca o chezășie a hotărârii cu care va lupta pentru realizarea programului său, adoptă pentru viitor numele de Partidul Conservator-Progresist.

 

“Steagul”, 3/16 din decembrie 1918


 

<< 4.1 4.2 4.3 4.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC