Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

4.4. Proiectul de program al Partidului Socialist. Declarație de principii

  (9/22 decembrie 1918)

 

Partidul Socialist din România este un partid de clasă, care, inspirându-se de la ideile socialismului științific, urmăște desființarea exploatării muncii sub orice formă, prin trecerea mijloacelor de producție și de schimb în stăpânirea societății. El este deci partidul clasei muncitoare, care are istoricește chemarea de a înfăptui această socializare a pământului, a fabricilor și a uneltelor de muncă.

Partidul Socialist din România se găsește - prin firea lui - în opoziție completă cu toate partidele politice burgheze, fie ele oricât de înaintate, a căror activitate nu poate trece de marginile societății actuale. Luptând pentru schimbarea totală a organizației sociale burgheze, Partidul Socialist este un partid revoluționar, pe când toate celelelalte partide existente, cele reacționare cât și cele “democratice”, întrucât vor menținerea proprietății private, deci a claselor și a robiei de clasă, sunt și rămân partide de conservare a societății de azi. […]

Partidul Socialist din România plecând de la aceste constatări și solidar cu Partidul Comunist rus și cu toate partidele socialiste revoluționare din lumea întreagă, declară:

 Că lupta pentru cucerirea <prin orice mijloc a> puterii politice din mâinile burgheziei <române și întronarea dictaturii proletare în vederea realizării idealului comunist formează unicul său scop>.

Că pentru atingerea acestui scop, Partidul Socialist din România se va folosi de toate libertățile politice <și-și va cuceri altele noi>.

Că se va folosi de parlament, comună și județ pentru a duce și acolo critica, <opoziția și dezorganizarea> statului burghez.

Într-un cuvânt, va depune toate sforțările pentru trezirea, educarea și organizarea muncitorimii de la sate și din orașe, pentru ca, făcând-o conștientă asupra idealului comunist - idealul ei de clasă -, s-o pregătească pentru momentul decisiv al realizării societății socialiste.

 

Documente din istoria mișcării muncitorești din România. 1916-1921, București, Editura Politică, 1966, pp. 123-128

 

 

<< 4.1 4.2 4.3 4.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC