Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

4.5. Programul Partidului Conservator-Democrat [1]

  (22 octombrie 1919)

 
Politica externă România nouă a ieșit din marele cataclism mondial, în care s-a scufundat împărăția habsburgică.

România nouă a ieșit, nu numai din veci binecuvântatele și fără de asemănare admirabilele jertfe ale poporului român, dar și din jertfele aliaților noștri, care au câștigat victoria finală atunci când României sabia îi căzuse din mână. Această obârșie a României Noi îi indică linia ei de conduită în politica din afară.

Nimic nu dăinuiește care este în contra firii. De aceea alianța Regatului român cu Germania și Austria, deși avea o vechime de peste 30 de ani, a murit tocmai în ceasul în care ar fi trebuit să fie adusă la îndeplinire. Orice încercare, conștientă sau nu, de a scoate România din așezământul ei firesc, de a o despărți pentru o epocă, de aliații cu care ea s-a înfăptuit, este osândită la neputință. […]

Politica internă - Sufragiul universal. Senatul. Descentralizarea administrativă. Ianamovibilitatea administrativă În ordinea constituțională, menținerea sufragiului universal, cu votul direct și secret și cu reprezentarea proporțională și alcătuirea unui Senat, care să iasă tot din votul universal, dar consultat în alt chip, sunt principiile esențiale ale Partidului Democrat.

În reforma adminstrativă cerem o adevărată descentralizare. În același timp este absolută nevoie ca organele administrative să fie scutite de fluctuațiunile vieții de partid. O inamovibilitate generală, cu măsuri pentru excluderea favoritismului la numiri și înaintări, se impune. […]

Reforma agrară. Proprietatea individuală. Justa despăgubire Reforma agrară trebuie dusă la capăt prin efectiva distribuire a pământului expropriat între cei împroprietăriți și prin plata dreaptă a celor expropriați.

În această materie, principiile esențiale sunt: proprietatea individuală și justa despăgubire.

Vrem cinste!

Stârpirea abuzurilor. Cercetarea averilor strânse în război de funcționarii publici.

Dar mai înainte de toate și mai presus de orice, se impune o măsură, care în alte vremuri nu ar fi fost firesc să-și găsească locul într-un manifest politic. Destrăbălarea, abuzurile de tot felul, și mai ales nemaipomenita impunitate, turpitudini care au mers sporind de la 1914 încoace, fără  ca țara întreagă să aibă un singur cuvânt de ordine: Vrem cinste!

Partidul Democrat este hotărât ca, fără nici o șovăire, și fără nici o cruțare, să lovească toate necinstele, toate abuzurile care s-au comis în trecut și să împiedice pe cele care s-ar cerca să se comită în viitor. Aceeași necesitate de ordine morală impune cercetarea averilor strânse în vreme de război de către funcționarii publici.

Partidul Democrat este convins că fără nici o implacabilă urmărire a necinstei, societatea românească este în primejdie.

El cheamă la această operă pe toți cei drepți.

 În numele Partidului Democrat,

  Take Ionescu

 

 “Românimea”, din 22 octombrie 1919

 

 

<< 4.1 4.2 4.3 4.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC