Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
5.3. Declarația Partidului Național și a Partidului Țărănesc cu prilejul adoptării Constituției României 

  (29 martie 1923)

 

Partidul Național și Partidul Țărănesc, luând act de încercarea Adunării, ieșită din lovitura de stat, furt și fraudă, de a uzurpa drepturile fundamentale ale națiunii, singura chemată să-și dea pactul fundamental, declară:

Consideră acest act abuziv ca o emanațiune a concepției absolutiste a puterii executive, fără consultarea voinței naționale.

 Actualele Adunări, cu toate că întreaga opoziție le-a contestat orice îndreptățire legală de a da țării Constituția și întreaga națiune și-a ridicat glasul de protest, excluzând samavolnic o mare parte din deputații adevărat reprezentanți ai națiunii, declarând starea de asediu și suprimând libertățile cetățenești, au discutat și votat un pretins pact fundamental sub protecția forței brutale a mitralierelor și baionetelor.

Farsa discuțiilor din incinta Camerei a dovedit că astăzi guvernul, împreună cu Adunările numite de el, sunt complet izolate de conștiința vie și cinstită a națiunii.

Pentru ca cinismul să nu mai aibă nici o limită, guvernul actual, călcându-și jurământul său, se pune nu numai sub scutul baionetelor, ci și sub scutul autorității legale.

Prin acest act al său, guvernul provoacă un conflict deschis între rege și națiune [...].

Partidul Național și Partidul Țărănesc ridică din nou glasul lor de protest în fața țării și pătrunse de misiunea încredințată lor de țară, de a apăra cu toată hotărârea drepturile națiunii, consideră aceasta Constituție fără putere de a lega voința cetățenilor, fără  putere de lege și de drept nulă.

Ceea ce s-a născut la adăpostul baionetelor nu va putea trăi decât prin baionete.

 

 Dezbaterile Adunării Deputaților, nr. 61, ședința din 29 martie 1923, p. 1772.

 

 

<< 5.1 5.2 5.3 5.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC