Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
5.4. Legea pentru unificare administrativă din iunie 1925

 

TITLUL I - Împărțirea teritoriului regatului. Autorități administrative și elective locale. Autorități de control

 

Art.7. - Fiecare locuitor al țării, fără deosebire de sex și naționalitate, trebuie să aparțină unei comune și să participe la sarcinile ei.

Cetățenii români se pot strămuta dintr-o comună în alta fără nici o învoire prealabilă.

Ei sunt însă datori să facă cunoscut autorităților comunale atât strămutarea cât și așezarea lor.

Orice teritoriu din cuprinsul țării trebuie să aparțină unei comune.

Comuna își exercită autoritatea sa aupra tuturor locuitorilor și a întregului teritoriu din cuprinsul ei. [...]

 

TITLUL VI - Dispozițiuni comune.

Capitolul I - Alegeri administrative

Secția I - Alegători eligibili la comună și județ

 

Art. 156. Sunt alegători la comune și județ toți cetățenii români care, pe lângă celelalte condițiuni pe care trebuie să le îndeplinească alegătorii pentru Adunarea deputaților, au vârsta de 21ani și domiciliul real de cel puțin un an în comuna sau județul unde urmează să-și exercite drepturile lor. Această condițiune nu se cere funcționarilor publici.

Alegătorii domiciliați în capitala județului nu votează la alegerile județene, ei sunt însă eligibili în consiliile județene.

Proprietarii de imobile din stațiunile climaterice și balneare pot să declare la primăriile respective, în cursul lunii ianuarie a fiecărui an, înainte ca listele electorale să rămână definitive, că înțeleg să exercite dreptul de alegător în acele comune chiar dacă nu au acolo domiciliul lor real.

Sunt de asemenea alegători și eligibili în consiliul județean, chiar dacă nu au domiciliul real în cuprinsul județului, cetățenii români care exercită acolo un comerț, o industrie, o profesiune, sau sunt proprietari de imobile și au făcut în termenul arătat la aliniatul 3 declarațiunea voinței lor la primăria comunei din județ unde au intențiunea de a-și exercita dreptul lor de vot. [...]

Art.159. Sunt eligibili în consiliile comunale și județene toți cetățenii români care, pe lângă condițiunile de a fi alegători, au vârsta de 25 ani împliniți și știu citi și scrie, precum și cei arătați în art.156, al. II și III.

 

“Monitorul oficial”, din 14 iunie 1925

<< 5.1 5.2 5.3 5.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC