Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

6.6. Codicil la testamentul regelui Ferdinand I

  (11 ianuarie 1926)

 

A voit Domnul să încerce țara, pe mine și pe Regină cu o mare durere, prin renunțarea la tron a Principelui Carol. Până la sfârșitul vieții nu se va șterge din inima mea jalea care m-a cuprins când m-am văzut silit să iau act de această hotărâre a primului meu născut, constatând că din nenorocire această măsură o impuneau de interesele Statului și ale Coroanei, care în orice împrejurare am înțeles să mă stăpânească.

Schimbarea astfel făcută în moștenirea tronului și în familia regală, prin noua situație a fiului meu Carol, mă obligă să aduc următoarele modificări și adaosuri la testamentul meu mai sus-scris.

Anulez dispoziția cuprinsă în acest testament prin care lăsam fiului meu Carol toată cotitatea disponibilă și hotărârea de a cuprinde în partea sa de moștenire întreaga moșie Sinaia – Predeal împreună cu castelul Peleș și celelalte castele, clădiri și stabilimente, cu sarcinile prevăzute în acest testament pentru Castelul Pelișor, precum anulez și legatul “caselor și clădirilor din București absolut necesare”.

Hotărăsc ca toată această cotitate disponibilă, atât imobilele de pe Valea Prahovei, cu sarcinile prevăzute, ca și cele din București, care sunt absolut necesare viitorului rege, să revină urmașului meu pe tronul României din familia mea, iar în timpul minorității sale să se bucure de folosința și de veniturile lor iubita mea soție Regina Maria.

Voiesc ca partea rezervatară ce se cuvine fiului meu Carol, s-o primească în bani și în efecte.

Luând aceste noi dispoziții potrivit dorinței ce întotdeauna am avut de a spori mijloacele noului Rege al României, rog Cerul ca să ajute pe iubitul meu fiu Carol în noua viață ce singur și împotriva voinței noastre și-a ales-o și să facă urmările acestei alegeri cât mai ușoare pentru el și pentru țară.

Făcut la București în unsprezece ianuarie una mie nouă sute douăzeci și șase, scris și iscălit cu propria mea mână.

 

  FERDINAND

 “Monitorul oficial”, din 22 iulie 1927

 

 

 

<< 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC