Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

6.8. Carol al II-lea despre situația din România după moartea regelui Ferdinand I[1]

 (31 iulie 1927)

  

Române,

  

Dacă ești dintre acei patrioți care iubesc dreptatea și lumina adevărului, atunci copiază în cinci exemplare acest cuvânt al A.S.R. Principele Carol al României, publicat în ziarul “Le Matin” din 31 iulie[2], precum și acest îndemn la răspândire și trimite-l la cinci prieteni, ca și aceștia, la rândul lor, să-l răspânească pe aceeași cale mai departe.”

Textul declarațiilor din “Le Matin”:

Durerea pricinuită de pierderea mult iubitului meu părinte mi-a fost mărită încă de faptul că n-am putut fi lângă dânsul în ceasul din urmă.

Cu toată via mea dorință arătată de atâtea ori de a lua parte la înmormântare, mi s-a adus la cunoștință, în chipul cel mai hotărât, că prezența Mea cu acest prilej nu este dorită.

Deși acest răspuns mi-a fost înfățișat ca fiind ultima dorință a regelui, știu că marea dorință a tatălui meu a fost cu totul dimpotrivă.

Acei care s-au făcut răspunzători de acest act lipsit de omenie au crezut oare că prezența Mea va provoca tulburări în România?

E departe de mine gândul de a stârni tulburări în țară.

Dacă acum un an și jumătate am renunțat la drepturile mele, am făcut-o pentru că, ținând seama de demnitatea mea, am fost constrâns să o fac în împrejurări grele, de către oameni și prin mijloace asupra cărora cred că este mai bine să nu dau amănunte sau să rostesc vreo judecată.

Am fost adânc întristat când am fost silit să iau această hotărâre și îi deplâng toate urmările.

Poveștile de ordin sentimental, care au fost răspândite pe seama mea și care sunt necontenit împrăștiate în toată lumea, nu au nimic de a face cu hotărârea mea.

De atunci situația s-a schimbat; astăzi însuși viitorul României dă mari griji. Acum un an și jumătate pentru orice om cu puteri omenești de prevedere el se arăta sub cele mai bune auspicii. Nici o teamă nu putea fi sănătatea regelui și aveam cu toții dreptul să nădăjduim o domnie lungă.

De atunci tatăl meu s-a stins lăsând o grea moștenire.

Pentru nimic în lume nu putem lăsa ca munca încordată a două generații să fie pusă în primejdie.

Ca român și ca tată am dreptul și datoria să veghez ca mărirea neamului, ținta străduințelor a doi regi glorioși, să nu sufere nici o atingere pentru ca fiul meu să culeagă o moștenire neatinsă când va veni vremea lui.

Această situație îmi dă dreptul să intervin personal.

Sunt și am fost totdeauna un patriot înflăcărat și cinstit.

Am în inimă dorința arzătoare de a fi folositor Țării mele și de a nu-i provoca dezordini, însă niciodată n-aș putea refuza să ascult dorința poporului meu și să răspund chemării sale, dacă ea se îndreaptă către mine.

 

  Carol al României.

 

Arhivele Nationale Istorice Centrale, fond Casa Regală. Carol Caraiman, dos. 2/1927, f.11

 

<< 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC