Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

7.1.2. Sarcinile comuniștilor în viziunea lui Gheorghe Cristescu[1]

 

Puterea Partidului Comunist izvorăște dintr-o necesitate istorică.

Contrazicerile din sânul societății capitaliste și reaua repartiție a bunurilor sociale fac ca partidul comunist și sindicatele <să trăiască și să înfrunte> cu bărbăție toate loviturile.

În fața valului de reacțiune, muncitorii din toate breslele, care sub flamura roșie a comunismului și-au îmbunătățit traiul, au o datorie față de clasa lor: să rămână intacte în mijlocul organizațiilor sindicale și ale partidului. Să caute ca tuturor agitațiilor ce le duc partidele burgheze, și care se adresează maselor muncitoare, să le opună parolele comuniste, aceasta în conformitate cu metoda de propagandă comunistă. Să nu ne tragă ei de partea lor, ci noi să câștigăm pe muncitorii fără conștiință de clasă de partea Partidului Comunist și a sindicatelor roșii. Numai așa lucrând, fără nici o încredere, chiar când participăm la întrunirile lor, putem zice că ne-am făcut datoria.

 

  “Socialismul”, din 25 martie 1923 

 

 

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC