Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.1.3. Legea pentru reprimarea unor infracțiuni contra liniștii publice

   (decembrie 1924)[1]

 

Art. 1. Simplul fapt al asocierii în scopul de a prepara sau de a executa crime în contra persoanelor sau proprietăților, oricare ar fi durata asociației, sau numărul membrilor ei, precum și orice înțelegere stabilită în același scop, constituie un delict în contra liniștei publice și se va pedepsi cu închisoare de la 5-10 ani, cu amendă de la 10.000-100.000 lei și cu interdicțiunea corecțională.

Se va aplica maximumul acestei pedepse când asociația sau acei care stabiliseră înțelegerea aveau calitatea de funcționari publici sau vor fi plătiți sub orice formă de stat, județ sau comună, precum și în cazul când formarea asociației sau stabilirea înțelegerii s-a făcut într-un local consacrat cultului, învățământului sau educațiunii, sau într-o instituțiune de stat, județeană sau comunală, ori recunoscută de vreuna din aceste autorități.

Art. 2. Aceeași pedeapsă se va aplica și acelora care se vor fi afiliat cu știință la o asociațiune formată în scopul specificat în articolul precedent sau vor fi participat la o înțelegere stabilită în același scop.

Art. 3. Provocarea directă la infracțiunile de mai sus, prin daruri, promisiuni, instrucțiuni, amenințări, abuz de autoritate sau de putere, se va pedepsi cu pedeapsa prevăzută la art. 1, când provocarea n-a fost urmată de efect.

Art. 4. Pedeapsa prevăzută la art.1 se va aplica și acelora care vor da instrucțiuni pentru fabricarea, mânuirea sau întrebuințarea mașinilor, armelor, instrumentelor sau oricărui alt mijloc cu știință că scopul urmărit prin întrebuințarea acestor mijloace era executarea unei crime în contra persoanelor sau proprietăților.

Art. 5. Se va pedepsi cu închisoare de la 5-10 ani, cu amendă de la 10.000-100.000 lei și cu interdicțiunea corecțională oricine cu știință va înlesni pe autorii infracțiunii de la art. 1, procurându-le instrumente pentru comiterea crimelor, mijloacele de corespondență sau propagandă, locuința sau locul de întâlnire, loc de scăpare sau loc pentru dosirea materialelor destinate executării crimelor.

Art. 6. Persoanele care s-au făcut culpabile de infracțiunile menționate în articolele precedente vor fi apărate de pedeapsă dacă înainte de orice urmărire vor fi încunoștiințat autoritățile competente despre existența asociației sau înțelegerii, sau care, chiar după ce s-au început urmăririle sau descoperirea culpabililor, vor fi înlesnit arestarea acelor autori sau complici.

Art. 7. Se vor pedepsi cu închisoare de la 2-5 ani, cu amendă de la 2.000-10.000 lei și cu interdicțiunea corecțională toți acei care prin discursuri, cuvântări, strigări, cântece sedițioase, sau amenințări rostite în public, prin viu grai, vor fi provocat direct la comiterea unei fapte calificată drept crimă.

Provocarea directă la delicte prin aceleași mijloace se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, cu amendă de la 1.000-5.000 lei; iar dacă delictul la care s-a făcut provocarea este pedepsit de lege mai ușor, se va aplica acea pedeapsă.

În cazurile alineatelor precedente, dacă provocarea a fost urmată de execuțiune sau de o tentativă, provocatorii se vor pedepsi întocmai ca autorul.

Art. 8. Pedepsele prevăzute în articolul precedent și după deosebirile prevăzute acolo se vor aplica și acelora care personal vor fi provocat direct la comiterea unei infracțiuni calificată crimă sau delict, prin răspândirea în public sau prin expunerea vederii publice, de scrieri de orice fel, de ziare, corespondențe, gravuri, desene, afișe, embleme, imprimate clandestine, filme, anunțuri luminoase sau alte asemenea. [...]

Art. 13. Oricine în mod clandestin va fabrica, sau strânge, va transporta, va păstra sau procura arme de foc sau munițiuni de orice fel, mașini infernale, și explozibile, omorâtoare sau incendiatoare, se va pedepsi cu închisoare de la 2-5 ani, cu amendă de la 2.000-10.000 lei și cu interdicțiunea corecțională.

Armele, munițiunile, mașinile și explozibilele se vor confisca. [...]

Art. 16. Se vor pedepsi cu amendă de la 500 la 5.000 lei: Tatăl sau mama minorilor, precum și orice persoană însărcinată cu supravegherea și educațiunea acestora, când din cauza acțiunii, atitudinei sau toleranței lor, minorul până la 15 ani se va găsi luând parte la manifestațiuni turburătoare ordinei publice și aceasta independent de pedepsele cuvenite minorului pentru infracțiunile săvâr-șite și stabilite după normele de responsabilitate ale dreptului comun. În caz de recidivă, pedeapsa se va îndoi.

 

“Monitorul oficial”, din 19 decembrie 1924 

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC