Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2.2. Manifestul Crinului Alb și noua generație[1]

 

Ne-am smuls o clipă din atmosfera în care am crescut și, privind cu ochi cântăritori, ne-a îngrozit lipsa de gânduri a înaintașilor noștri. Ne tutelează și ne boscorodește o generație în care nimeni n-a gândit cu adevărat. În capul lor domnește golul etern și iritant, mascat cu o vitrină de împrumut și împrejmuit de colbul vechimii, al neaerisirii din casele părăsite. [...]

O generație lipsită de credință și de elan creator nu poate merita decât hula și irespectul nostru. De o decadă am primit printr-o întâmplare a Destinului, un dar măreț: strângerea într-un stat unitar a provinciilor răzlețite de adversități istorice, ca o turmă de mioare după o grindină rea. [...] Austeritatea victoriei a fost transformată într-un chef uriaș. Dulceața porcină de a trăi facil și neonest din 1915 au multiplicat-o cu îndârjire și diez în vremurile noastre. Unde-i responsabilitatea? Unde-i exemplul educativ?

Vrem să-i îmbrâncim din meschinărie. Mai mult entuziasm și mai multă responsabilitate. Pentru orice faptă mare trebuie încredere, pasiune, entuziasm și la fundarea unei culturi nu poate prezida sarcasmul și pesimismul. Ceea ce ne îndreaptă către istorie este credința că totul este istoric, de la cel mai umil gând și mai timid gest, până la rațiunea absolută și dacă ne simțim autohtoni ne constatăm solidari cu trecutul acestei nații pe un tărâm românesc. Continuitatea istorică, adică lipsa ruperilor de orizont geografic și de tradiții culturale constituie autohtonismul nostru, pulsează în noi și se înseriază în linia unui trecut de trei ori milenar.

 

   “Gândirea”, VIII, nr. 8-9/1928

 

 

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC