Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2.4. Jurnalul Consiliului de Miniștri din 9 decembrie 1933 privind dizolvarea Gărzii de Fier[1]

 

Consiliul de Miniștri în ședința sa din 9 decembrie 1933.

Luând în deliberare referatul d-lor miniștri de justiție și interne;

Având în vedere că în țară funcționează o grupare politică denumită la început “Legiunea Arhanghelului Mihail”, iar azi “Garda de Fier”.

Considerând că prin programul și acțiunea sa din ultimul timp această grupare urmărește pe de o parte schimbarea pe cale revoluționară a ordinei legale în stat și pe de altă parte întronarea unui regim social și politic contrar celui statornicit atât prin Constituție, cât și prin tratatele de pace.

Având în vedere că, după cum se constată din referatele d-lor miniștri de interne și de justiție, mijloacele de acțiune ale acestei grupări sunt teroarea și violența;

Considerând că prepararea unor astfel de mijloace teroriste are loc la reuniuni clandestine și cu caracter conspirativ;

Considerând că în același timp executarea lor se va face prin formațiuni de luptă înarmate, a căror activitate constituie un izvor permanent de dezordine, dând loc la acte de rebeliune împotriva autorităților statului, și contribuind prin aceasta la crearea unei stări de natură a aduce anarhie în țară;

Considerând, așadar, că funcționarea acestei grupări constituie o primejdie pentru liniștea publică și pentru existența statului;

Considerând, pe de altă parte, că această grupare a devenit ilegală și că nu este posibil ca țara să fie chemată să aleagă între ilegalitate și lege, între anarhie și ordine;

Având în vedere că liberul exercițiu al drepturilor individuale și ale dreptului de asociațiune este garantat de Constituție numai cu respectarea ordinii publice și a siguranței statului;

Că în asemenea împrejurări excepționale, Constituția, prin art. 107 consacrând actele de guvernământ, dă dreptul guvernului de a recurge la măsuri supreme de apărare a statului;

Considerând că legea din 23 decembrie 1925, prin art. 2, definește actele de guvernământ ca “măsuri luate pentru ocrotirea unui interes general privitor la ordinea publică, la siguranța statului, internă sau externă, sau la alte cerințe de ordine superioară”;

În virtutea art. 107, ultim aliniat din Constituție și a art. 2 al legii din 23 decembrie 1925, hotărăște:

Art.I. Gruparea “Arhanghelului Mihail” astăzi “Garda de Fier” este și rămâne dizolvată.

Art. II. Localurile de întrunire ale membrilor acestor grupări vor fi închise, iar arhivele și orice corespondență vor fi ridicate de autoritățile respective, oriunde s-ar găsi.

Art. III. Sunt interzise:

a) Întrebuințarea de semne distinctive, purtarea de uniforme, steaguri și orice alte simboluri sau forme exterioare prin care s-ar căuta să se exteriorizeze participarea persoanelor la activitatea zisei grupări;

b) Ținerea oricăror adunări, inclusiv adunările limitate, formarea de cortegii, precum și orice acțiune politică sau de propagandă, individuală sau în grup, publică sau clandestină a membrilor acestor grupări sau a altor persoane care vor urmări scopurile grupării dizolvate;

c) Adunarea de fonduri sau a oricăror alte mijloace materiale pentru continuarea sau repetarea activității acestei grupări;

Art. IV. Toate listele de candidaturi depuse pe baza legii electorale în vederea alegerilor legislative care încep la 20 decembrie 1933 în numele și cu semnul grupării “Garda de Fier” sunt nule și neavenite.

D-nii miniștri de interne și de justiție sunt însărcinați cu aducerea la îndeplinire a acestui jurnal[2].

 

   “Monitorul oficial”, din 9 decembrie 1933


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC