Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2.5. Documente privind asasinarea lui I. G. Duca[1], președintele Consiliului de Miniștri, la 29 decembrie 1933 

 

a) Comunicatul guvernului

 

Astăzi, la orele 22, pe peronul gării Sinaia, a fost asasinat cu 4 focuri de revolver primul ministru, Ion G. Duca, de un student de la Academia Comercială anume Nicolae Constantinescu, care avea și doi complici.

Nicolae Constantinescu este arestat.

El a declarat că aparține Gărzii de Fier și că acest atentat a fost pregătit mai de mult.

Corpul primului ministru, conform dorinței Maiestății Sale Regelui, a fost transportat la castelul Peleș.

 

  “Viitorul”, din 31 decembrie 1933

 

b) Manifestul guvernului către țară

 

Români,

 

I. G. Duca, primul ministru al Țării, a căzut aseară răpus de o mână vrăjmașă.

Crima a cutremurat de durere și de revoltă sufletele românești și conștiința întregei lumi civilizate.

A căzut unul dintre cei mai destoinici fii ai Țării; a dispărut una dintre cele mai strălucite personalități ale lumei intelectuale.

A căzut, ucis mișelește, omul care simboliza munca și răspunderile unei grele și patriotice opere de ridicare și de întărire a statului român.

S-a prăbușit o mândrie a neamului și o mare nădejde a românismului.

Ion G. Duca a căzut la postul de datorie ca un erou; iar memoria lui va fi păstrată veșnic vie în conștiința poporului român ca o supremă pildă de abnegație, de patriotism și de jertfă.

Conștiința României îndoliate condamnă și înfierează asasinatul săvârșit. Dar totdeodată această conștiință ridică astăzi zid de apărare împotriva acelora care prin teroare și prin crimă urmăresc suprimarea conducătorilor Țării, distrugerea statului și prăbușirea frontierelor întregite.

În fața acestei primejdii, guvernul va ști să-și facă întreaga datorie și de aceia el cheamă pe toți bunii români să-l ajute la împlinirea ei.

Sprijinit azi de întreaga suflare românească, guvernul este hotărât și este în măsură să asigure statului liniștea și ordinea de care are nevoie și să chezășuiască înfăptuirea operei de refacere națională în numele căreia el a obținut încrederea Coroanei și a Țării.

În acest ceas de dureroasă încercare, cu puterile sporite de gravitatea răspunderilor ce stau în fața noastră, vom ști să ne îndeplinim cu hotărâre și abnegație îndatoririle supreme față de țară și față de Coroană.

 

  “Facla”, din 1 ianuarie 1934

 

c) Articolul “Țara și moartea lui I. G. Duca – o covârșitoare și unanimă durere”, publicat în “Viitorul” din 1 ianuarie 1934

 

Știrile ce vin din întreaga țară mărturisesc covârșitoarea durere pricinuită de moartea tragică a lui I. G. Duca.

Pentru întreaga opinie publică odiosul asasinat nu răpește numai pe marele bărbat de stat, Ion G. Duca, în momentul când avea mai multă nevoie de el, ci răpește un om cunoscut și iubit pretutindeni, pentru bunătatea, abilitatea și onestitatea sa.

Cu același binevoitor surâs, care ascundea de multe ori mari osteneli personale, I. G. Duca a cutreerat întreaga țară, a vorbit pretutindeni, fie ca fruntaș politic, fie ca simplu conferențiar. Pretutindeni a fost iubit și respectat. Pretutindeni se adunau oamenii din toate partidele politice și din toate straturile sociale, spre a-l asculta.

Niciodată nu era stăpânit de patimă. O critică obiectivă pentru adversari, unită cu respect pentru opiniile fiecăruia. O prietenie nedesmințită pentru toți, un cuvânt bun și un surâs pentru toți.

Și de aceea jalea Țării este atât de dureroasă: plâng toți nu numai pe marele și patriotul bărbat de stat, ci plâng prietenul pe care l-au cunoscut, l-au ascultat cu evlavie și l-au iubit.

 

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC