Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2.6. Legea pentru apărarea ordinii în stat

(7 aprilie 1934)

 

Capitolul I - Dizolvarea grupărilor politice care periclitează ordinea politică și socială

 

1. Grupările politice, sub orice formă s-ar prezenta sau s-ar ascunde, care în propaganda ideologiei sau în executarea programului lor, vor prepara sau săvârși acte de violență organizată, care pun în pericol siguranța ordinei de stat sau a ordinei sociale, sau care vor propovădui distrugerea violentă a ordinei politice de stat sau a ordinei sociale vor putea fi dizolvate în condițiunile legii de față.

Pot fi, de asemenea, dizolvate orice grupări politice care în propaganda sau în acțiunea lor organizează sau recurg la formațiuni de luptă înarmată.

Întrebuințarea numelui unei astfel de grupări rămâne definitiv interzisă sub sancțiunea dizolvării. [...]

3. Dizolvarea unei grupări politice atragere închiderea cluburilor sau a localurilor de întâlnire ale acestei grupări, iar ridicarea de către autoritățile respective a armelor, fondurilor, arhivelor, corespondenței sau a oricăror mijloace, servind la săvârșirea scopului urmărit de gruparea dizolvată, nu se va putea face decât cu autorizația judecătorului de instrucție și în asistența lui.

4. Se consideră infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare corecțională de la 1-5 ani și interdicțiunea corecțională pe același interval:

a) Purtarea, chiar ascunsă, de orice uniforme, costume speciale, steaguri sau orice alte embleme care învederează participarea la activitatea unei grupări politice dizolvate;

b) Ținerea oricăror adunări, formarea de cortegii, precum și orice fel de acțiune politică, publică sau clandestină, de către membrii grupărilor dizolvate;

c) Adunarea de fonduri sau de orice mijloace materiale pentru continuarea activității grupării dizolvate;

d) Găzduirea, cu știință, a uneia sau a mai multor persoane urmărite sau condamnate pentru vreuna din faptele prevăzute de acest articol, precum și nepredarea armelor, fondurilor, arhivelor, corespondenței sau a oricăror mijloace servind la săvârșirea scopului urmărit de gruparea dizolvată și aparținând acesteia. [...]

8. Gruparea politică dizolvată nu poate depune liste de candidaturi la alegerile legislative, județene sau comunale, iar cele depuse sunt nule de drept.

Nici o altă grupare nu poate întrebuința semnul electoral al grupării dizolvate. [...]

 

Capitolul II - Interzicerea asociațiunilor și societăților secrete. Sancțiuni

 

13. Este interzisă formarea sub orice formă de asociațiuni sau societăți secrete, care își vor tăinui existența sau statutele lor în scopul de a eluda dispozițiunile prezentei legi.

Participarea la asemenea asociațiuni sau societăți constituie delictul cu același nume și pedepsit după cum se arată mai jos.

14. Este considerat că participă la asemenea asociațiuni sau societăți secrete și pedepsit ca atare:

a) Acel care înființează o astfel de asociațiune sau societate, care recrutează membrii săi sau îi afiliază la asemenea societăți  sau asociațiuni străine având același caracter, precum și

b) Acel care continuă a conduce sau a fi membru activ al unei asemenea asociațiuni sau societăți din țară sau străinătate, sau care întreține corespondență sau legături de orice fel cu astfel de asociațiuni sau societăți.

Pedeapsa, în cazurile de mai sus, va fi închisoare corecțională de la 6 luni la un an;

c) Acel care va fi dovedit că în interesul său personal sau al unei asociațiuni ori societăți secrete din țară va fi primit subvenții, ajutoare bănești sau materiale, fie direct fie prin intermediul unei persoane interpuse, de la diferite asociațiuni, ori societăți cu caracter similar din străinătate;

Acel care asistă cu bună știință la întrunirile unor astfel de asociațiuni sau societăți, sau care participă la acțiunea lor prin corespondență, sau orice alt mod.

   

“Monitorul oficial”, din 7 aprilie 1934

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC