Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
7.2.7. Moțiunea studențimii creștine adoptată de Congresul general de la Târgu Mureș

(5 aprilie 1936)

 

Studențimea română creștină, adunată la al X-lea Congres general la Târgu Mureș, în zilele de 3-5 aprilie 1936, a votat în unanimitate următoarea moțiune:

După 14 ani de suferințe și jertfe, studențimea română creștină se regăsește pe aceeași linie de credință și luptă naționalistă și creștină începută la 1922 și reafirmă cu tărie aceleași crezuri.

Studențimea română, ca corp constituit, își afirmă completa independență spirituală de acțiune și disciplină, încuviințând ca individual studenții să poată da curs activ mișcărilor naționaliste: “Totul pentru Țară”, Partidul Național Creștin etc. [...]

Studențimea română constatând pericolul ce pândește ființa fizică și spirituală a mișcării naționale, prin ofensiva mișelească a trădătorilor, calomniilor, corupției și tentativelor de asasinat, declară că a ajuns la capătul răbdării și al îngăduinței. [...]

În consecință, cere:

1. Măsuri neîntârziate pentru proteguirea și redresarea morală, fizică și materială a elementului românesc, grav periclitat în Bucovina, Maramureș, Banat și Țara Moților și îmbunătățirea situației elementului românesc din Macedonia, Valea Timocului, Banatul Iugoslav, Ucraina și din părțile transnistrene, a căror etnitate începe să se destrame. [...] 

3. Măsuri de higienă socială pentru vitalizarea constituției fizice a neamului nostru.

4. Ridicarea regimului excepțional, starea de asediu și cenzura, instaurate nu din rațiuni superioare de stat și care prin modul de aplicare înăbușesc orice pulsație de gând și simțământ românesc, favorizând atacurile lașe și calomnia, adică asasinatul moral.

5. Măsuri restrictive și legale împotriva curentelor sociale și spirituale distructive care sapă la temelia existenței statului și culturii românești: liberalismul, comunismul, francmasoneria și sectele religioase.

Să înceteze protejarea hrubelor masonice prin paza armatei române.

6. Luând act de ofensiva mișeilor, dusă prin presă, parlament, consilii de partide, etc., împotriva mișcării naționale și a corpului studențesc, se deschide pentru susținători, pe lângă cartea neagră a trădătorilor și cartea canaliilor. [...]

9. Profesorii și studenții dovediți a face parte din francmasonerie, să fie eliminați din universitate și afișați pe la sediile societăților. Studenții dovediți a avea legături cu Partidul Liberal să fie eliminați din toate societățile studențești și afișați la sediile societăților respective. [...]

Congresul studențesc se declară solidar cu dezideratele materiale și profesionale ale neamului și studențimii române și în consecință cere:

1. Românizarea industriei și comerțului.

2. Desființarea legii care hotărăște limitarea numărului studenților în universități.

3. Autonomia organizațiilor studențești, studențimea singură fiind indicată a se conduce conform spiritului și nevoilor ei.

4. Reducerea taxelor universitare și abolirea celor de examen.

5. Ameliorarea stării materiale prin acordarea de burse și subvenții, iar căminelor și cantinelor să li se aplice principiul conducerii studenților autonomi cu controlul forurilor care le subventionează.

Să se interzică patronajul politic al căminelor și cantinelor.

6. Călătoria studenților pe C.F.R. și S.M.R. să se facă cu reducere de 50% în tot timpul anului.

 

Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Ministerul Justiției, Direcția Judiciară, dosar 18/1936, f. 62-66

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC