Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2.8. Documente privind poziția Mișcării Legionare față de problemele societății românești (1937)

 

a) Corneliu Zelea Codreanu despre credința legionară

(februarie 1937)

  

Români,

Urmați cu sfințenie gândurile pe care ni le-a lăsat viteazul comandant legionar, mucenicul Vasile Marin[1].

Toți tinerii din țara aceasta să știe că urmând calea credinței martiririlor vor birui și vor învia cu neamul lor în contra tuturor asupritorilor, uneltirilor și loviturilor.

Împărtășiți cu sfânta jertfă de sânge a lui Vasile Marin, să stăm drepți și gata a ne da sângele nostru în fața asupritorilor care ni-l cer. Credința legionară va înflori mai mândră și mai biruitoare cu fiecare strop de sânge mai mult pe care îl vom da senin și cu sufletul plin de bucurie. Până când neamul biruitor prin Legiune va învia și va condamna pentru veșnicie pe toți călăii noștri.

Așadar, sângele martirilor împarte o lume în două: cei ce vor primi osânda și blestemul veșniciei, și cei ce mâine vor birui în slava și binecuvântarea neamului lor.

 

Corneliu Zelea Codreanu

20 februarie 1937.

 

Vasile Marin, Crez de generație, Cu un cuvânt înainte de Corneliu Zelea Codreanu și o prefață de Nae Ionescu, ediția a III-a, București, 1940, p. VII

 

b) Vasile Cotigă despre democrație și elite în ideologia legionară

Din trinitatea democratică[2], specific regimului democrat este principiul egalității. Revoluționarii și mistica democratică au făcut din acest principiu o dogmă, dogma egalității. De la o egalitate de drepturi civile și politice s-a ajuns la o egalitate naturală. Ori, egalitatea naturală nu-i cunoscută nici de natură, nici de societate. În natură domină varietatea, inegalitatea; în societate se afirmă elitele. Chiar Montesquieu[3], în mod indirect, confirma această afirmație, când spune c㠓principiul democratic se corupe... și când fiecare voește să fie egal cu aceia pe care i-a ales a-l comanda”. Cel care comandă e superior celui comandat, dar nu fiindcă l-a ales, ci fiindcă alegerea lui a scos la iveală o inegalitate naturală. Egalitatea de drepturi civile trebuie admisă, egalitatea de drepturi politice trebuie admisă, dar cu anumite rezerve, iar egalitatea naturală trebuie respinsă ca fiind contra naturii. În general, egalitatea socială trebuie să fie numai un început de activitate, de luptă, de întrecere; un început și niciodată un sfârșit, căci schilodim oamenii.

Principiul libertății, al doilea principiu democratic de multe ori predominant, făcând să se nască o democrație liberală, este în contradicție cu dogma egalității, nu însă și cu egalitatea concepută ca un cadru de desfășurare a activităților omului. Libertatea face să se nască inegalitatea, să se afirme cine poate. Ea face să se nască și să activeze elitele sociale; declanșează circulația elitelor. Numai să nu se opună egalitatea democratică! Căci democrația e a numărului, nu a meritului. Elite și vulg nu pot suferi democrația, căci ea înseamnă egalitate. Uniformizare, nivelare, ca să se poată face numărătoarea: iată ce face democrația. Ori, tocmai asta înseamnă negarea elitelor, ce nu pot fi uniformizate, nivelate, nici numărate ca niște mărgele. Cu toate acestea, elitele sunt realități, dotate cu calități felurite, sunt forțe dinamice, conducătoare sau educatoare, pe când egalitatea democrată este o utopie.

Democrația nu poate selecționa elitele. În regimul democrat, selec-ționarea elitelor se face prin vot universal și obligatoriu, prin bani și prin nepotism despre care Ampère[4]spunea că-i tot atât de vechi ca și piramidele din Egipt. Poporul, condus de demagogi, cică își  alege elitele sale! Inexact și periculos. Dovadă că elitele democrate sunt ceea ce are o societate mai schilod, mai pipernicit, mai de aruncat la gunoi. Elitele nu pot fi selecționate decât de aceia care le cunosc, adică tot de elite. Numai atunci vom asista la o ascensiune binemeritată a elitelor.  

  “Sfarmă Piatră”, din 21 ianuarie 1937

 

b) Manifest electoral al partidului Totul pentru Țară

(noiembrie 1937)

 

Frate române și creștine, stai o clipă pe loc și ascultă chemarea pământului, pe care-l muncești din zori și până în miez de noapte. Oprește-te câteva minute și citește această scrisoare, căci îți faci datoria către copiii tăi și către acei cărora le lași o altă soartă decât necazurile cu care te lupți acuma.

Legionarii din partidul Totul pentru Țară[5]își amintesc că țara aceasta, închegată în hotarele ei străvechi prin jertfa a sute de mii de morți, suferă de robia netrebnicilor, care au condus-o și o conduc mișelește.

Te-au lăsat pe tine și urmașii pradă samsarilor, care caută să te despoaie și să-ți vlăguiască sănătatea, până ce vei cădea de-a-binelea. Partid după partid s-a perindat la putere; fiecare te-a sfătuit să le dai încrederea, ca să-ți aduci o fărâmă de bine. Nu te-ai îndoit și i-ai ajutat cu dreptul tău să-ți facă legea suferinței tale. Aceste partide au făcut mii de legi, cheltuind miliarde multe și
n-a fost de ajuns; au împrumutat alte zeci de miliarde pe spatele urmașilor din urmașii tăi și tot nu-i de ajuns fiindcă jafurile și tâlhăriile nu se mai sfârșesc.

Greutățile s-au ridicat ca munții, s-au întins ca pecinginea, s-au ascuțit ca armele de război; te înțeapă mereu din toate părțile și nu-ți dai seama dincotro să te aperi.

Hălăduiesc jidanii; râd în hohote de durerea și de vaietul tău; n-au nici o răspundere. Nici o lege nu-i pedepsește pentru tot răul ce s-au priceput să-l facă; sărman creștin care nu-ți dai seama cum trăiești și în cine mai crezi!

Da! Ești zăpăcit de toate fărădelegile, înșelăciunile și suferințele de azi. Mintea îți este strânsă într-o rețea ghimpată, ochii îți sunt împăienjeniți și trupul îți tremură pe mânerul uneltei de lucru, cu care îți  aduni pâinea de toate zilele. Pare că și pământul refuză să te hrănească.

La o sută opt zeci și cinci miliarde datorii are această țară. De unde vei scoate aurul holdelor tale, când sărăcia și hoția rânjește în toate colțurile?

Dar nu tremura! Lasă la o parte desnădejdea, adună-ți mintea în ceasul de pe urmă; refă-ți puterea trupului, gândindu-te la Dumnezeu; bea un pahar de apă din ulciorul vieții și crede, crede că suferința ta de azi are un sfârșit .

Crede fierbinte, crede cu dragoste că partidul Totul pentru Țară păzește destinele neamului. Conducătorii noștri, generalul Gheorghe Cantacuzino-Granicerul, care a scris istoria cu actele sale de bravură, și Corneliu Zelea Codreanu, care de la 1920 luptă necontenit pentru dreptatea românului în țara lui, veghează la viitorul copiilor tăi; iar Arhanghelul Mihail, patronul nostru, în lupta noastră hotărâtă, străjuiește cu sabie de foc ca nemernicii să nu scape de pedeapsa ce-i așteaptă. Iar munca și străduința ta, jertfa făcută și închisoarea suferită, bătaia și schingiuirea îndurată se vor ridica la înălțimea răsplătirilor voievodale.

 

Arhivele Nationale. Directia Jud. Neamț, fond Prefectură, dos. 58/1937, f. 8-9

 

d) Declarația lui Corneliu Zelea Codreanu privind politica externă a Gărzii de Fier

(noiembrie 1937) 

 

Eu sunt contra marilor democrații ale Occidentului, eu sunt contra Micii Înțelegeri, eu sunt contra Înțelegerii Balcanice și n-am nici un respect pentru Societatea Națiunilor în care nu cred.

Eu sunt pentru o politica externă alăturea de Roma și Berlin. Alături de statele revoluțiilor naționale. În contra bolșevismului.

O spune un om care n-a călătorit și n-a cerșit nimic, nici de la Roma, nici de la Berlin.

În 48 de ore după biruința Mișcării Legionare, România va avea o alianță cu Roma și Berlinul, intrând astfel pe linia misiunii sale istorice în lume: apărarea crucii, a culturii și a civilizației creștine.

 

   “Buna Vestire”, din 30 noiembrie 1937

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC