Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

8.1. Decret-lege privind introducerea stării de asediu

  (11 februarie 1938)

 

Art. I. Se introduce starea de asediu pe tot cuprinsul Țării.

Art. II. Toate puterile atribuite de legi și regulamente în tot ce este referitor la menținerea ordinei publice și siguranța statului trec în totul în mâinile autorităților militare.

  Atribuțiunile de poliție și siguranța generală a statului se vor exercita sub ordinele Ministerului de Interne.

Art. III. Cad în competența instanțelor militare crimele și delictele prevăzute în art. 184-231; 253-255; 258-262; 290; 294; 295-298; 308-340; 349-352; 359-373; 417-418; 494; 496-497 din Codul penal regele Carol al II-lea.

Art. IV. Autoritățile militare au dreptul:

a) de a face perchezițiuni oriunde și oricând va cere trebuința, însă, până la sesizarea autorităților militare, parchetele civile, judecătorii de instrucție, judecătorii de ocol, și orice ofițer de poliție judecătorească, vor instrumenta chiar în afacerile care sunt de competența tribunalelor militare;

b) de a ordona depunerea armelor și munițiunilor și de a proceda la căutarea și ridicarea lor;

c) de a cenzura presa și orice publicațiuni, având dreptul de a împiedica apariția oricărui ziar sau publicațiune, sau numai apariția unor anumite știri sau articole;

d) de a opri sau dizolva orice adunări, oricare ar fi numărul participanților și în orice loc s-ar întruni.

Art. V. Călcarea ordonanțelor date pe baza prezentului decret-lege, de către autoritățile militare sau civile, și aprobate de Consiliul de Miniștri, sau de Ministerul de Interne, se va pedepsi cu închisoare de la o lună la 2 ani;

Odată cu pedeapsa închisorii, judecata va putea pronunța și pedepsele complementare prevăzute de art. 25 din Codul penal regele Carol al II-lea.

Art. VI. Starea de asediu prevăzută în prezentul decret se va ridica când se va crede oportun.

Art. VII. După ridicarea stării de asediu, tribunalele militare urmează a cerceta și soluționa crimele și delictele a căror urmărire le fusese încredințată.

Art. VIII. Președintele Consiliului nostru de Miniștri, ministrul internelor, al apărării naționale și al justiției sunt însărcinați cu aducerea la îndeplinire a acestui decret.

 Dat în București, la 11 februarie 1938.

  

“Monitorul oficial”, din 11 februarie 1938

 

 

 


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC