Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

8.12. Decret-lege pentru transformarea Frontului Renașterii Naționale în Partidul Națiunii 

(22 iunie 1940)

Art. I. Frontul Renașterii Naționale devine partid unic și totalitar, sub denumirea de Partidul Națiunii. El va funcționa sub conducerea supremă a Majestății Sale regelui.

Art. II. Partidul Națiunii îndrumează viața morală și materială a națiunii și statului român. El este o instituțiune de drept public.

Art. III. Conducătorul suprem numește forurile superioare ale partidului, care sunt singurele răspunzătoare.

Art. IV. Normele de organizare, funcționare și disciplină vor fi hotărâte de conducerea supremă.

 

    “Monitorul oficial”, din 22 iunie 1940


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC