Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 


8.3. Decret-lege pentru înființarea Consiliului de Coroană

 (martie 1938)

 

Art. I. Se înființează un Consiliu de Coroană a cărui compunere și funcționare este determinată prin legea de față

Art. II. Membrii Consiliului de Coroană vor fi numiți prin decret regal. Ei sunt desemnați de rege dintre actualii și foștii demnitari ai statului, bisericii, oștirii și ai Curții regale sau din personalități de vază ale Țării.

Numărul membrilor nu este limitat.

Art. III. Regele întrunește Consiliul de Coroană ori de câte ori socotește util să-i ceară părerea, cu titlu consultativ, asupra problemelor de stat de însemnătate excepțională. Consiliul se adună în reședința regală și este prezidat de rege.

Consiliul se întrunește fie singur, fie împreună cu Consiliul de Miniștri, după cum decide regele.

Dezbaterile urmate sunt consemnate într-un proces-verbal care se conservă în Arhiva Casei regale.

Art. IV. Membrii Consiliului de Coroană pot primi și însărcinări speciale. Ele sunt fixate prin înalta însărcinare și au un caracter temporar.

  Art. V. Membrii Consiliului de Coroană poartă titlul de consilieri regali și au rang de miniștri de stat și ocupă în toate ceremoniile oficiale loc îndată după președintele Consiliului de Miniștri. Ei vor primi o indemnizație de reprezentare.

Dat în București, la 30 martie 1938.

 

  “Monitorul oficial”, din 31 martie 1938

 

 


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC