Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 


8.4. Decret-lege pentru dizolvarea asociațiilor, grupărilor și partidelor politice

 (martie 1938)

 

Art.I. Toate asociațiunile, grupările sau partidele actualmente în ființă și care s-au constituit în vederea propagării ideilor politice sau a realizării lor, sunt și rămân dizolvate.

Art.II. Nici o nouă organizațiune politică nu va putea lua ființă în viitor și nu va putea activa decât în condițiunile și cu formele prevăzute printr-o lege specială, ce se va întocmi în acest scop.

Art.III. D-l președinte al Consiliului și d-nii miniștri de interne, justiție și apărare națională sunt însărcinați cu aducerea la îndeplinire a prezentului decret.

Dat în București, la 30 martie 1938.

 

Ioan Scurtu, Culegere de documente și materiale privind istoria României (februarie 1938-septembrie 1940), București, Tipografia Universității, 1974, p. 97

 

 


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC