Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 


8.6. Decret-lege pentru înființarea Frontului Renașterii Naționale 

(15 decembrie 1938)

 

Art. I. Se înființează, pe ziua promulgării legii de față, ca unică organizație politică în stat, Frontul Renașterii Naționale.

Art. II. Această organizație politică are drept scop mobilizarea conștiinței naționale în vederea întreprinderii unei acțiuni solidare și unitare românești de apărare și propășire a patriei și de consolidare a statului.

Art. III. Autorizarea de funcționare a Frontului Renașterii Naționale se acordă de ministrul justiției, la cererea scrisă a unui număr de 25 de persoane, dintre care cel puțin 20 trebuie să aibă calitatea de actuali sau foști miniștri si subsecretari de stat.

Art. IV. Consilierii regali sunt membri de drept ai Frontului Renașterii Naționale.

Art. V. Toți românii care au împlinit 21 de ani, cu excepția militarilor activi și a membrilor ordinului judecătoresc, au dreptul să ceară înscrierea în Frontul Renașterii Naționale, supunându-se condițiunilor de funcționare și de disciplină stabilite prin regulamentul prezentei legi.

Art. VI. Frontul Renașterii Naționale are, singur, dreptul de a fixa și depune candidaturile pentru alegerile parlamentare, administrative și profesionale.

Art. VII. Orice altă activitate politică decât aceea a Frontului Renașterii Naționale va fi socotită clandestină, iar autorii ei pedepsiți cu degradarea civică pe termen de 2 până la 5 ani. 

Art. VIII. Un regulament special, făcând parte integrantă din prezenta lege, va determina condițiunile de organizare și funcționare a Frontului Renașterii Naționale.

 

   “Monitorul oficial”, din 16 decembrie 1938

 

<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC