Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

8.7. Decret-lege pentru reforma electorală

   (mai 1939)

 

Capitolul I - Compunerea Adunărilor. Alegători și eligibili

 

Art. 1. Reprezentarea națională se compune din Adunarea Deputaților și Senat.

Art. 2. Adunarea Deputaților se compune din 258 reprezentanți.

Numărul lor pe circumscripții și categorii de îndeletniciri este stabilit în tabloul anexat, care face parte integrantă din legea de față.

Art. 3. Alegerea deputaților se face prin vot secret, obligatoriu și exprimat prin scrutin uninominal pe circumscripțiuni. Sunt 11 circumscripții electorale și anume pentru fiecare ținut câte una, plus capitala Țării.

Durata mandatelor este de 6 ani.

Art. 4. Spre a fi eligibil în Adunarea Deputaților se cere:

a) A fi cetățean român;

b) A avea exercițiul drepturilor civile și a fi înscris în lista electorală pentru circumscripția și categoria de îndeletniciri pe care trebuie s-o reprezinte;

c) A avea domiciliul în România.

Femeile nu sunt eligibile în Adunarea Deputaților.

Art. 5. Au drept de vot pentru alegerea deputaților cetățenii români, bărbați și femei, care întrunesc condițiunile următoare:

a) Au vârsta de 30 ani împliniți;

b) Sunt știutori de carte;

c) Practică efectiv o îndeletnicire intrând în vreuna din următoarele trei categorii:

1) Agricultură și muncă manuală;

2) Comerțul și industria;

3) Ocupațiuni intelectuale.

d) Nu intră în nici unul din cazurile de incapacitate sau nedemnitate prevăzute de legea de față.

Art. 6. Senatul se compune din senatori numiți de rege, din senatori de drept și din senatori aleși.

Art. 7. Senatorii numiți de rege trebuie să întrunească condițiile generale de obligativitate pentru acest corp.

Numărul lor este de 88, adică egal cu al senatorilor aleși, fixat în tabloul anexat, care face parte integrantă din legea de față.

Art. 8. Sunt senatori de drept, în virtutea înaltei lor situațiuni în stat și biserică:

a) Moștenitorul tronului de la vârsta de 18 ani împliniți;

b) Toți principii familiei regale, majori;

c) Patriarhul și mitropoliții Țării;

d) Episcopii bisericilor ortodoxe române și greco-catolice, întrucât sunt aleși conform legilor Țării;

e) Capii confesiunilor recunoscute de stat, câte unul din fiecare confesiune, întrucât sunt aleși sau numiți conform legilor Țării și reprezintă un număr de peste 200.000 de credincioși;

f) Senatorii de drept recunoscuți până la data de 27 februarie 1938, pe baza legii electorale din 27 martie 1926.

Art. 9. Senatorii aleși sunt desemnați prin vot obligatoriu, secret și exprimat prin scrutin uninominal.

Toți alegătorii din țară constituie o singură circumscripție, al cărei sediu este la Curtea de Apel din București.

Numărul senatorilor aleși este de 88.

Repartiția mandatelor pe îndeletniciri este cea stabilită în tabloul anexat, care face parte din prezenta lege.

Art. 10. Pentru a fi eligibili în Senat, bărbații și femeile trebuie să întrunească următoarele condițiuni:

a) Să fie cetățenii români;

b) Să aibă vârsta de 40 de ani împliniți;

c) Să aibă exercițiul drepturilor civile și să fie înscriși în lista electorală pentru categoria de îndeletnicire pe care trebuie s-o reprezinte;

c) Să aibă domiciliul în România.

Art. 11. Au dreptul de vot pentru alegerea senatorilor, cetățenii români, bărbați și femei, care întrunesc condițiile următoare:

a) Au vârsta de 30 de ani împliniți;

b) Sunt știutori de carte;

c) Nu intră în nici unul din cazurile de incapacitate sau nedemnitate prevăzute de legea de față;

d) Sunt membrii în organele de conducere ale corpurilor constituite în stat, din cele trei categorii de îndeletniciri prevăzute la art. 5 din prezenta lege. [..]

 

Capitolul VII - Dispozițiuni diverse

 

Art. 65. Ordinea în timpul alegerilor va fi păstrată de un detașament de jandarmi rurali puși la dispoziție, la cererea primului președinte al Curții de Apel.

Art. 66. Nimeni nu poate candida decât într-o singură circumscripție electorală și pentru o singură Adunare. Senatorii de drept și cei numiți, nu mai pot candida în alegeri pentru nici o Adunare.

Art. 67. Încetează de a mai avea exercițiul mandatului deputații sau senatorii care vor pierde vreuna din condițiile cerute pentru a fi eligibili. Se exceptează cazul senatorilor care reprezintă o organizație profesională și care nu pierd mandatul dacă organizația a fost dizolvată printr-un act al puterii executive.

Art. 68. Membrii Parlamentului vor purta la ședințe și solemnități în mod obligatoriu uniforma Frontului Renașterii Naționale.

 

Monitorul oficial, din 9 mai 1939


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC