Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

9.1.3. Lege pentru stabilizarea monetară din 7 februarie 1929

 

1. Unitatea monetară română este leul cântărind zece miligrame de aur de 9/10.

2. Se confirmă privilegiul de emisiune acordat Băncii Naționale prin legea organică din 17 aprilie 1880 și prorogat prin legile din 7 martie 1886, 26 ianuarie și 23 iunie 1901 și 19 iunie 1925.

Biletele Băncii Naționale continuă a avea curs legal.

3. Biletele Băncii Naționale sunt convertibile la purtător și la vedere, la sediul central al Băncii și la alegerea acesteia, fie în monede de aur având curs legal, fie în aur, fie în devize străine convertibile în aur. În acest din urmă caz, cesiunea devizelor se va efectua pe un preț care nu va putea depăși paritatea teoretică, majorată cu cheltuielile de expediție ale aurului.

Banca asigură convertibilitatea biletelor fără a limita cantitatea. Totuși nimeni nu-i poate prezenta spre rambursare mai puțin de 100.000 lei deodată.

4. Banca Națională este ținută să aibă o acoperire în aur sau în devize libere în monede convertibile în mod legal și practic în aur exportabil, egală cu cel puțin 35% din suma totală a angajamentelor la vedere.

Cel puțin 25% din angajamentele sale la vedere trebuie să fie acoperite cu aur în Casă sau în depozit liber în străinătate.

5. Guvernul este autorizat să emită monede divizionare de 1, 2, 5, 10, 20 lei făcute din aliaj de aluminiu sau nichel.

Totalul tuturor monedelor divizionare în circulație nu trebuie să treacă de 3 miliarde de lei.

6. Se adoptă programul stabilit de guvern în vederea stabilizării monetare și a dezvoltării economice a țării, reprodus în anexa prezentei legi (Anexa A).

Guvernul va dispune în termenele prevăzute de acest program de toate proiectele de legi necesare pentru punerea lui în vigoare.

Guvernul este autorizat să ia toate măsurile de executare și să încheie toate convențiile cerute de punerea în aplicare a acestui program.

7. Ministerul de Finanțe este autorizat a încheia cu Banca Națională convenția al cărei proiect este anexat la prezenta lege (Anexa B).

8. Toate dispozițiunile contrare prezentei legi sunt și rămân abrogate.

 

 Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Coordonator Ioan Scurtu, București, Editura Didactică și Pegagogică, 1994, pp. 140-141

 

 

 


<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC