Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

 

9.1.5. Constantin Argetoianu despre sistemul bancar în anii crizei economice

 

La începuturile guvernării noastre[1], chestiunea băncilor nu s-a pus în mod acut. Simptome îngrijorătoare îmi erau încă semnalate din toate părțile. Băncile se înmulțiseră în perioada inflației peste măsura bunului simț; ele fuseseră întemeiate fără nici un control, cu capitaluri prea mici sau chiar inexistente și erau conduse fără nici un control de toți șmecherii în goană după un automobil sau în căutarea unui mijloc de a-și resconta polițele la Banca Națională. Optzeci la sută din clientela unor asemenea bănci era alcătuită din oameni sleiți prin dobânzile uzuale, dobânzi cu atât mai mari cu cât banca era mai mică, și din agricultorii deveniți insolvabili atât prin copleșirea datoriilor, cât și prin lipsa de remunerare a producției. Legea cametei, care lăsase intact pasivul fiecăruia nu vindecase răul, și execuțiile  silite se înmulțeau din zi în zi, amenințând cu nimicirea pe toți producătorii fără să salveze băncile creditoare imobilizate până în gât și amenințate și ele în existența lor prin exigențele  rescontului pe diferite trepte. Mi-am dat seama încă de atunci că o nouă organizare a regimului bancar și o descătușare a debitorilor  printr-o largă conversiune a datoriilor devenise ineluctabilă.

Greutățile pe care le-am întâmpinat cu Banca Bercovici, cu Banca Moldovei, cu Banca Chrissoveloni, cu zeci de bănci mai mărunte din provincie și într-o măsură mai redusă cu Banca de Credit și cu Banca Româneasc㠖 fără să mai pomenesc de Banca de Scont, de Banca Agricolă, de băncile săsești și șvăbești din Ardeal pe trei sferturi înghețate – au fost floare la ureche pe lângă tot ce am suferit din pricina Băncii Blank[2]. Acolo dârdâia văpaia cea mare, acolo se întețise focul. Nesocotita instituție care se încurcase în întreprinderi de sute și sute de milioane, care trebuia să răspundă de avutul câtorva zeci de mii de nenorociți și să facă față unui pasiv de peste 4 miliarde nu se mai ținea decât în proptele și amenința întreaga noastră economie națională  prin prăbușirea ei.

 

 C-tin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amin-tiri din vremea celor de ieri, vol.IX, Ediție Stelian Nea-goe, București, Editura Machiavelli, 1997, pp. 273-274

 

 


<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC