Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

 

9.1.6. Acordul de cooperare tehnică consultativă între România și Societatea Națiunilor (“Planul de la Geneva”) [1], 28 ianuarie 1933

 

Considerând că guvernul român, după ce a repus, prin legea din 7 februarie 1929, moneda sa pe bază de aur și după ce a introdus diferite îmbunătățiri în organizarea sa financiară, căutând să adapteze organizarea administrativă a României condițiilor economice actuale, dorește să obțină colaborarea tehnică a Societății Națiunilor în vederea refacerii generale economice a țării.

Considerând că Consiliul a aprobat dispozițiunile prezentului acord,

 

Subsemnatul

 

[2]alabil autorizat în acest scop, accept, în numele guvernului regal al României, următoarele dispozițiuni:

Articolul 1. Guvernul român va lua toate măsurile posibile pentru a restaura echilibrul bugetar și a efectua o reformă financiară întinsă care să comporte de asemeni un plan pentru reglementarea arieratelor.

Articolul 2. Consiliul Societății Națiunilor va organiza, prin Comitetul său financiar, o colaborare tehnică consultativă cu guvernul român în vederea stabilirii unui program de restaurare economică și financiară și de aplicare a acestui program. În scopul acesta, Consiliul Societății Națiunilor va recomanda și guvernul român va numi, pentru o perioadă acoperind 4 bugete anuale votate și executate, sub rezerva art. 3, experții ale căror funcțiuni sunt definite în anexa II.

Guvernul român îi va ajuta în toate chipurile pentru executarea atribuțiilor lor.

Pentru aceeași perioadă, Consiliul Societății Națiunilor, de acord cu guvernul român, va numi un consilier financiar, care va coordona lucrările experților și care va asigura colaborarea tehnică între Societatea Națiunilor și guvernul român.

Guvernul român va pregăti, în colaborare cu el, programul de reforme prevăzut în articolul 1 și anexa I.

Guvernul român va avea dreptul să desemneze un reprezentant care va discuta cu Comitetul financiar chestiunile românești.

Articolul 3. Consiliul Societății Națiunilor, statuând cu majoritate de voturi, va putea să recheme pe consilierul financiar sau pe unul din experți, dacă la un momet dat după consultarea Comitetului financiar, va considera că menținerea lor nu mai este utilă.

Articolul 4.  Acordul acesta, ale cărui texte franțuzești și englezești sunt ambele valabile, va intra în vigoare în momentul ratificării sale de către România. Instrumentul de ratificare va fi depus la Secretariatul Societății Națiunilor, cât mai curând posibil.

Pentru ca prezentul acord să poată intra în vigoare, instrumentul de ratificare va trebui să fie depus cel mai târziu la 30 aprilie 1933.

Pentru care subsemnatul, valabil autorizat la aceasta, am semnat prezentul acord.

Făcut la Geneva, la 28 ianurie 1933, într-un singur exemplar, care va fi depus la Secretariatul Societății Națiunilor și înregistrat la intrarea sa în vigoare.

 

Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Coordonator Ioan Scurtu, București, 1994, pp. 187-188 

 

 


<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC