Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

9.2. Viața socială

 

9.2.1. Legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale 

(iunie 1925)

 

Art. 1. Stabilimentele industriale și comerciale de orice natură, cu toate secțiunile, sucursalele, dependințele sau anexele lor și orice alte întreprinderi în care se întrebuințează munca salariată, sunt obligate, sub rezerva excepțiunilor prevăzute mai jos, de a acorda salariaților, în fiecare zi de duminică, un repaus continuu de 24 de ore, în care timp stabilimentele vor fi închise.

Acest repaus se va acorda cel mai târziu cu începere de la ora 6 dimineața și va continua până a doua zi la aceeași oră, cu excepție pentru tipografiile de ziare, pentru care repausul va începe la ora 10 dimineața.

Art. 2. În afară de duminică, întreprinderile industriale și comerciale, prevăzute la articolul precedent, sunt obligate de a mai acorda salariaților un repaus continuu de 24 de ore în următoarele zile decretate ca sărbători legale și în care timp stabilimentele vor fi închise. [...]

Art. 3. În afară de duminici și sărbătorile legale de sub art. 2, considerate ca repausuri obligatorii pentru toate categoriile de salariați, convențiunile colective sau particulare vor putea stabili în favoarea salariaților de alte confesiuni, din cele recunoscute de stat, repausuri suplimentare pentru respectul sărbătorilor confesionale mai importante.

Nici într-un caz convențiunile colective sau particulare nu vor putea deroga de la dispozițiile art. 1 și 2.

 

C. Hamangiu, Codul general al României, vol. XI-XII, pp. 983-987

 

 


<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC