Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

9.2.3. Aprecieri privind mișcările greviste din ianuarie-februarie 1933

 

În cursul anului 1932 au fost întreprinse numeroase acțiuni care au afectat nivelul de trai al maselor. Încă la începutul anului s-a procedat la o nouă reducere a salariilor, la concedieri masive, la suprimarea unor ajutoare pentru plata chiriilor. Acest asalt al claselor dominante nu putea rămâne fără răspuns, din partea muncitorilor, îndeosebi a celor din ramurile de bază ale economiei.

Partidul Comunist a desfășurat o susținută activitate organizatorică și politică, în vederea mobilizării proletariatului. În acest sens s-au depus noi eforturi pentru a se realiza colaborarea cu Partidul Social-Democrat, în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale maselor, în genere.

Succese și mai importante s-au obținut pe linia colaborării Partidului Comunist cu Partidul Socialist-Unitar, desprins, în 1928, din Partidul Social-Democrat, și care avea ca președinte pe dr. Leon Ghelerter, iar ca secretari pe Ștefan Voitec și Constantin Popovici.

Realizarea înțelegerii de a se acționa împreună, cu forțe unite, a avut o mare importanță în organizarea și desfășurarea luptelor revoluționare care au urmat. La începutul anului 1933, în condițiile adoptării unor noi măsuri de reducere a personalului și salariilor, ca urmare a cererilor venite din partea marilor bănci internaționale, ceferiștii, în frunte cu cei de la atelierele “Grivița” din București, au trecut la acțiune, organizând, la 2 februarie 1933, o puternică grevă pentru satisfacerea unor revendicări de stringentă necesitate privind încetarea reducerii salariilor, a concedierilor și reprimarea concediațiilor, plata indemnizațiilor de chirie și scumpete, etc. În cadrul unei adunări impunătoare, la care au participat 7.000 de ceferiști, a fost ales un Comitet de grevă, compus din 350 de membri, au fost constituite pichete de grevă și gărzi de autoapărare, după care muncitorii au ocupat atelierele, declarând că nu vor relua lucrul decât după satisfacerea memoriului de revendicări.

Vestea intrării în grevă a ceferiștilor de la “Grivița” a avut un puternic ecou în Capitală și în întreaga țară. În numeroase întreprinderi bucureștene s-au ținut mitinguri de solidaritate cu ceferiștii, fiind trimiși delegați să exprime sprijinul lor, iar în jurul atelierelor “Grivița” s-au strâns, în semn de simpatie, numeroși muncitori, familiile greviștilor, studenți, elevi, populație din cartiere, mii de oameni. Acțiuni de solidaritate cu ceferiștii s-au desfășurat și în numeroase alte centre muncitorești din țară.

În fața acestui val de lupte, guvernul național-țărănesc, prezidat de Alexandru Vaida-Voievod, a trebuit să bată în retragere și să declare că acceptă discutarea memoriului de revendicări și recunoaște Comitetul de fabrică. Dar, imediat după aceea, profitând de răgazul obținut prin reluarea lucrului de către greviști, guvernul a ordonat un adevărat asalt al forțelor represive împotriva muncitorilor.

Alături de muncitorimea ceferistă s-au ridicat la luptă petroliștii din Valea Prahovei. Astfel, muncitorii de la Societatea petrolier㠓Astra Română”, din Ploiești, au înmânat patronilor un memoriu de revendicări, purtând 2.700 semnături, și au ales un Comitet de acțiune. Comitete similare au fost constituite și la alte întreprinderi, ca: rafinăriile “Româno-Americană”, “Unirea” etc., precum și la principalele schele petroliere din Câmpina, Băicoi și Moreni. În cursul lunii ianuarie 1933 au avut loc puternice acțiuni ale muncitorilor petroliști de la “Astra Română”, “Unirea” etc., soldate cu importante succese.

La 1 februarie 1933, s-a hotărât începerea unei ample acțiuni greviste, la rafinăria “Româno-Americană”. Cu greviștii de la această mare rafinărie s-au solidarizat muncitori de la celelalte întreprinderi, șomeri, familiile petroliștilor și chiar țărani din satele învecinate, care au făcut un adevărat cordon viu în jurul întreprinderii, astfel încât poliția trimisă să aresteze pe conducătorii grevei nu a putut pătrunde în curtea rafinăriei.

Ceea ce nu au reușit prin forță, au obținut prin înșelarea greviștilor. Autoritățile au declarat că vor să trateze cu aceștia, spre a le soluționa revendicările. Pătrunzând pe această cale în întreprindere, forțele represive au arestat pe conducătorii grevei, ducându-i, apoi, la chestura poliției. Vestea aceasta s-a răspândit cu mare iuțeală, în tot orașul. Ca un val ce nu mai putea fi stăvilit, muncitorii de la întreprinderile ploieștene și o parte din populația orașului s-au strâns în jurul  localului poliției, de unde nu au plecat decât după eliberarea celor arestați. Apoi au demonstrat pe străzile orașului, care, timp de o zi întreagă, s-a aflat în stăpânirea oamenilor muncii. Astfel, s-a obținut o mare victorie, rod al combativității revoluționare.

În rândurile ceferiștilor, atmosfera de luptă împotriva regimului de exploatare și asuprire s-a intensificat și mai mult după măsurile represive luate în zilele ce au urmat grevei din 2 februarie 1933, în cadrul cărora au fost arestați circa 1.600 militanți ai mișcării muncitorești.

Răspunzând chemărilor pe care le-au adresat partidele și organizațiile muncitorești, ceferiștii de la “Grivița” au declarat, la 15 februarie 1933, o nouă grevă, însoțită și acum de ocuparea atelierelor și de constituirea gărzilor de autoapărare. Ca și la 2 februarie, muncitorii din numeroase întreprinderi din capitală s-au solidarizat cu ceferiștii, mulți dintre ei pornind, în coloane, spre atelierele “Grivița”, pe care le-au înconjurat, formând un adevărat gard viu de protecție, și împiedicând pătrunderea poliției în incinta întreprinderii. Abia în dimineața zilei de 16 februarie poliția și unitățile militare trimise de guvern, deschizând foc de puști și mitraliere, au reușit să pătrundă în curtea atelierelor, pe care au transformat-o într-o adevărată baie de sânge. Au căzut atunci, uciși de gloanțele forțelor de represiune numeroși ceferiști, ca: Dumitru Popa, Dumitru Maier, Cristea Ionescu și alții. Un mare număr de muncitori au fost răniți, iar peste 2.000 au fost arestați.

Represiunea dezlănțuită de guvern a provocat un val de proteste în întreaga țară. Mitingurile de solidaritate cu cauza greviștilor, organizate în numeroase întreprinderi, campania desfășurată de majoritatea organelor de presă, ajutoarele strânse pentru victimele represiunii și familiile lor au exprimat indignarea opiniei publice față de samavolnicia guvernului și a aparatului său represiv și, totodată, simpatia maselor populare față de cauza muncitorilor revoluționari, care își apărau dreptul la muncă și la condiții omenești de trai.

Acțiuni de solidaritate cu lupta muncitorimii revoluționare au avut loc și cu prilejul desfășurării procesului intentat de guvern conducătorilor luptei greviste, proces judecat în fața Consiliului de război, din București, în august 1933, și rejudecat la Craiova, în anul următor. Au fost implicați, ca “acuzați”, numeroși militanți ai mișcării muncitorești: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Vasilichi, Constantin Doncea, Ilie Pintilie, Dumitru Petrescu, Stoica Chivu și alții. Numeroși avocați cu vederi democratice s-au oferit să-i apere pe acuzați, iar peste 2.000 de martori, neținând seama de pericolul la care se expuneau, au cerut să facă depoziții în sprijinul conducătorilor luptei revoluționare a muncitorilor.

Acțiuni de fraternizare cu greviștii s-au întreprins și în rândurile muncitorilor și ale altor cercuri progresiste din: Franța, Cehoslovacia, Bulgaria, Uniunea Sovietică, Germania, S.U.A., Argentina, etc., ceea ce dovedea ecoul larg al acțiunilor revoluționare desfășurate în România și sprijinul muncitoresc internațional. Aceste lupte greviste au fost considerate de contemporanii desfășurării lor ca prima mare bătălie de clasă a proletariatului pe plan internațional, după instaurarea dictaturii hitleriste în Germania.

 

Gheorghe I. Ioniță, Istoria românilor de la Marea Unire din 1918 până în prezent, București, 1995, pp. 76-79

 

 

 

<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC