Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<9.2.5. Relatare privind viața  studenților

 

Internatul teologic, cămin studențesc ca oricare altul, se deosebea totuși prin așezarea lui în vârful movilei Radu-Vodă, înconjurat de o grădină spațioasă, unde puteai pregăti examenele. Un turn vechi și ruinat boltește intrarea către biserica voievodală, declarată monument istoric pentru a nu fi reparată niciodată, ba pierzându-și și turla, în ultimul cutremur. Clădirea ridicată din donația unor oameni pioși, are forma unui avion cu botul înfipt în vârful movilei. Instalațiile sanitare aveau o față modestă, ce nu mai amintea nimic din gospodăria Seminarului Central. Despre o viață spirituală în interiorul acestui cămin nu se putea vorbi și nimeni nu s-ar fi gândit că ea lipsește. [...]

Mâncarea, de altfel, era singurul lucru programat riguros după prescripțiile bisericii ortodoxe. Am postit atât de regulat și la Seminar și la Internat încât găsesc că regimul vegetarian e cel mai sănătos. Afară de aceasta, în timpul “dulcelui”, carnea de bou secular ce ni se oferea mi-a insinuat o adevărată repulsie față de regimul carnivor. O mazăre bătută în ulei de nucă și o felie de varză murată alături, e hrana cea mai gustoasă. Dar fructele! Puneți alături o halcă sângerândă, adusă de la măcelar, și o grămadă de caise aurii sau de struguri galbeni și albaștri, ca să vedeți diferența dintre stârv și aceste frumuseți ale darurilor pământului! Un prânz frugal de vegetale îți menține vioiciunea spiritului, suprimă somnul acru de după-amiază și-ți îngăduie să reiei imediat lucrul.

 

Nichifor Crainic, Zile albe, zile negre, Ediție Nedec Lemnaru, București, Casa Editorială Gândirea, 1991, pp. 108-109

 

 

<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC