Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

<<


CUPRINS

 

 

 

Cuvânt înainte

I. RATIFICAREA ACTELOR DE UNIRE A BASARABIEI, BUCOVINEI ȘI TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA; ÎNCORONAREA REGELUI FERDINAND LA ALBA IULIA

1.1.  Decret-regal cu privire la hotărârea Sfatului Țării din Chișinău (10 aprilie 1918)

1.2. Decret-regal cu privire la hotãrârea Congresului general al Bucovinei din Cernãuți (19 decembrie 1918)

1.3. Decret-regal cu privire la hotărârea Adunării Naționale din Alba-Iulia (13 decembrie 1918)

1.4. Lege pentru ratficarea Unirii Transilavaniei cu România (31 decembrie 1919)

1.5. Lege pentru ratificarea Unirii Bucovinei cu România (31 decebrie 1919)

1.6. Lege asupra ratificării Unirii Basarabiei cu România (31 decembrie 1919)

1.7. Regina Maria despre înfăptuirea Marii Uniri

1.8. Proclamația regelui Ferdinand, cu prilejul încoronării sale la Alba Iulia (15 octombrie 1922)

 

II. ROMÂNIA LA CONFERINȚA PĂCII DE LA PARIS

2.1. Declarațiile lui Ion I. C. Brătianu privind situația României la Conferința de pace (decembrie 1919)   

2.2. André Tardieu despre atmosfera de la Conferința păcii în jurul problemei românești   

2.3. Tratatul de pace cu Germania (Versailles, 28 iunie 1919)

2.4. Ziarul american “The New York Times” despre semnarea tratatului cu Austria din perspectiva românească   

2.5. Tratatul de pace cu Austria (Saint-Germain, 10 septembrie 1919)

2.6. Tratatul de pace cu Bulgaria (Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919)

2.7. Tratatul de pace cu Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920)

2.8. Tratatul de pace de la Paris (28 octombrie 1920)

 

III. VIAȚA COTIDIANÃ ÎN PERIOADA INTERBELICÃ

3.1. Restaurante, librãrii, magazine

3.2. Din activitatea și preocupãrile liderilor politici

3.3. Mihail Manoilescu despre modul de viațã al românilor

3.4. Scriitorul Mihail Sebastian despre preocupările sale intelectuale și senti-mentale   

3.5. Timpul liber petrecut de un profesor universitar

3.6. Imaginea Bucureștilor și a bucureștenilor

3.7. Considerații privind condițiile de muncă și de viață ale țărănimii

3.8. Articol privind “Luna Bucureștilor” (9 mai-9 iunie 1935)

3.9. Constantin Rădulescu-Motru despre “individualismul sufletului românesc”

3.10. Emil Cioran și “adamismul românesc”

3.11. Mircea Eliade despre “Țara lui bacșiș-bacșiș”

 

IV. PARTIDELE POLITICE ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC

4.1. Actul de constituire a Ligii Poporului (3/16 aprilie 1918)

4.2. Procesul-verbal de constituire a Partidului Țărănesc (5/18 decembrie 1918)

4.3. Manifestul Partidului Conservator-Progresist (3/16 decembrie 1918)

4.4. Proiectul de program al Partidului Socialist – Declarație de principii (9/22 decembrie 1918)   

4.5. Programul Partidului Conservator-Democrat (22 octombrie 1919)

4.6. Programul de muncă al Partidului Național-Român (29 aprilie 1920)

4.7. Programul Partidului Național-Liberal (ianuarie 1922)

4.8. Contextul instalării liberalilor la putere (ianuarie 1922)

4.9. Programul Partidului Național-Țărănesc (octombrie 1926)

4.10. Programul de acțiune al Partidului Social-Democrat din România (mai 1927)

 

V. CONSTITUȚIA DIN 1923 ȘI LEGILE DE UNIFICARE A STATULUI ROMÂN

5.1. Constituția din 1923

5.2. Ștefan Zeletin despre Constituția din 1923

5.3. Declarația Partidului Național și a Partidului Țărănesc cu prilejul adoptării Constituției României (29 martie 1933)

5.4. Legea pentru unificarea adiministrativă din iunie 1925

5.5. Legea învățământului primar al statului și a învățământului normal-primar (iunie 1924)  

5.6. Legea pentru organizarea învățământului universitar (aprilie 1932)

5.7. Legea pentru regimul general al cultelor (aprilie 1928)

 

VI. MONARHIA ÎN ANII 1918-1930

6.1. Regina Maria despre regele Ferdinand

6.2. Căsătorii princiare

6.3. Principesa Elena și relațiile sale cu familia regală

6.4. Legile votate de Adunarea Națională Constituantă privitoare la renunțarea principelui Carol la succesiunea tronului și instituirea Regenței (4 ianuarie 1926)

6.5. Testamentul regelui Ferdinand (2 iunie 1925)

6.6. Codicil la testamentul regelui Ferdinand (11 ianuarie 1926)

6.7. Scrisoarea regelui Ferdinand, cuprinzând ultima sa dorință (15 iulie 1927)

6.8. Carol al II-lea despre situația din România după moartea regelui Ferdinand (31 iulie 1927)  

6.9. Documente privind “restaurația” din 8 iunie 1930

 

VII.  CONFRUNTĂRI POLITICE; EXTREMA STÂNGĂ ȘI EXTREMA DREAPTĂ

7.1. Extrema stângă

7.1.1. Articol privind rolul Partidului Comunist (aprilie 1922)

7.1.2. Sarcinile comuniștilor în viziunea lui Gheorghe Cristescu (martie 1923)

7.1.3. Legea pentru reprimarea unor infracțiuni contra liniștii publice (decem-brie 1924)  

7.1.4. Articolul de fond din primul număr al ziarului “Scânteia” (august 1931) .

7.2. Extrema dreaptă

7.2.1. Relatarea lui Corneliu Zelea Codreanu privind întemeierea Legiunii Arhanghelul Mihail, la 24 iunie 1927   

7.2.2. Manifestul “Crinul Alb” (septembrie 1928)

7.2.3. Aprecieri privind activitatea Mișcării Legionare și rolul lui Corneliu Zelea Codreanu   

7.2.4. Jurnalul Consiliului de Miniștri din 9 decembrie 1933 privind dizolvarea Gărzii de Fier  

7.2.5. Documente privind asasinarea lui I. G. Duca, președintele Consiliului de Miniștri, la 29 decembrie 1933  

7.2.6. Legea pentru apărarea ordinei în stat (7 aprilie 1934)

7.2.7. Moțiunea studențimii creștine, adoptată de Congresul general de la Târgu Mureș (5 aprilie 1936)

7.2.8. Documente privind poziția Mișcării Legionare față de problemele societății românești (1937)  

7.2.9. Pactul de neagresiune electorală încheiat între Mișcarea Legionară, Partidul Național-Țărănesc și Partidul Național-Liberal, la 25 noiembrie 1937

 

VIII. VIAȚA POLITICĂ ÎN PERIOADA FEBRUARIE 1938-SEPTEMBRIE 1940

8.1. Decret-lege privind introducerea stării de asediu (11 februarie 1938)

8.2. Constituția din februarie 1938

8.3. Decret-lege privind înființarea Consiliului de Coroană (martie 1938)

8.4. Decret-lege pentru dizolvarea asociațiilor, grupărilor și partidelor politice (martie 1938)  

8.5. Decret-lege pentru apărarea ordinei în stat (aprilie 1938)

8.6. Decret-lege pentru înființarea Frontului Renașterii Naționale (decembrie 1938)

8.7. Decret-lege pentru reforma electorală (mai 1939)

8.8. Martha Bibescu despre Parlamentul ales în iunie 1939

8.9. Scrisoarea Lui Corneliu Zelea Codreanu către Nicolae Iorga (26 martie 1938)

8.10. Comunicatul Parchetului Militar al Corpului II Armată cu privire la uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu (30 noiembrie 1938)  

8.11. Comunicatul oficial privind asasinarea lui Armand Călinescu, președintele Consiliului de Miniștri, la 21 septembrie 1939

8.12. Decret-lege pentru transformarea Frontului Renașterii Naționale în Partidul Națiunii (22 iunie 1940)

8.13. Decret-lege pentru apărarea ordinei politice unice și totalitare a statului român (22 iunie 1940)

 

IX. ECONOMIE ȘI SOCIETATE

9.1. Economia românească

9.1.1. Vintilă Brătianu despre “Economia națională a României Mari” (mai 1919)  

9.1.2. Reforma agrară și evoluția agriculturii

9.1.3. Legea pentru stabilizarea monetară din februarie 1929

9.1.4. Legea minelor din 4 iulie 1924 și reacția trusturilor petrolifere internaționale

9.1.5. Constantin Argetoianu despre sistemul bancar în anii crizei economice.  

9.1.6. Acordul de cooperare tehnică-consultativă între România și Societatea Națiunilor (“Planul de la Geneva”, 28 ianuarie 1933)  

9.1.7. Date statistice privind sistemul bancar și situația economică a  României

9.2. Viața socială

9.2.1. Legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale (iunie 1925)  

9.2.2. Articole din presă privind mișcările greviste din ianuarie-februarie 1933  

9.2.3. Aprecieri privind mișcările greviste din ianuarie-februarie 1933

9.2.4. Decret-lege privind recunoașterea și funcționarea breslelor (octombrie 1938)  

9.2.5. Relatare privind viața studenților

9.2.6. Situația legală, materială și morală a profesorilor universitari

X. MINORITĂȚILE NAȚIONALE

10.1. Decret-lege pentru acordarea drepturilor cetățenești evreilor născuți în țară (28 mai 1919)  

10.2. Deciziile adoptate de Adunarea Generală a germanilor cu privire la poziția acestei minorități în cadrul statului român (6 septembrie 1919)

10.3. Tratatul privind minoritățile (Paris, 9 decembrie 1919)

10.4. Programul Patidului Maghiar (28 decembrie 1922)

10.5. Expunerea lui Nicolae Titulescu, reprezentantul României la Societatea Națiunilor, în legătură cu optanții unguri (20 aprilie 1923)

10.6. Document conținând lămuririle ministrului Instrucțiunii Publice și Culte-lor, cu privire la reclamația Partidului Maghiar din România adresată Secretariatului Societății Națiunilor (2 septembrie 1930)

10.7. Raportul lui Charles S. Wilson, ministrul SUA la București, către Departamentul de Stat, privind înființarea unui Subsecretariat de Stat pentru Minorități, pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri (24 aprilie 1931)  

10.8. Programul Partidului Evreiesc din România (8 noiembrie 1933)

10.9. Lege pentru modificarea, abrogarea și adăugarea unor articole la legea învățământului secundar (7 mai 1934)  

10.10. Lege pentru învățământul primar al statului și învățământul normal primar (5 iulie 1934)  

10.11. Tabel privind numărul de studenți, după naționalitate, în anul universitar 1934-1935  

10.12. Decret-regal pentru revizuirea cetățeniei evreilor din România (21 ianuarie 1938)  

10.13. Decret-lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România (8 august 1940)

10.14. “Enciclopedia României” despre structura etnică a proprietarilor de întreprinderi industriale din România  178

 

XI. ROMÂNIA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE interbelice

11.1. România și Societatea Națiunilor

11.1.1. Pactul Societății Națiunilor (Versailles, 28 iunie 1919)

11.1.2. Atitudinea forțelor politice din România fată de Societatea Na-țiunilor  

11.1.3. Declarația lui Nicolae Titulescu în fața Subcomisiei pentru regle-mentarea pașnică a diferendelor internaționale (Geneva, 19 septembrie 1925)

11.1.4. “Dinamica păcii”, conferință rostită de Nicolae Titulescu în Reichstag (Berlin, 6 mai 1929)

11.2. Sistemul de alianțe

11.2.1. Convenția de alianță defensivă între România și Polonia (3 martie 1921)  

11.2.2. Convenția de alianță româno-polonă, reînnoită la 26 martie 1926

11.2.3. Convenția de alianța defensivă între România și Cehoslovacia (23 aprilie 1921)  

11.2.4. Convenția de alianță defensivă între România și Regatul Sârbo-Croato-Sloven (Iugoslavia) din 7 iunie 1921

11.2.5. Acordul complementar la tratatele de amiciție și de alianță între statele Micii Înțelegeri (Strbske Pleso, 27 iunie 1930)

11.2.6. Pactul de reorganizare a Micii Înțelegeri (Geneva, 16 februarie 1933) .

11.2.7. Pactul Înțelegerii Balcanice (Atena, 9 februarie 1934)

11.2.8. Aprecieri privind România și Înțelegerea Balcanică

11.2.9. “România – în balanța forțelor”

11.2.10. Tratatul de prietenie între Franța și România (Paris, 10 iunie 1926).  

11.2.11. Tratatul de prietenie între Italia și România (Roma, 17 septembrie 1926)

11. 3. România și dinamica relațiilor internaționale până în septembrie 1930

11.3.1. Aprecieri privind politica externă a României: deziderate, oameni, reușite  

11.3.2. Pactul Renan, privind garantarea frontierelor (1 decembrie 1925)

11.3.3. Pactul Briand-Kellogg (Paris, 27 august 1928)

11.3.4. Discursul lui Nicolae Titulescu după alegerea sa în calitate de președinte al celei de-a 11-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Societății Națiunilor (Geneva, 10 septembrie 1930)

11.3.5. Discursul ținut de Nicolae Titulescu, în calitate de președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Societății Națiunilor (Geneva, 7 septembrie 1931)

11.3.6. Convenția pentru definirea agresiunii (Londra, 4 iulie 1933)

11.3.7. Declarația lui Nicolae Titulescu privind regimul navigației prin Strâmtorile Mării Negre (Montreux, 22 iunie 1936)

11. 4. Relațiile României cu Uniunea Sovietică

11.4.1. Jurnalul lui M.M. Litvinov despre problema Basarabiei (9 februarie 1929)

11.4.2. Protocolul de la Moscova pentru punerea în vigoare a Pactului de la Paris (Briand-Kellogg), 9 februarie 1929  

11.4.3. Telegrama lui Nicolae Titulescu adresată ministrului de externe în legătură cu negocierile între România și URSS (Geneva, 24 iulie 1932)

11.4.4. Nicolae Titulescu despre principiile politicii externe a României în 1936

11.4.5. Protocolul semnat de Nicolae Titulescu și Maksim Litvinov privind pactul de asistență mutuală între România și URSS (Montreux, 21 iulie 1936)

 

XII. ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE DIN ANII 1938-1940

 

12.1. Grigore Gafencu despre politica externă

12.2. Articolul “Ferește-te popor al meu, căci mari primejdii ți se pregătesc”, de Nicolae Iorga (13 martie 1938)  

12.3. Mesajul oficial difuzat de postul de radio Praga în legătură cu poziția României față de Cehoslovacia (2 noiembrie 1938)

12.4. Tratat asupra promovării raporturilor economice între Regatul României și Reichul German (23 martie 1939)  

12.5. Garanțiile Marii Britanii și Franței acordate Greciei și României (13 aprilie 1939)

12.6. Comunicat privind neutralitatea României (6 septembrie 1939)

12.7. Notă privind inițiativa României pentru constituirea unui “bloc al neutrilor” (Moscova, 14 noiembrie 1939)  

12.8. Raoul Bossy despre “blocul neutrilor”

XIII. PIERDERILE TERITORIALE DIN VARA ANULUI 1940

13.1. Protocolul adițional secret la Pactul de neagresiune semnat de Molotov și Ribbentrop, la 23 august 1939

13.2.Alexandru Cretzeanu despre impactul înfrângerii Franţei asupra României  

13.3.Nota lui Joachim von Ribbentrop către Viaceslav Molotov privitoare la Basarabia și Bucovina (25 iunie 1940)  

13.4. Notele ultimative ale guvernului sovietic din 26-27 iunie 1940 și răspun-surile guvernului român

13.5. Diplomatul Raoul Bossy despre poziția Italiei față de notele ultimative sovietice  

13.6. Grigore Gafencu despre ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei

13.7. Hotărârea Consiliului de Miniștri al României de a renunța la garanțiile anglo-franceze (1 iulie 1940)  

13.8. Declarațiile primului ministru Ion Gigurtu privind “noua orientare” a poli-ticii externe a României (8 iulie 1940)  

13.9. Scrisoarea lui Adolf Hitler cărtre regele Carol al II-lea (17 iulie 1940)

13.10. Aprecieri privind evoluția revizionismului maghiar

13.11. Mihail Manoilescu despre dictatul de la Viena

13.12. Textul “arbitrajului” de la Viena (30 august 1940)

13.13. Problema acceptării “arbitrajului” de la Viena

13.14. Comunicat privind cedarea Cadrilaterului (Craiova, 7 septembrie 1940)

13.15. Decret-regal privind investirea generalului Ion Antonescu cu depline puteri (5 septembrie 1940)  

13.16. Manifestul către români semnat de Carol al II-lea, la 6 septembrie 1940

13.17. Decret-lege privitor la depunerea jurământului de către regele Mihai (6 septembrie 1940)  

 

XIV. PERSONALITĂȚI POLITICE. APRECIERI. PORTRETE

14.1. Mircea Eliade despre “imoralitatea clasei politice”

14.2. Grigore Gafencu despre oamenii politici

14.3. Regele Ferdinand

14.4. Regina Maria

14.5. Carol al II-lea

14.6. Principesa Elena

14.7. Regele Mihai și familia regală

14.8. Alexandru Averescu

14.9. Ion I. C. Brătianu

14.10. Iuliu Maniu<<

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC