Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<


CUVÂNT ÎNAINTE


În ultimul timp, interesul pentru istoria contemporană a crescut considerabil. În SUA, Marea Britanie, Franța, Germania etc., această perioadă ocupă mai mult de jumătate din cursurile și seminariile de istorie. O asemenea tendință se manifestă și în România. Ea este firească, deoarece tinerii de astăzi sunt interesați de istoria recentă, inclusiv de cea a zilelor noastre, pentru a înțelege mai bine unde se află și spre ce direcție se îndreaptă.

Culegerea de față cuprinde unele documente și materiale semnificative privind evoluția României în perioada 1918-1940 (legi, decrete, programe ale partidelor politice, memorii ale unor contemporani, tabele statistice, articole din presa vremii, extrase din lucrările unor cunoscuți specialiști în istoria contemporană și altele).

Lucrarea este structurată pe 14 teme, care pot fi dezbătute în cadrul seminariilor. Urmărind un scop preponderent didactic, autorii au extras părțile semnificative din materialele utilizate, fragmentele eliminate fiind menționate prin semnul - [...]. Ei s-au străduit să nu altereze sensul acestor materiale și să dea o imagine cuprinzătoare asupra temei, astfel încât dezbaterile organizate cu studenții să fie cât mai dinamice și întemeiate pe o multitudine de surse.


<<

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC