Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Este posibil ca la această debarcare a turcilor un anumit rol să fi revenit şi Veneţiei, care ar fi cerut chiar acest lucru prin intermediul senatorului Sebastiano Gritti [146] . Sigur este că Republica s-a opus la încercările papei Sixt IV de a pune pe picioare o ligă antiotomană [147] , dar se pare că ea a făcut acest lucru nu datorită unei alianţe cu Poarta, ci pentru că dorea să opună Imperiul otoman, regatului napolitan, ambele puteri ameninţându-i interesele [148] . Oricum, în aceste momente rolul Veneţiei rămâne destul de nebulos, dar nu este de mirare, deoarece ea abia încheiase pace cu sultanul (1479), după un lung război în timpul căruia puterile italiene, ca şi alte puteri din Apus, nu se înghesuiseră ca s-o ajute şi nu putea să rişte un nou război care i-ar fi adus alte pierderi.

          În acest context politic şi militar deosebit de ameninţător pentru statele italiene, dar şi pentru alte puteri creştine mediteraneene, când turcii reuşiseră, prin cucerirea oraşului Otranto, să-şi creeze un important cap de pod în regatul napolitan şi ameninţau să cucerească şi insula Rodos [149] , o poziţie creştină cheie în Mediterana Orientală, s-au remarcat iniţiativele Genovei, Spaniei şi Moldovei, care nu au fost rezultatul unei coincidenţe, ci au făcut parte dintr-un proiect comun patronat de papa Sixt IV [150] .

          De fapt, încă de la sfârşitul lui 1479 sau începutul lui 1480, cunoscând planul turcilor, Martin Segono, episcop de Dulcigno (Ulcinij, Ulcun), a propus, probabil lui Sixt IV însuşi, un plan de măsuri, printre care se număra şi o intervenţie la Dunăre a armatelor ţărilor sud-estului Europei, sub conducerea lui Matia Corvin [151] . Era o încercare de reluare a unor planuri mai vechi, de a ataca simultan pe mai multe fronturi Imperiul otoman, unul din aceste fronturi fiind cel de la Dunărea de Jos. Nu ştim în ce măsură papa a acordat atenţie acestor informaţii şi propuneri, dar, imediat după ce turcii au cucerit Otranto, a intrat în panică şi a ordonat să se facă pregătiri pentru o eventuală retragere la Avignon [152] . Odată depăşită prima impresie, Sixt IV a trecut la acţiuni concrete de respingere a turcilor de pe solul italian.

          Astfel, a trimis bani regelui napolitan Ferrante I, a autorizat ridicarea decimei asupra întregului cler din regat, a promis iertarea tuturor păcatelor acelor creştini care vor merge să lupte contra turcilor şi a făcut apel la toate statele italiene [153] . La 18 august 1480, cardinalul Gabriele Rangoni este numit legat apostolic la Neapole. Apoi papa încheie un tratat cu Florenţa, prin care aceasta se obliga să armeze 15 galere. La 4 decembrie cardinalul Savelli este trimis la Genova cu dubla misiune de a pacifica oraşul dezbinat de luptele dintre facţiunile aristocratice şi să supravegheze armarea flotei cruciate pontificale care va avea loc în acest oraş. Sixt IV plănuia construirea unei flote de 25 de galere la Genova şi la Ancona [154] .

          În aceste condiţii, la sfârşitul anului 1480, congresul statelor italiene, reunit la Roma, a adoptat mai multe hotărâri. Astfel, papa urma să contribuie la cruciadă cu o sumă de 150 000 de ducaţi, dintre care
100 000 erau destinaţi flotei, iar 50 000 trebuiau să fie trimişi regelui Ungariei. Se obliga, de asemenea, să trimită, pe cheltuiala lui, 3 000 de soldaţi regelui napolitan. Flota trebuia să fi formată din 100 de galere şi s-a hotărât, de asemenea, ca anual să fie trimisă regelui Ungariei, Matia Corvin, o sumă de 200 000 de ducaţi [155] . Se observă, deci, că papa, deşi cunoştea marile merite ale lui Ştefan cel Mare în lupta antiotomană, nici nu pomenea de Moldova, toată atenţia fiind îndreptată asupra Ungariei şi a lui Matia Corvin, dispus să primească sume de bani oricât de mari, dar să nu întreprindă aproape nimic împotriva turcilor. Dar în mintea papei acţionau aceleaşi considerente ca şi în cazul lui Vlad Ţepeş, la care se mai adăuga unul şi anume acela că Matia Corvin era căsătorit cu Beatrice de Aragon [156] , înrudindu-se prin urmare cu regele napolitan. Încurajat şi de o solie a regelui Franţei, Ludovic XI (1461-1483), din martie 1481, care venise cu alte propuneri concrete de cruciadă [157] , Sixt IV a publicat, la 8 aprilie, o enciclică prin care chema pe toţi principii Europei la război împotriva turcilor [158] . Singura putere italiană importantă care nu participase la discuţiile şi tratativele pentru cruciadă a fost Veneţia, care abia încheiase pacea cu turcii (1479), dar până la urmă diferenţa dintre ea şi celelalte state a constat numai în vorbe şi promisiuni, pentru că nimeni din Italia nu se gândea să înceapă un adevărat război cu turcii, deşi aceştia ajunseseră pe pământ italian.

          Cu toate acestea, cele trei state de care am amintit mai sus, Genova, Spania şi Moldova, profitând de hotărârea papei, au încercat fiecare să facă ceva, atâta cât le-a stat în putere. Ele nu au reuşit să acţioneze unitar şi după un plan bine stabilit împotriva turcilor, dar toate au întreprins acţiuni concrete, diplomatice şi militare şi dacă nu ar fi intervenit moartea lui Mehmet II (3 mai 1481), care a dus la retragerea turcilor atât de la Otranto, cât şi din insula Rodos [159] , este posibil să se fi realizat o coaliţie antiotomană sub patronajul papei, care altfel a rămas doar în fază de proiect, în stadiul unor acţiuni incipiente.

          Dar să vedem ce s-a făcut concret. Genova a contribuit activ la armarea flotei pontificale, punându-şi mari speranţe în aplicarea proiectului de cruciadă conceput de Sixt IV, crezând că pe această cale va putea să-şi recupereze coloniile pierdute din Marea Neagră [160] . Tot cu acest scop ea a trimis o ambasadă, condusă de Bartolomeo de Campofregoso şi Lodisio de Fieschi, în Polonia şi la Mengli Ghiray [161] , care era nemulţumit de suzeranitatea otomană. Dar rivalitatea care se profila tot mai clar între marele cneaz al Moscovei, Ivan III (1462-1505) şi regele Poloniei , Cazimir IV (1445-1492), mai ales după cucerirea Novgorodului de către primul, în 1478, precum şi politica de menajare a Porţii, au făcut ca Polonia să refuze hotărât participarea la o coaliţie antiotomană [162] , ceea ce a dus la prăbuşirea planurilor orientale genoveze. Aceasta nu micşorează însă cu nimic interesul faţă de raportul celor doi ambasadori genovezi, din 30 septembrie 1481, în care se arată că Ştefan cel Mare face intense pregătiri militare şi că primeşte chiar ajutoare din Polonia, probabil, bănuim noi, în mod neoficial de la nobilii din sudul regatului, pregătiri care, se speră, vor da bune rezultate [163] . Se pare, de asemenea, că Genova, în ciuda opoziţiei veneţienilor, încheiase şi un acord cu papa pentru recuperarea coloniilor pierdute [164] , dar în cele din urmă acţiunea ei s-a limitat doar la apărarea Italiei, prin cele 20 de galere pe care le-a pus la dispoziţia lui Sixt IV [165] . O ultimă încercare mai serioasă a genovezilor pentru a reveni în Marea Neagră au fost tratativele purtate, în 1484, cu tătarii şi polonii pentru realizarea unei coaliţii antiotomane [166] , dar şi acestea s-au încheiat cu un eşec.[146] J. de Hammer, op. cit., III, p. 260; M. Brosch, Julius II, Gotha, 1878, pp. 17-20; Ernesto Pontieri, Per la storia del regno di Ferrante I d’Aragona, re di Napoli, Napoli, 1947, pp. 232 şi urm.; Fr. Babinger, ,,Maometto II il Conquistatore e l’Italia“, în Rivista Storica Italian, LXIII, fasciculo 1, Napoli, 1951, p. 487.

[147] S. Romanin, op. cit., IV, pp. 396-397; E. Piva, ,,L’opposizione diplomatica di Venezia alle mire di Sisto IV su Pesaro e ai tentativi di una crociata contro i Turchi (1480-1481)“, în Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, II, t. V, I parte, Venezia, 1903, pp. 72-76; Şt. Andreescu, art. cit., p. 273.

[148] Alessio Bombaci, ,,Venezia e l’impresa turca di Otranto“, în Rivista Storica Italiana, LXVI, fasc. II; Napoli, 1954, pp. 159-203.

[149] J. de Hammer, op. cit., II, pp. 379-380.

[150] Şt. Andreescu, art. cit., p. 272-282.

[151] Agostino Pertusi, ,,I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei Turchi“, în Studi Veneziani, XII, 1970, Firenze, 1971, p. 522.

[152] L. Pastor, op. cit., IV, p. 307.

[153] Ibidem, pp. 308-309.

[154] Ibidem, pp. 310-311.

[155] Ibidem, pp. 311-312.

[156] Albert Berzeviczy, Béatrice d’Aragon, reigne de Hongrie (1457-1508), tome I, Paris, 1911, pp. 252-256; idem, Le nozze di Beatrice d’Aragona nel 1476, 19 p. Probabil că în virtutea legăturilor de rudenie, Matia Corvin l-a ajutat pe regele napolitan cu un detaşament de câteva sute de soldaţi, care au luptat la Otranto (L. Pastor, op. cit., IV, p. 311; N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, nach den Quellen dargestellt, II, Gotha, 1909, pp. 192-193; Şt. Andreescu, art. cit., p. 275-276).

[157] L. Pastor, op. cit., IV, p. 313.

[158] Ibidem, p. 314.

[159] S. Shaw, op. cit., p. 70.

[160] Gian Giacomo Musso, Le ultime speranze dei Genovesi per il Levante. Ricerche d’archivio, în vol. Genova, la Liguria e l’Oltremare tra Medioevo ed Etŕ Moderna. Studi e ricerche d’archivio, I. Genova, 1974, pp. 3-39.

[161] Ibidem, pp. 31-32; G. Grasso, ,,Documenti riguardanti la costituzione di una lega contro il Turco nel 1481“, în Giornale liguistico, VI, 1879, pp. 366-367, 409-414, 419, 482, 484, 488-489, apud Ş. Papacostea, Caffa et la Moldavie..., pp. 152-153. Solia genoveză avea ca misiune, printre altele, să urmărească cu atenţie şi acţiunile lui Ştefan cel Mare.

[162] G. Grasso, op. cit., pp. 391-494; Oscar Helecki, Sixte IV et la Chrétienté Orientale, în Mélanges Eugene Tisserant, vol. II, Iere partie, Cittŕ del Vaticano, 1964, pp. 257-259; G. G. Musso, art. cit., pp. 31-32; Şt. Andreescu, art. cit., p. 276-277.

[163] “Stephanus Vaivoda facit maximum exercitum; etiam habet auxilium a Rege Poloniae et a Christianis, de quo possumus sperare de aliquo bono fructo”. (G. Grasso, op. cit., p. 484, apud Şt. Andreescu, art. cit., p. 277).

[164] C. Manfroni, op. cit., pp. 116 şi urm.; idem Le relazioni fra Genova, l’Impero bizantino e i Turchi, Genova, 1898, p. 754.

[165] G. Grasso, op. cit., p. 325, apud C. Manfroni, Le relazioni fra Genova..., p. 754.

[166] G. G. Musso, art. cit., pp. 37-39; Ş. Papacostea, Caffa et la Moldavie..., pp. 153. Pentru încercările genoveze de a reveni în Marea Neagră a se vedea şi W. Heyd, Le colonie commerciali degli italiani in Oriente nel Medio Evo, II, p. 164.        

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: ; Text editor: Laura POPESCU; Last update: July, 2002