Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În ceea ce priveşte Ungaria, la 18 martie 1477 [128] , Senatul cerea lui Antonio Victuri, sol al Republicii la Buda, să stăruie pe lângă regele Matia Corvin pentru a se trimite ajutor lui Ştefan cel Mare şi, în acelaşi timp, să-i convingă pe solii domnului român sosiţi acolo că Veneţia susţine în permanenţă cauza Moldovei. Din această scrisoare se desprind şi alte câteva lucruri importante. În primul rând, faptul că, din informaţiile primite atât de la Victuri, cât şi de la Emanuele Gerardo, Veneţia şi-a dat seama de importanţa pe care o reprezenta Moldova lui Ştefan cel Mare şi de neajunsurile care ar fi rezultat pentru propriile interese dacă ea ar fi fost înfrântă de turci, dar, în al doilea rând, reiese şi faptul că Veneţia dorea să diminueze suspiciunile lui Matia Corvin provocate de solia lui Gerardo la Ştefan, spunându-i că a făcut acest lucru numai gândindu-se la binele regatului său, primul ameninţat în cazul unei defecţiuni a Moldovei.

          Bineînţeles că toată această activitate diplomatică nu a avut nici un rezultat concret, Ştefan cel Mare neprimind nici un ajutor bănesc şi, evident, nici militar. Dezamăgirea sa profundă pentru felul în care au decurs evenimentele în anul 1476 rezultă cu toată puterea din expunerea făcută de solul său Ion Ţamblac, la 8 mai 1477, în faţa Senatului veneţian [129] . Aici se arată, cu toată claritatea, faptul că Moldova nu a primit nici un fel de ajutoare din partea vecinilor, cu care avea totuşi acorduri încheiate în acest sens, că domnul ei speră în continuare să fie ajutat de veneţieni, că turcii îl vor ataca în viitor mai ales pentru cele două cetăţi din sudul ţării, Chilia şi Cetatea Albă, care, dacă vor fi păstrate, vor putea deveni baze pentru recucerirea Caffei şi a întregii Crimei: “Luminăţia Voastră trebuie să aibă în vedere că aceste două ţinuturi sunt Moldova toată şi că Moldova cu aceste ţinuturi este un zid pentru Ungaria şi pentru Polonia. Afară de aceasta, eu zic şi mai mult, că dacă aceste două cetăţi vor fi păstrate, va fi cu putinţă ca turcii să piardă şi Caffa şi Chersonesul” [130] . Ştefan arăta limpede care era importanţa ţării sale şi a celor două cetăţi în cadrul relaţiilor internaţionale şi ce se putea face pentru a evita, de fapt, transformarea Mării Negre într-un lac turcesc. Din păcate, puterile catolice apusene şi central europene, în special Veneţia, căreia i se adresa direct, dar şi Ungaria şi Polonia, ca să vorbim numai de acestea, nu aveau voinţa, dar mai ales capacitatea necesară pentru a întreprinde acţiuni hotărâte de împiedicare a înaintării otomane în zona Mării Negre şi a Dunării de Jos. Ştefan, conştient de această tristă realitate pe care nu o putea schimba, îşi încheia mesajul adresat Senatului veneţian pe o notă foarte realistă: “şi dacă Dumnezeu va vrea ca eu să nu fiu ajutat, din două lucruri unul se va întâmpla: ori această ţară va pieri desigur, ori voi fi silit, de nevoie, să mă supun păgânilor” [131] . Evident că, în cele din urmă, el va alege cea de-a doua soluţie.

          Oricum însă, după eşecul marii campanii sultanale din 1476, Moldova s-a bucurat de o perioadă de câţiva ani de linişte, turcii îndreptându-şi principalele lovituri împotriva Veneţiei. În toamna lui 1477 turcii au atacat din nou în Friul şi au devastat toată regiunea cuprinsă între Isonzo şi Tagliamento [132] . În 1478 Veneţia pierde în Albania, Croia, Alessio şi Drivasto [133] . În aceste condiţii Republica a fost obligată să accepte pacea cu Imperiul otoman, acordată de sultanul Mehmet II, la 25 ianuarie 1479, şi confirmată de doge la 25 aprilie acelaşi an. Pentru această pace Veneţia ceda Scutari, Negroponte, Argos, Lemnos şi alte posesiuni, se angaja să retrocedeze toate oraşele şi cetăţile cucerite în timpul războiului, să plătească despăgubiri de război în valoare de 100 000 de ducaţi în timp de doi ani, îşi păstra dreptul de a avea un bail la Constantinopol şi trebuia să plătească 10 000 de ducaţi anual pentru a putea face comerţ în Imperiul otoman [134] . Termenii acordului de pace erau foarte nefavorabili Veneţiei, dar aceasta nu a avut de ales. Ori îi accepta aşa cum erau formulaţi de turci, ori continua o luptă disperată, de una singură, fără nici un fel de sorţi de izbândă şi al cărui singur rezultat ar fi fost acela de a-şi pierde toate poziţiile din Romania, Albania şi Dalmaţia, ceea ce era inacceptabil. Mai mult chiar, pentru a nu atrage suspiciunile sultanului, Veneţia şi-a retras ambasadorul de la Buda [135] , iar apoi a trimis la Poartă specialişti în prelucrarea cuprului, zidari şi chiar pictori [136] . Oricum războiul era pierdut şi ,,cetatea lagunelor“ era conştientă de acest lucru. Mai rău pentru ea era însă faptul că acesta a fost războiul decisiv, care a făcut să încline balanţa definitiv în favoarea turcilor în raporturile lor cu veneţienii. Aceştia continuau să-şi practice comerţul cu Levantul şi chiar să prospere, dar în zonele controlate de turci, care erau tot mai întinse, regula jocului era impusă de la Constantinopol. Ceea ce i-a împedicat pe aceştia să lichideze complet comerţul veneţian a fost complementaritatea economică dintre cele două părţi. Turcii aveau nevoie de comerţul veneţian şi l-au păstrat, chiar l-au încurajat, dar în termenii impuşi de ei.

          În acest context internaţional, când nu mai putea conta, practic, pe nici un ajutor din partea nimănui, ce-i mai rămânea altceva de făcut lui Ştefan cel Mare decât să încheie şi el o pace, cât mai onorabilă cu putinţă, cu Imperiul otoman? Prin propria sa capacitate militară [137] , prin luptele crâncene pe care le-a purtat, el a reuşit să încetinească considerabil înaintarea otomană în zona Dunării [138] . Dar de unul singur nu putea face mai mult. În aceste condiţii, probabil după dezastrul de la Câmpul Pâinii, din 13 octombrie 1479, unde o armată otomană de 40 000 de oameni şi un contingent muntean de 5 000 de oameni au fost distruse de Ştefan Báthory, voievodul Transilvaniei, şi de Pavel Chinezul, comitele de Timişoara [139] , şi până la moartea sultanului Mehmet II, survenită la 3 mai 1481, Ştefan cel Mare a fost obligat să încheie şi el o pace cu Imperiul otoman.

          Acest tratat de pace, pe care, în viziunea otomană, sultanul îl acorda domnului Moldovei, a îngreunat considerabil situaţia ţării, dar nu a făcut-o insuportabilă. În tratat se arată că “... haraciul pus de mine (de sultan - n.n.) odinioară, care era trei mii de bani frânceşti florini în fiecare an, dublându-l, l-am făcut să fie în fiecare an şase mii de bani, şi să se considere prieten prietenului şi duşman duşmanului, să nu mai iasă din drumul dreptăţii ca în vremurile trecute” [140] , iar puţin mai departe spre sfârşitul textului, se spune că: “Deoarece Ştefan s-a apropiat şi s-a legat cu adevărat, conform condiţiilor acestora amintite, de pragul acoperişului sultanului meu, el şi averea şi ţara lui nu vor mai suferi nici un atac din partea mea şi a beilor sangeacurilor şi din partea celorlalţi robi ai mei” [141] . Ştefan nu putea să obţină mai mult şi toate aceste condiţii erau preferabile unor eventuale pierderi teritoriale, care ar fi survenit neapărat dacă el ar fi continuat lupta de unul singur împotriva turcilor.

          Dar această pace nu a avut viaţă lungă. Prefigurarea alcătuirii unei coaliţii antiotomane şi moartea sultanului Mehmet II la 3 mai 1481 l-au determinat pe Ştefan să reintre în luptă. Coaliţia antiotomană devenise posibilă ca urmare a atacării directe a regatului napolitan de către turci, care, prin cucerirea oraşului Otranto, au provocat din nou spaimă în Apus, mai ales la curtea papală.

          Planul debarcării otomane de la Otranto a fost conceput de Ghedik Ahmed Paşa, cuceritorul Caffei, şi a fost făcut cunoscut la 29 august 1479 [142] . Baza de operaţiuni a fost stabilită la Valona (Avlona, Vlöre), pe litoralul albanez al Mării Adriatice [143] . La 28 iulie 1480 turcii debarcă în Apulia şi, după lupte crâncene, cuceresc Otranto, la 11 august [144] , după care atacă, dar fără acelaşi succes, Lecce, Brindisi şi Tarento [145] .    


     

[128] “Complures accepimus litteras vestras quibus diligenter nos certiores fecistis rerum omnium occurrentium postremae autem sunt diei XVIII proximi elapsi et cum illis accepimus litteras Hemanuelis Gerardi, ex Brassovia, et considerata importantia provinciae et status illustrissimi domini Stephani Vayvodae non potuimus noi et precipitio provinciae et status praedicti quod secum magnum duceret rebus christianis calamitatem, sed praesertim imprimis statui istius. Serenissimi domini Regis de quo non minus sumus anxi et solliciti quam de proprio statu nostro. Et ab huiusmodi zelo et cura processit omnis operatio et studium nostrum, missiio Emanuelis in Moldaviam et quaecumque memoravimus consuluimus quaesivimus et operati sumus in favorem sua praescripti Vayvodae. Meminimus etiam et vos esse oblitum certo sumus promissionis et concensus Regiae Majestatis ut de pecunias futurae contribucionis subveniretur eidem Vayvode” (C. Esarcu, ,,Ştefan cel Mare. Documente inedite din arhivele Veneţiei“, în Columna lui Traian, IV, nr. 14, decembrie 1873, p. 249; idem, Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei, pp. 65-72; Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 16-17). Pentru acţiunea diplomatică a Veneţiei la Buda a se vedea şi N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. III, pp. 43-44 şi 73-74; Ş. Papacostea, Venise et les Pays Roumains..., pp. 618-619.

[129] A se vedea mai sus, nota 123.

[130] Războieni..., p. 232.

[131] Ibidem.

[132] S. Romanin, op. cit., IV, p. 378.

[133] Ibidem, pp. 379-380.

[134] J. de Hammer, op. cit., III, pp. 243-246; S. Romanin, op. cit., IV, pp. 382-383; C. Manfroni, op. cit., pp. 103-104; L. Pastor, Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, tome IV, Paris, 1924, p. 306; F. Thiriet, La Romanie vénitienne..., pp. 389-391; F. C. Lane, op. cit., p. 279; A. Zorzi, op. cit., p. 162.

[135] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, pp. 387-389; N. Iorga, La politique vénitiénne dans les eaux de la Mer Noire, pp. 368-369.

[136] N. Iorga, ,,La politique vénitiénne dans les eaux de la Mer Noire“, pp. 369; L. Thuasne, Gentile Bellini et sultan Mahomed II. Notes sur le sejour du peintre venitien ŕ Constantinople (1479-1480), Paris, 1888.

[137] Pentru puterea şi arta militară a Moldovei lui Ştefan cel Mare a se vedea, printre altele: Radu R. Rosetti, Încercări critice asupra războaielor din anii 1475 şi 1476 dintre Ştefan cel Mare şi turci, Bucureşti, 1914; idem, ,,Studii asupra chipului cum se făptuia războiul de către Ştefan cel Mare“, în Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, t. IV, Bucureşti, 1925, pp. 368-444; idem, Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea, Bucureşti, 1947, pp. 117-263.

[138] Idem, ,,Stephen the Great of Moldavia and the Tuckish Invasions. 1457-1504“, în Slavonic Review, VI, 1927, pp. 87-103; Myron P. Gilmore, The World of Humanian 1453-1517, New York, 1962, pp. 9 -10.

[139] Pentru această bătălie a se vedea I. Ursu, ,,Bătălia de pe Câmpul Pâinii (1479)“, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, vol. XIV, 1913, Bucureşti, 1914, pp. 138-150; Ioan Haţegan, ,,Bătălia de pe Câmpul Pâinii (13 octombrie 1479)“, în Apulum, XVI, 1978, pp. 261-274; idem, ,,Pavel Chinezu - un conducător al luptei antiotomane“, în Revista de istorie, tom 32, nr. 10, 1979, pp. 1897-1899; idem, Pavel Chinezu, Timişoara, 1994, pp. 134-149.

[140] Aurel Decei, ,,Tratatul de pace - sulhnâme - încheiat între sultanul Mehmed II şi Ştefan cel Mare, la 1479“, în Revista Istorică Română, XV, fasc. IV, 1945, p. 476. În legătură cu haraciul Moldovei din această perioadă a se vedea Barbu T. Câmpina, ,,Cercetări cu privire la baza socială a puterii lui Ştefan cel Mare“, în Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, p. 92, n. 2; Mustafa A. Mehmed, ,,Un document turc concernant le kharatch de la Moldavie et de la Valachie aux XVe - XVIe sičcles“, în Revue des Études Sud-est Européennes tome V, no. 1-2, 1967, pp. 265-274; idem, ,,La politique ottomane ŕ l’égard de la Moldavie et du khanat de Crimée vers la fin du regne du sultan Mehmed II “le Conquęrant“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIII, no. 3, 1974, p. 533, Ştefan S. Gorovei, Moldova în “Casa Păcii”, pp. 640-641; T. Gemil, op. cit., p. 150.

[141] A. Decei, art. cit., p. 246; Mustafa Ali Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, vol. I, (1455-1774), Bucureşti, 1976, pp. 5-6; idem, ,,Din raporturile Moldovei cu Imperiul otoman în a doua jumătate a veacului al XV-lea“, în Studii. Revistă de istorie, tom 13, nr. 5, 1960, pp. 173-177. A existat chiar un punct de vedere formulat de Nicolae Grigoraş, care considera că în intervalul 1479-1481 nu s-a încheiat nici o pace şi că aceasta se va realiza abia în 1486 (N. Grigoraş, A existat un tratat de pace între Mehmed II şi Ştefan cel Mare?, Iaşi, 1948, pp. 11 şi 25).

[142] Ştefan Andreescu, ,,Autour de la derničre phase des rapports entre la Moldavie et Gęnes“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XXIII, no. 4, 1984, p. 273.

[143] Ibidem; pentru istoria Valoniei a se vedea Alain Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge (Durazzo et Valona du XIe au XVe sičcles), Salonique, 1981.

[144] J. de Hammer, op. cit., III, pp. 260-261; P. Coco, La guerra contro i Turchi in Otranto. Fatti e persone. 1480-1481, Lecce, 1915; S. La Sorsa, Lo sbarco dei Turchi in Puglia e le guerre di liberazione, Roma, 1945; Donald Edgar Pitcher, An historical geography of the ottoman Empire from earliest times to the end of the Sixteenth century, Leiden, 1972, p. 99; Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. I, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808, Cambridge University Press, 1978, pp. 69-70.

[145] Dorothy M. Vaughan, Europe and the Turk. A pattern of Alliances 1350-1700, Liverpool, 1954,p. 83; Halil Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical Age. 1300-1600, London, 1973, p. 29; Histoire de l’Empire ottoman, sous la direction de R. Mantran, pp. 102-103; Les grandes dates de l’Islam, sous la direction de R. Mantran, p. 97; Franz Babinger, Mahomet II le Conquęrant et son temps. 1432-1481. La grande peur du monde au tournant de l’histoire, Paris, 1954, pp. 478-483.        

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002