Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În al treilea rând, după opinia noastră, turcii încep să arate neîncredere şi ostilitate faţă de Vlad Ţepeş abia în 1461, în timpul sau imediat după încheierea expediţiei împotriva Trapezuntului şi, în această situaţie, nemai având de ales, domnul se hotărăşte să treacă deschis la acţiune împotriva lor în iarna dintre 1461 şi 1462 [24] . El se considera destul de consolidat pe plan intern, îşi dădea seama că o confruntare cu Poarta devenise inevitabilă, mai ales după încercarea nereuşită de capturare a sa de la Giurgiu, şi conta şi pe un eventual sprijin extern care putea veni fie de la inamicii orientali ai Imperiul otoman, fie de la Matia Crovin, fie de la Veneţia, deoarece momentul formării unei coaliţii antiotomane care să-i includă pe toţi aceştia părea foarte apropiat, în ciuda eşecului Congresului de la Mantova din 1459, la care papa Pius II (1458-1464) sperase să pună pe picioare o mare ligă antiotomană, cu o largă participare a puterilor creştine [25] . Aici se hotărâse, printre altele, ca armata creştină să fie condusă de ducele Milanului, Francesco Sforza, şi de ducele Burgundiei, Filip cel Bun [26] , dar hotărârea nu va avea nici un fel de urmare.

          Cronicarul contemporan Laonic Chalcocondil arată că Vlad Ţepeş nu a declanşat lupta antiotomană decât atunci când i s-a părut că situaţia Daciei este sigură şi acest lucru s-a întâmplat după campania sultanului împotriva Trapezuntului, în iarna dintre 1461 şi 1462 [27] . Dar să vedem care au fost elementele care au dus la această ruptură şi la marea confruntare din 1462.

          În a doua jumătate a anului 1460, Vlad Ţepeş a restabilit legăturile de bună vecinătate cu saşii din sudul Transilvaniei, aşa cum am arătat mai sus, şi a încheiat un tratat secret cu Matia Crovin [28] , care prevedea printre altele, şi căsătoria sa cu o rudă a acestuia [29] . Tot în acest an, a trecut pe Dunăre, spre Ungaria, o solie a principilor orientali din Georgia, Mingrelia, Guria, Trapezunt şi a lui Uzun Hasan, stăpânul turcoman al Persiei, care se pregăteau să atace Imperiul otoman şi căutau aliaţi în Europa. Ei erau însoţiţi de călugărul Lodovico da Bologna [30] – legat al papei în Georgia – şi au purtat discuţii în Ungaria [31] , la împăratul Frederic III [32] , la Veneţia, unde au fost primiţi cu mare respect şi politeţe [33] , apoi la Florenţa, la Roma şi la Filip cel Bun, ducele Burgundiei, considerat ca posibil conducător al coaliţiei europene antiotomane [34] . Dar rezultatul acestui adevărat turneu european al solilor orientali a fost nul. Fapt este că acţiunile din 1458-1461 ale coaliţiei orientale de sub conducerea statului turcoman al lui Uzun Hasan, din care făceau parte Trapezuntul, Armenia, Georgia şi Sinope, au dus la realizarea unor campanii antiotomane în nordul Anatoliei, în 1459 şi 1460. Acest lucru era cunoscut de Vlad Ţepeş, ceea ce ne poate face să credem că şi el a purtat tratative cu solii orientali în 1460, atunci când ei călătoreau pe Dunăre. Deşi nu există nici o dovadă în acest sens, este puţin probabil ca domnul Ţării Româneşti, care se pregătea de război cu turcii, să nu fi profitat de prezenţa solilor coaliţiei orientale, care deja exista şi acţiona împotriva Imperiului otoman, îndreptându-se, în acelaşi timp, spre Europa Centrală şi Occidentală, unde sperau să realizeze o coaliţie antiotomană asemănătoare. În acest fel, Vlad Ţepeş spera să primească ajutoare importante şi din Orient şi din Occident, iar acţiunea sa antiotomană, simultană cu a celorlalte două coaliţii, să fie încununată de succes.

          De asemenea, Vlad Ţepeş îşi dădea seama că dispersarea forţelor otomane pe mai multe fronturi, unde să fie angajate în lupte grele, i-ar fi favorizat propria acţiune [35] . Dar acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece coaliţia din Orient a primit o puternică lovitură prin cucerirea, în 1461, de către sultan a oraşelor Sinope şi Trapezunt, iar coaliţia antiotomană din Occident nu s-a format decât în 1463, după ce turcii au declanşat războiul cu Veneţia. De aceea, atacul lui Vlad Ţepeş din iarna 1461-1462 s-a desfăşurat fără nici un sprijin din exterior, exact în momentul în care turcii erau liberi să acţioneze militar aşa cum doreau, ceea ce ne face să credem că el nu a dorit atacul şi, prin urmare declanşarea ostilităţilor cu Imperiul otoman tocmai în momentul în care acesta nu era supus la nici o presiune din exterior. Dar aşa cum vom vedea în continuare, domnul Ţării Româneşti nu a avut de ales, turcii nu l-au lăsat să-şi aleagă momentul atacului, ci, dimpotrivă, prin acţiunile şi intenţiile lor vădite l-au provocat exact atunci când ştiau că pot să-i dea o lovitură nimicitoare.

          Tratativele cu Matia Corvin şi saşii din sudul Transilvaniei, la fel ca şi posibilele tratative cu solii coaliţiei orientale antiotomane au provocat, bineînţeles, nemulţumirea Porţii, pentru care neplata în continuare a tributului începea să fie considerată ca un semn de nesupunere. Marea majoritate a izvoarelor narative concordă în a afirma că această schimbare de atitudine a Porţii faţă de Vlad Ţepeş s-a produs în 1461, fie în timpul campaniei împotriva Trapezuntului, fie imediat după aceea [36] şi nu lasă să se întrevadă nici un fel de neînţelegeri anterioare referitoare la neplata tributului. Aflând despre acordul dintre Vlad Ţepeş şi Matia Corvin [37] , sultanul a trimis, pentru început, o solie în Ţara Românească cu scopul de a-i cere voievodului să abandoneze alianţa cu Ungaria şi căsătoria proiectată [38] , dar nu s-au obţinut rezultatele scontate. Vlad Ţepeş a acceptat să plătească haraciul, dar a refuzat să dea copii pentru ieniceri, tribut de sânge pe care ţara sa nu-l dăduse niciodată [39] şi a refuzat să se prezinte în persoană la Poartă [40] .


[24] Părerea că Vlad Ţepeş trece deschis la acţiune împotriva turcilor în 1461 şi nu în 1459 a fost exprimată de Nicolae Iorga: “Numai în 1461 el îşi schimbă purtarea: se întoarce la politica tradiţională care fusese şi a tatălui său” (Scrisori de boieri. Scrisori de domni, ed. a III-a, Vălenii de Munte, 1931, p. 163) şi reluată de Sergiu Iosipescu, ,,Conjunctura şi condiţionarea internaţională politico-militară a celei de-a doua domnii a lui Vlad Ţepeş (1456-1462)“, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, nr. 11, 1978, Bucureşti, 1978, pp. 179-180. Dar, la cei doi istorici această opinie nu este suficient de fundamentată ştiinţific. De aceea noi, fiind de acord cu acest punct de vedere, vom încerca să-l sprijinim cu toate argumentele ce ne stau la dispoziţie.

[25] G. B. Picotti, La dieta di Mantova e la politica de’Veneziani, în Miscellanea di storia veneta, seria terza, tomo IV, Venezia, 1912. Papa Pius II, care pregătea liga antiotomană, a făcut apel pentru pace în Ungaria, sfâşiată de luptele dintre partizanii lui Matia Corvin şi cei ai lui Frederic III de Habsburg (I. A. Fessler, E. Klein, op. cit., III, pp. 20-21; K. Nehring, Mathias Corvinus, Kaiser Friedrich III und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donauraum, München, 1975, pp. 15-16) şi, în ciuda opoziţiei Veneţiei şi a delegaţilor imperiali, a dat citire bulei care anunţa cruciada, la 14 ianuarie 1460 (N. Iorga, Notes et extraits pour servir ŕ l’histoire des croisades au XVe sičcle, IV, Bucarest, 1915, pp. 166-168). De asemenea, la 20 februarie 1460, Pius II a oferit lui Matia Corvin 40 000 de ducaţi în caz de război cu turcii, cu condiţia de a nu încheia o pace separată cu Mehmed II (Augustino Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, vol. II, Roma, Paris, 1860, pp. 351, 356-357). La rândul său, în timpul Congresului de la Mantova, Matia Corvin a promis prin solii săi, că va participa la o eventuală cruciadă cu un contingent de 12 000 de soldaţi (L. Gómez Canedo, op. cit., p. 212).

[26] Luigi Bignami, Francesco Sforza (1401-1466), Milano, 1938, pp. 275-276.

[27] L. Chalcocondil, op. cit., ed. cit., pp. 283-284.

[28] I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul..., I, p. 107; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, VI, Bucureşti, 1981, pp. 90-91, doc. 3237; G. Gündisch, Vlad Ţepeş und die Sächsischen..., p. 986-992; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 89, n. 17; Şt. Andreescu, ,,En marge des rapports de Vlad l’Empaleur avec l’Empire ottoman“, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, XIV, no. 3, 1976, p. 374; S. Iosipescu, art. cit., p. 182; R. Lungu, art. cit., pp. 149-150.

[29] I. Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti..., p. 78.

[30] Lodovico da Bologna este una dintre figurile cele mai controversate ale epocii, care a întreprins numeroase călătorii în Orient, ca sol sau legat papal, având, aproape întotdeauna, misiunea de a realiza alianţe antiotomane cu puterile orientale. Astfel sunt cunoscute misiunile sale din 1437, 1454-1455, 1460-1461, 1465, 1472 şi 1477. Pentru viaţa şi activitatea sa a se vedea, printre altele, Moriz Landwehr von Pragenau, Ludwig von Bologna. Patriarch von Antiochien, în Mitteilungen des Österreich Instituts, Wien, 1901, p. 293; B. Bughetti, ,,Nuovi documenti intorno a Fr. Lodovico da Bologna O.F.M. (1460-1461)“, în Studi Francescani, serie 3 a, 10, 1938, pp. 128-134; Angelo Bargellesi Severi, ,,Nuovi documenti su fr. Lodovico da Bologna, al secolo Lodovico Severi, Nunzio Apostolico in Oriente (1455-1457)“, în Archivum Franciscanum Historicum, annus 69, fasc. 1-2, 1976, pp. 3-22; Richard J.Walsh, ,,Charles the Bold and the Crusade: politics and propaganda“, în Journal of medieval history, III, 1977, pp. 70-72, Jean Richard, La Papauté et les misisions d’Orient au Moyen Âge (XIIIe - XVe sičcles), Paris, Torino, 1977, pp. 274-278.

[31] I. A. Fessler, Die Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen, V, Leipzig, 1822, p. 77; A. Bryer, ,,Lodovico da Bologna and the Georgian Embassy of 1460-1461“, în Bendi Kartlisa. Revue de kartvelologie, XIX-XX, 1965, Paris, p. 181; Lajos Tardy, ,,Il ruolo di Venezia nei rapporti persiani e georgiani dell’Ungheria“, în vol. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 1975, p. 258.

[32] L. Tardy, art. cit., p. 258.

[33] Ibidem; A. Bryer, art. cit., p. 184.

[34] A. Bryer, art. cit., p. 191; L. Tardy, art. cit., p. 258.

[35] Ş. Papacostea, ,,Die politischen Voraussetzungen für die Wirtschaftliche Vorherrschaft des osmanischen Reiches Schwarzmeergebiet (1453-1484)“, în Münchner Zeitschrift für Balkankunde, 1, Münich, 1978, p. 230; R. Lungu, art. cit., p. 151.

[36] L. Chalcocondil, op. cit., ed. cit., pp. 283-284; Critobul din Imbrosa, op. cit., ed. cit., p. 290; Ducas, Istoria turco-bizantină (1341-1462), ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, p. 430; Tursun-bei, op. cit., ed. cit., p. 68; Şemseddin Ahmed bin Suleiman Kemal-paşa-zade, op. cit., ed. cit., p. 200; Enverî, Düsturname (Cartea vizirului), în Cronici turceşti, I, p. 42, Asîk-paşa-zade, Tevarih-i Al-i Osman (Istoriile dinastiei otomane), în ibidem, p. 92; Mehmed Neşri, Djihannuma. Tarih-i al-i Osman (Istoria dinastiei otomane), în ibidem, p. 125; Sa’adeddin Mehmed hodja efendi, Tadj-ut-Tevarih (Coroana istoriilor), în ibidem, pp. 317-318; Mehmed bin Mehmed, Nuhbet-ut-tevarih ve’l ahbar (Cronică aleasă şi informativă), în ibidem, p. 406; Kodja Husein, Beda’i ul-veka’i (Evenimentele minunate), în ibidem, p. 455; Solakzade Mehmed Hemdemi, Tarih-i Solakzade (Cronica lui Solakzade), în ibidem, vol. II, Sec. XVI - începutul sec. XVIII, ed. Mihail Guboglu, Bucureşti, 1974, p. 139. Se observă că toate cronicile otomane pe care le-am putut consulta plasează în 1461 momentul declanşării luptei lui Vlad Ţepeş şi nu menţionează nici o bănuială anterioară pe care sultanul ar fi putut să o aibă asupra acestuia referitoare la neplata tributului.

[37] Probabil de la spionii infiltraţi în Ungaria (F. Babinger, op. cit., pp. 246-247).

[38] Aceste detalii sunt cunoscute chiar din celebra scrisoare trimisă de Vlad Ţepeş lui Matia Corvin, la 11 februarie 1462, după atacul întreprins împotriva poziţiilor otomane de la Dunăre (I. Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti..., p. 79; N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, ed. cit., p. 165; Andrei Corbea, ,,Cu privire la corespondenţa lui Ţepeş cu Matia Corvin“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie ,,A. D. Xenopol“, XVII, 1980, p. 677). Fără aceste detalii solia este menţionată şi de L. Chalcocondil, op. cit., ed. cit., p. 282; Ducas, op. cit., ed. cit., p. 430; Enverî, op. cit., ed. cit., p. 42; Tursun-bei, op. cit., ed. cit., p. 68. Asîk-paşa-zade afirmă că solia sultanului a fost precedată de una a lui Vlad Ţepeş (op. cit., ed. cit., p. 92), aceeaşi afirmaţie putând fi întâlnită şi la Mehmed Neşri (op. cit., ed. cit., p. 125).

[39] Pentru acest tribut de sânge (“devşirme”) a se vedea B. D. Populia, Ursprung und Wesen der “kuabeulese” im osmanischen Reich, München, 1963, cu menţiunea la p. 58 a refuzului întemeiat al lui Vlad Ţepeş, apud N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 91, n. 24.

[40] Ducas, op. cit., ed. cit., p. 430; Tursun-bei, op. cit., ed. cit., p. 68.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002