Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          De fapt, regele Ungariei, din prezumtiv aliat, a devenit inamicul lui Vlad Ţepeş, pe care l-a şi arestat la 26 noiembrie 1462, într-un moment în care nimeni nu se aştepta la aşa ceva, a încercat să-şi atribuie meritele victoriei din vară împotriva sultanului şi, pentru a-şi justifica acţiunea în faţa Europei, care aştepta de la el mari fapte de vitejie în lupta antiotomană, a lansat o adevărată campanie propagandistică de ponegrire a viteazului voievod al Ţării Româneşti, acuzat de trădare, de înţelegere cu turcii şi de cruzimi abominabile [56] . Toate acestea au servit, repetăm, ca pretext şi justificare în faţa papei, a Veneţiei şi întregii Europe creştine pentru propria sa renunţare la campania antiotomană pe care promisese să o întreprindă.

          Deci, dacă ar fi să formulăm câteva concluzii până la acest punct în care am ajuns cu analiza noastră, acestea ar putea fi următoarele: Vlad Ţepeş, a fost obligat să atace Imperiul otoman în iarna dintre 1461 şi 1462 datorită ostilităţii vădite a sultanului, care refuza să mai accepte pe tronul Ţării Româneşti un domn considerat rebel, încetarea plăţii tributului din 1459 neavând, după opinia noastră, semnificaţia unei rupturi deschise cu Poarta. Voievodul Ţării Româneşti nu a primit nici un ajutor concret din partea nimănui, deoarece inamicii Porţii şi potenţialii săi aliaţi fie fuseseră înfrânţi, fie nu intraseră încă în luptă [57] , aliatul său principal, Matia Corvin nu numai că nu l-a ajutat dar, ajungând probabil la o înţelegere cu Poarta în privinţa Ţării Româneşti pentru a avea linişte la hotarele sale sudice, l-a arestat şi aruncat în temniţă unde a stat aproape 13 ani. Din această cauză, marea victorie obţinută de Vlad Ţepeş în 1462, când sultanul a fost obligat să se retragă la sud de Dunăre fără să-şi fi atins nici unul din  obiectivele iniţiale, nu a putut fi fructificată în nici un fel de puterile europene, mai ales de Veneţia, care peste un an va intra în război cu turcii, război decisiv pentru balanţa puterii în Mediterana Orientală. De asemenea, nu trebuie pierdut din vedere şi faptul că alungarea lui Vlad Ţepeş din domnie, tocmai după victorie, se explică şi prin atitudinea unei părţi a boierimii, a clasei politice care înţelegea să lupte numai în momentele de mare cumpănă, ce-i ameninţau propria existenţă. Atunci când acestea treceau ea prefera să ajungă la soluţii de compromis cu marea putere din sudul Dunării [58] . Aşa s-au petrecut lucrurile şi cu înscăunarea lui Radu cel Frumos. Cu toate acestea, victoria lui Vlad Ţepeş asupra sultanului a avut o importanţă deosebită, reuşind să salveze existenţa statală a Ţării Româneşti şi făcând posibilă încheierea compromisului cu Poarta, ceea ce, în cazul unei înfrângeri, ar fi fost imposibil de realizat. Practic, Vlad Ţepeş şi-a salvat ţara de la transformarea ei în paşalâc.

          Interesant de constatat este însă şi felul în care Veneţia, principala putere creştină din Mediterana interesată, în acel moment, de lupta antiotomană a urmărit evenimentele de la Dunărea de Jos [59] , felul în care ea s-a făcut cu bună ştiinţă purtătoarea de cuvânt a lui Matia Corvin, deşi cunoştea foarte bine care era realitatea politică din zonă. În 1459, deci în anul presupusei rupturi deschise a lui Vlad Ţepeş cu Poarta prin neplata tributului, Veneţia era destul de puţin interesată de evenimentele din această zonă care, de altfel, nu anunţau nimic deosebit. Aceasta poate fi una din explicaţiile pentru care ea a ridicat permanente obstacole în calea planurilor de cruciadă ale lui Pius II, expuse în cadrul Congresului de la Mantova. Astfel, în schimbul participării ei la o posibilă coaliţie antiotomană, Veneţia cerea 8 000 de oameni pentru echiparea flotei sale, plata tuturor cheltuielilor făcute pentru pregătirile de război şi organizarea unei armate de 50 000 de călăreţi şi 20 000 de pedestraşi care să meargă la frontierele Ungariei [60] , condiţii imposibil de realizat.

          De altfel, după pacea încheiată la 23 aprilie 1454 [61] de Bartolomeo Marcello cu sultanul, Republica lagunelor a făcut tot posibilul pentru a păstra situaţia de statu quo în relaţiile cu turcii, pentru a menaja orice fel de susceptibilităţi ale acestora, pentru a evita cu orice preţ declanşarea unui nou război cu Imperiul otoman. Un astfel de război era considerat ca inevitabil, mai devreme sau mai târziu, de către Veneţia, care începuse să-şi dea seama că turcii deveneau treptat şi o redutabilă putere maritimă [62] , dar el nu trebuia declanşat înainte ca Republica să fie pe deplin pregătită. Bineînţeles că Republica nu a fost niciodată pe deplin pregătită, astfel că, după o pace de nouă ani, războiul va fi declanşat, oarecum surpinzător pentru veneţieni, de către turci.

          Până atunci însă veneţienii au căutat să-l menajeze, pe cât posibil, pe sultan şi, în acelaşi timp, să evite invitaţiile pontificale de a se alătura pregătirilor în vederea unei cruciade antiotomane. Astfel, la 2 decembrie 1456, în instrucţiunile pe care Senatul le trimitea lui Lorenzo Vitturi, bailul de la Constantinopol, i se cerea să-i spună sultanului că nu are nici un fel de motive să se teamă de Veneţia [63] , iar la 3 septembrie 1459, în instrucţiunile date noului bail Domenico Balbi, i se cerea să rezolve conflictele şi disputele comerciale, apărute între timp, cu multă diplomaţie, fără să se ajungă la o ruptură [64] .

          În schimb, deosebit de semnificative ni se par instrucţiunile pe care Senatul le-a dat, la 21 iunie 1458, lui Niccolň Sagondino, trimis în solie la papa Calixt III (1455-1458). Acesta trebuia să arate sfântului părinte că acuzaţiile proferate la Roma împotriva Veneţiei sunt intolerabile, aceasta făcându-şi întotdeauna datoria faţă de creştinătate. În acest sens, Sagondino trebuia să insiste asupra victoriei de la Gallipoli, din 1416, unde o flotă turcă a fost complet zdrobită, trebuia să arate că, în 1423, Salonicul a fost ocupat şi păstrat timp de şapte ani, cu mari eforturi, de către veneţieni că, în 1444-1445, Veneţia a armat galere care au luptat toată iarna, în timp ce papa Eugen IV nu a plătit ceea ce promisese. Şi toate acestea în timp ce celelalte puteri creştine nu au răspuns la solicitările de ajutor din partea Veneţiei. Mai bine decât să-i asculte pe cei care o acuză, papa ar trebui să se gândească la faptul că turcii înconjoară de aproape posesiunile veneţiene şi că situaţia Veneţiei este, prin urmare, total diferită de a celorlalte state creştine. Din această cauză, Veneţia nu se poate gândi să-i atace pe turci în circumstanţele date, deoarece ar fi prematur, dar ea apără insula Negroponte şi menţine 12 galere în Marea Egee, pentru a păzi Strâmtorile şi nici un stat creştin nu se poate lăuda că face eforturi comparabile [65] . Trebuie să recunoaştem că aceste instrucţiuni, destinate să ajungă la urechile papei, respectau cu fidelitate atât adevărul istoric, cât şi situaţia prezentă, demontând fără cruţare toate acuzaţiile care puteau fi aduse Veneţiei în acea perioadă. Datorită morţii lui Calixt III, o scrisoare, aproape identică, a fost trimisă şi noului papă Pius II, la 30 octombrie 1458 [66] .

          Peste aproximativ un an, la 11 octombrie 1459, Senatul veneţian a dat un răspuns foarte interesant delegaţilor papei Pius II, care insistau ca Veneţia să participe la pregătirile pentru cruciadă. Astfel, se arăta că proiectele de luptă propuse de papă sunt grandioase, dar este îndoielnic că statele italiene vor găsi resursele necesare de a întreţine o armată suficientă, capabilă de a-i înfrânge pe turci, care sunt foarte puternici [67] . Adversarul nu trebuie subestimat, mai ales acum, când Mehmet II este mult mai puternic decât Murad II, deoarece stăpâneşte Constantinopolul. Se reaminteşte că Murad a învins la Varna şi puterile creştine nu au ripostat aproape deloc şi că acum trebuie prevăzut un război lung, care va avea nevoie de o finanţare fără ezitări. Astfel, mai întâi trebuie făcute pregătiri temeinice şi apoi poate fi declanşat războiul. În ceea ce o priveşte, Veneţia făcea astfel de pregătiri [68] , dar se întreabă ce fac celelalte puteri creştine [69] . La 10 noiembrie 1459, deci aproximativ peste o lună, Senatul adresează o nouă scrisoare papei. În ea veneţienii se arătau mai mult decât surprinşi de mărimea pregătirilor pentru cruciadă. Ei îl întrebau pe papă cum poate să creadă că vor putea fi strânşi, cu rapiditate, 240 000 de ducaţi necesari pentru armarea a 50 de galere şi-i arătau că ar fi preferabil să fie elaborate proiecte de cruciadă cu adevărat realizabile şi nu simple utopii [70] .

          Din toate cele spuse până aici se constată că, în anii ce au urmat după 1454, veneţienii au dus o politică de evidentă menajare a Imperiului otoman şi de refuz al cruciadei, dar nu putem să nu fim de acord cu faptul că, într-o mare măsură, argumentele folosite de ei erau juste şi greu de combătut. Toată lumea era conştientă, în ciuda eforturilor papei, de dispariţia idealului de cruciadă şi a idealului de unitate a lumii creştine şi nimeni nu putea să-i acuze pe veneţieni, cu real temei, că nu vor să lupte împotriva turcilor. Ar fi însemnat să li se ceară un adevărat act de sinucidere, ceea ce nici ei, dar nici celelalte state creştine, nu erau dispuse să facă.


[56] Ş. Papacostea, ,,Cu privire la geneza şi răspândirea povestirilor scrise despre faptele lui Vlad Ţepeş“, în Romanoslavica, XIII, Bucureşti, 1966, pp. 159-167. În acest studiu se arată că apariţia, la sfârşitul lui 1462 şi în cursul anului 1463, a primelor texte ce relatează faptele lui Vlad Ţepeş (manuscrisul de la Viena, încorporat în cronica lui Thomas Ebendorfer, Comentariile lui Enea Silvio Piccolomini şi Povestirea în versuri a lui Michael Beheim) nu constituie decât un aspect al campaniei propagandistice menită să acopere abandonarea de către regele Ungariei a acţiunii antiotomane la îndeplinirea căreia se angajase (p. 162). Pentru întărirea acestei afirmaţii este adusă şi mărturia legatului papal Nicolae de Modrussa, care a îndeplinit o importantă misiune pe lângă Matia Corvin la sfârşitul lui 1462 şi începutul lui 1463 (p. 163; G. Mercati, ,,Notizie varie sopra Niccolň Modrusiense“, în Opere minori, vol. IV, Cittŕ del Vaticano, 1937, pp. 217-218, textul relatării la pp. 247-248. Pentru povestirile despre Vlad Ţepeş a se vedea şi Ion Stăvăruş, Povestiri medievale despre Vlad Ţepeş - Dracula, Bucureşti, 1978.

[57] Vlad Ţepeş a încercat să obţină ajutor şi din partea genovezilor din Caffa, un sol al său fiind atestat în socotelile oraşului la 17 şi 20 mai 1462 (N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 39; idem, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 124; Sergiu Columbeanu, ,,Acţiuni navale în timpul lui Ştefan cel Mare“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 1, 1975, p. 76; Şt. Andreescu, Războiul cu turcii din 1462, p. 1685), dar nici aici nu a avut succes.

[58] Barbu T. Câmpina, ,,Complotul boierilor şi “răscoala” din Ţara Românească din iulie-noiembrie 1462“, în Studii şi referate privind istoria României, partea I, Bucureşti, 1954, pp. 599-624; E. Stoian, op. cit., p. 116; izvoarele arată chiar existenţa unui grup de boieri filoturci, care l-au trădat pe Vlad Ţepeş şi au cerut o intervenţie a sultanului împotriva sa (I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul..., I, pp. 149-150; a se vedea şi relatarea lui Nicolae de Modrussa la Ş. Papacostea, Cu privire la geneza..., pp. 163-164, Şt. Andreescu, En marge des rapports..., pp. 377-379).

[59] Atitudinea Veneţiei faţă de lupta antiotomană a lui Vlad Ţepeş a fost analizată, în liniile ei generale, de Şerban Papacostea în studiul ,,Venise et les pays roumains au Moyen Âge“, în vol. Venezia e il Levante fino al sec. XV, Firenze, 1973, pp. 608-611. Noi ne propunem în prezentul capitol să aducem doar câteva întregiri şi dezvoltări.

[60] N. Stoicescu, Vlad Ţepeş..., p.87.

[61] J. de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman, tome III, Paris, 1836, traduit de l’allemand par J. J. Hellert, p. 17; Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, II edizione, tomo IV, Venezia, 1913, pp. 261-262; N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, pp. 45-46; F. Thiriet, La Romanie..., pp. 383-384; W. Heyd, Histoire du commerce de Levant au Moyen Âge, traduit par Furcy Raynaud, vol. II, Leipzig, 1886, p. 318; G. I Brătianu, La Mer Noire. Des origines ŕ la conquęte ottomane, Monachii, 1969, p. 320; William H. Mc. Neill, Venice, the hinge of Europe (1081-1797), The University of Chicago Press, 1974, pp. 86-88. Noua pace garanta veneţienilor libertatea comerţului în teritoriile otomane în schimbul unei taxe vamale de 2% din valoarea mărfurilor.

[62] Andrew C. Hess, ,,The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries. 1453-1525“, în The American Historical Review, LXXXV, num. 7, 1970, pp.
1900-1903.

[63] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 227, nr. 3088; F. Babinger, ,,Jaqubpascha, ein Leibarz Mehmed’s II“, în Rivista degli studi orientali, 26, 1951, pp. 87-113.

[64] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 227, nr. 3088.

[65] Ibidem, p. 221, nr. 3059.

[66] Ibidem, pp. 223-224, nr. 3071.

[67] Veneţienii nu se înşelau deloc în aprecierile lor, deoarece cercetări ştiinţifice din zilele noastre vor confirma faptul că armata otomană poate fi considerată ca forma cea mai dezvoltată a armatelor de călăreţi ai stepei, beneficiind şi de un puternic sprijin de artilerie, ceea ce o făcea deosebit de temută în timpul asediilor diferitelor tipuri de fortificaţii (A. S.Atiya, op. cit., p. 329).

[68] Într-adevăr, la 7 decembrie 1458, la 16 februarie şi 7 mai 1459, Senatul adoptase măsuri de întărire a poziţiilor militare de la Modon, Lepanto şi Nauplia (F. Thiriet, Régestes..., III, pp.
224-225, nr. 3073, 3075 şi 3081).

[69] Ibidem, p. 227, nr. 3090.

[70] Ibidem, p. 227, nr. 3091.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002