Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

         

          O a doua scrisoare, cunoscută nouă, trimisă de Pietro Tomasso la Veneţia, datează din 27 mai 1462. În ea, ambasadorul înfăţişează superiorilor săi situaţia de la Dunărea de Jos aşa cum se prezenta ea în preajma declanşării marii campanii sultanale. În primul rând el vorbeşte despre uriaşa armată a lui Mehmet II pe care, după anumite zvonuri, o consideră de 200 000 de oameni, dintre care 20 000 de ieniceri, şi arată că trei ar putea fi zonele de atac: Ţara Românească, Transilvania şi Belgradul, primele două fiind însă cele mai probabile. Apoi este amintită o flotă fluvială de 300 de vase, pe care sultanul a introdus-o pe Dunăre pentru a-l ajuta la traversarea fluviului. Urmează informaţii referitoare la Vlad Ţepeş despre care se spune că a trimis toate femeile şi toţi copiii în munţi, în timp ce el împreună cu oştirea sa păzea Dunărea. Se afirmă, de asemenea, că la curtea din Buda toată lumea se mira că Vlad Ţepeş nu a trimis după ajutor, iar regele arăta că este hotărât să se ducă să lupte cu turcii [90] . La sfârşitul scrisorii ambasadorul face câteva consideraţii cu privire la evoluţia viitoare a evenimentelor aşa cum o întrevedea el, consideraţii dintre care unele vor fi infirmate, dar altele confirmate. Astfel, el consideră fie că Vlad Ţepeş va fi înfrânt cu uşurinţă de către uriaşa armată otomană, ceea ce nu se va întâmpla, după care regatul maghiar va fi şi el înfrânt la fel de uşor, ceea ce din nou nu se va întâmpla tocmai pentru că Vlad Ţepeş nu se va lăsa zdrobit, fie regele Matia va ajunge la un acord ruşinos pentru întreaga creştinătate [91] , ceea ce într-adevăr se va întâmpla, în ciuda splendidei victorii a domnului român [92] . Din această scrisoare se observă că ambasadorul veneţian de la Buda ajunsese să cunoască destul de bine capacitatea militară a Ungariei şi “dorinţa” regelui ei de a se confrunta cu Imperiul otoman. În acelaşi timp, el nu punea la îndoială faptul că Vlad Ţepeş era hotărât să facă orice sacrificiu pentru a-şi apăra ţara dar, necunoscând situaţia militară a Ţării Româneşti, credea că o eventuală reuşită ar fi fost imposibilă în faţa avalanşei otomane.

          Peste mai bine de două săptămâni, la 14 iunie, acelaşi Pietro Tomasso scria din nou dogelui, arătându-i că turcii conduşi de un paşă, este vorba, probabil, de Mahmud Paşa, au trecut Dunărea cu 60 000 de oameni, dintre care 25 000 de ieniceri. De fapt aceasta este cifra cea mai apropiată de adevăr pentru întreaga oştire otomană condusă de Mehmet II însuşi [93] . În continuare ambasadorul veneţian arăta că voievodul Transilvaniei se pregătea de luptă, iar Matia Corvin îi spusese că sultanul se află în tabără şi va ataca, probabil, Belgradul. De asemenea, arăta că regele a ordonat adunarea generală a armatei la Seghedin, de unde se va putea îndrepta fie spre Belgrad, fie spre Transilvania şi Ţara Românească, în funcţie de intenţiile lui Mehmet II. Se poate observa că, prin aceste ştiri Matia Corvin încerca să creeze confuzie la Veneţia şi, probabil, la Roma, cu privire la intenţiile sultanului. El vorbea de posibilitatea atacării Belgradului într-un moment în care era foarte clară intenţia sultanului de a ataca cu toate forţele de care dispunea Ţara Românească, tocmai pentru că nu avea de gând să-l sprijine pe Vlad Ţepeş şi să se confrunte deschis cu otomanii. În acelaşi timp însă, el cerea Veneţiei să apeleze la papă şi la alţi principi creştini pentru a-i trimite ajutoare, arătând că avea vistieria goală. Despre Vlad Ţepeş ambasadorul arăta că, neputând opri pe turci la Dunăre, s-a retras spre munţi şi prezicea din nou înfrângerea sa completă, de care se temea şi curtea din Buda, înfrângere care ar fi putut duce şi la pierderea Transilvaniei [94] .

          O parte din aceste informaţii erau însă contrazise de altele, provenite din surse diferite. Astfel, referitor la faptul că Vlad Ţepeş nu ceruse ajutor de la regele Ungariei, informaţie transmisă de Tomasso la 27 mai [95] , o altă scrioasre, cea a lui Ladislau de Vesen, adresată, de asemenea, dogelui, arăta că domnul Ţării Româneşti “... în fiecare zi solicită să fie ajutat, fiindcă nu va putea susţine singur o năvală atât de puternică” [96] . Chiar Pietro Tomasso, în scrisoarea sa imediat următoare, din 15 iunie arăta că sultanul intrase deja în Ţara Românească, dar, sub influenţa curţii din Buda, îşi menţinea părerea că de aici el ar putea să se îndrepte împotriva Belgradului şi continua să-şi manifeste îndoiala cu privire la capacitatea de rezistenţă a lui Vlad Ţepeş [97] .

          Bineînţeles că toate aceste informaţii, deşi unele dintre ele erau contradictorii şi puteau lăsa loc pentru bănuieli întemeiate, au îndreptat atenţia Veneţiei, în primul rând asupra lui Matia Corvin şi mai puţin asupra lui Vlad Ţepeş, cu care a evitat, aşa cum am mai arătat, să intre în legături directe.

          Realitatea era însă alta şi cel care o cunoştea cel mai bine era chiar regele Ungariei. Astfel, după ce încercase să demonstreze Veneţiei că Vlad Ţepeş era incapabil de rezistenţă în faţa turcilor şi după ce primise chiar subsidii din partea acesteia destinate luptei antiotomane [98] , Matia Corvin a încercat să tragă cât mai multe foloase propagandistice din splendida victorie a voievodului  român, la care el nu contribuise însă cu nimic. Imediat după aflarea victoriei şi a retragerii sultanului, el a trimis o solie la Veneţia care anunţa zdrobirea sultanului de către “unguri şi români”, ecoul acestei informaţii fiind înregistrat de ambasadorul Milanului din cetatea lagunelor, A. Guidobonus, la 30 iulie 1462 [99] .

          Dar, în ciuda acestor încercări, pe care folosind termenii actuali le-am putea numi de intoxicare şi dezinformare, Veneţia, a cărei diplomaţie era foarte abilă în astfel de probleme, nu a putut fi indusă în eroare. Ea îşi culegea informaţiile nu numai de la Buda, ci şi din alte părţi, putând astfel să-şi formeze o imagine foarte apropiată de evoluţia reală a evenimentelor de la Dunărea de Jos. În acest sens, deosebit de semnificativă este scrisoarea bailului din Constantinopol, Domenico Balbi, care, la 28 iulie 1462, făcea un tablou aproape complet şi veridic al campaniei lui Mehmet II din Ţara Românească. El arăta că, odată trecut la nord de Dunăre, sultanul a găsit ţara goală de oameni şi de provizii, toţi retrăgându-se în locuri întărite din munţi. Apoi vorbeşte de războiul de hărţuială dus de Vlad Ţepeş, de atacul de noapte împotriva taberei sultanului, de marile pierderi suferite de turci, care, în cele din urmă, i-au obligat să se retragă, la 11 iulie Mehmet II aflându-se deja la Adrianopol. De asemenea, este menţionat şi faptul că sultanul a lăsat în apropierea Ţării Româneşti pe fratele lui Ţepeş, care nu este altul decât Radu cel Frumos, cu ceva trupe otomane, pentru a încerca să-l răstoarne pe domn cu ajutorul unor posibile complicităţi interne: ,,... lasso al fradello de Dracuglia cum alcume bandieri dei Turchii per tentar li animi de Valachi de quanto volesserro lassar al Dracuglia convenir de quest altro [100] deci, o imagine exactă a campaniei din 1462 şi a victoriei lui Vlad Ţepeş, dar nici un cuvânt despre aşa de des menţionatul ajutor al lui Matia Corvin, ceea ce bineînţeles a făcut ca Senatul, dogele şi ceilalţi factori de conducere ai Republicii să-şi dea seama şi de poziţia reală a regelui maghiar.

          Informaţii adevărate despre cele petrecute în Ţara Românească, în 1462, au ajuns la Veneţia şi pe alte căi, probabil scrisori ale reprezentanţilor ei din Balcani şi din insulele din Marea Egee, ecoul acestora făcându-se simţit în câteva cronici ale vremii, care dezvăluie, de altfel, şi părerea opiniei publice veneţiene, adică a cercurilor informate ale Republicii, despre evenimentele acestui an de la Dunărea de Jos. Astfel, o cronică italiană anonimă, cu circulaţie şi la Veneţia, care merge cu nararea evenimentelor până la anul 1481, consemna, în dreptul anului 1462, că “... turcii plecaţi împotriva lui Dracula în Valahia au fost bătuţi şi fugăriţi” [101] , cronica lui Domenico Malipiero afirmă şi ea că domnul Ţării Româneşti a întâmpinat pe turci cu o puternică armată şi i-a înfrânt voiniceşte [102] , iar Analele veneţiene (1433-1477) ale lui Stefano Magno scriau că, în 1462, Mehmet II, “împărat al turcilor şi grecilor”, a trimis ,,... o puternică armată în Valahia; dar sculându-se valahii împotriva ei a fost bătută...“ [103] . Observăm, prin urmare, că în toate aceste izvoare, care se referă la marea confruntare desfăşurată în Ţara Românească în anul 1462, nu apare nici o menţiune referitoare la vreo contribuţie a lui Matia Corvin, pretenţiile acestuia, aduse la cunoştinţa Republicii de solia din iulie, fiind apreciate la justa lor valoare, adică la valoarea lor retorico-propagandistică, fără nici un suport real.

          Suspiciunile pe care Veneţia le avea cu privire la intenţiile lui Matia Corvin rezultă şi din faptul că acesta, atunci când a plecat din Buda în aşa-zisa campanie de ajutorare a lui Vlad Ţepeş, ajungând abia la începutul lui noiembrie 1462 la Braşov, a fost însoţit de ambasadorul veneţian Pietro Tomasso. Acesta avea misiunea să anunţe Senatul despre evoluţia conflictului şi despre celelalte evenimente importante [104] . Din păcate, singura informaţie pe care ambasadorul a trimis-o şi despre care avem noi cunoştinţă a fost cea de la 26 noiembrie, privitoare la arestarea lui Vlad Ţepeş, peste câtva timp conducerea Republicii confirmând primirea acestei scrisori, cât şi pe cea a regelui Ungariei despre “cazul” Vlad Ţepeş [105] .[90] Aceste afirmaţii sunt contrazise de faptul că Vlad Ţepeş ceruse ajutor lui  Matia Corvin cel mai târziu la 11 februarie 1462, dar probabil că ajutorul era stipulat chiar în tratatul de alianţă încheiat între cei doi, astfel încât noi cereri însemnau un refuz de a fi acordat, iar regele Ungariei, care nu ţinea deloc să se lupte cu sultanul, la 15 iulie se afla încă la Buda, la 10 august era abia la Seghedin, pe Tisa, locul de concentrare al armatei, iar abia la începutul lui noiembrie ajunsese la Braşov, când campania sultanală era de multă vreme încheiată, iar Vlad Ţepeş fusese alungat de boierii ostili din tronul Ţării Româneşti (N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, pp. 127-128; N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc, Bucureşti, 1904, pp. 98-99). Aceasta “... aruncă o puternică îndoială asupra sincerităţii regelui Matia de a intra într-adevăr în război cu turcii printr-o campanie de restaurare în Ţara Românească” (Ş. Papacostea, Cu privire la geneza..., pp. 160-161).

[91] Interesant de semnalat este faptul că Senatul veneţian împărtăşea această părere încă de mai multă vreme, de la începutul anului 1462. La 22 ianuarie acest an, în instrucţiunile pe care le trimitea ambasadorilor săi din Franţa, Senatul le cerea să-i arate regelui Ludovic XI (1461-1483) că, fără un ajutor eficient, Matia Corvin este pe punctul de a fi zdrobit, deoarece luptă simultan pe două fronturi, împotriva împăratului Frederic III şi împotriva turcilor. Se arăta că numai o pace ruşinoasă l-ar mai fi putut slava. Evident că argumentele acestea nu au avut nici o valoare pentru regele francez, interesat mai mult de problemele italiene, decât de lupta împotriva Imperiului otoman (P. M. Perret, Histoire des relations de la France avec Venise du XIIIe  sičcle a l’avenement de Charles VIII, vol. I, Paris, 1896, pp. 381-384).

[92] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 142-143.

[93] Ambasadorul veneţian confunda aici două acţiuni distincte, şi anume: atacul lui Mahmud Paşa, care s-a produs în mai şi a fost un preludiu al campaniei sultanale (Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula)..., p. 107), cu campania propriu-zisă, atribuind primului numărul de trupe cu care a venit însuşi sultanul Mehmed II.

[94] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 146-147.

[95] Curtea din Buda, furnizând această informaţie ambasadorului veneţian, la fel ca şi cele referitoare la slăbiciunea forţelor lui Vlad Ţepeş şi, deci, la probabila sa înfrângere, căuta, bineînţeles, să pregătească terenul pentru viitoarele explicaţii ale lui Matia Corvin în legătură cu apatia sa în faţa ofensivei otomane şi să arunce o umbră de îndoială asupra dorinţei sincere a voievodului român de a se lupta. Vezi şi nota 90.

[96] “Vajvoda quotidie hic sollicitat ut adjuventur, quia solus tantos impetus sustinere non valet” (Epistolae Mathiae Corvini regis Ungariae, ed. Johannes Hajdo-Michael Kuun, vol. I, Claudiopoli, 1745, p. 74). Aici am dori să arătăm că sultanul, înainte de a porni în campanie, ceruse lui Matia Corvin să-i lase Ţara Românească şi Bosnia (pe aceasta din urmă o va cuceri, într-adevăr, în anul următor, în 1463), oferindu-i în schimb pacea pentru regatul său şi ameninţându-l că, dacă nu acceptă aceste condiţii, va invada cu marea sa armată Ungaria (Pio II (Enea Silvio Piccolomini), Comentarii, ed. G. Bernetti, vol. III, Viena, 1973, p. 176). Această ameninţare care se adăuga conflictului cu Frederic III, încă nerezolvat, l-a determinat pe regele Ungariei, care nici nu dispunea de forţe prea mari, să nu intervină, de fapt să nu respecte termenii acordului pe care-l încheiase cu Vlad Ţepeş, să nu-şi respecte obligaţiile de suzeran ale acestuia aşa cum se pretindea că este. El se va mulţumi numai să ia unele măsuri de apărare a Transilvaniei şi nu va părăsi Buda decât în august, atunci când sultanul, înfrânt, plecase de mult din Ţara Românească (vezi mai sus notele 55 şi 90).

[97] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 147.

[98] Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 610.

[99] Barbu T. Câmpina, ,,Victoria oştirii lui Ţepeş asupra sultanului Mehmed al II-lea“ (Cu prilejul împlinirii a 500 de ani), în Studii. Revistă de istorie, tom 15, nr. 3, 1962, p. 550; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 117; idem, La victoire de Vlad L’Empaleur sur les Turcs (1462), p. 395.

[100] Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, pp. 167-168.

[101] N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 39; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 118; Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula)..., p. 119.

[102] D. Malipiero, op. cit., pp. 11-12.

[103] N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 86; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 118; Şt. Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracula)..., p. 120.

[104] “... dando nobis notitiam per litteras tuas quanto diligentius poteris de successibus Majestatis suae in illis partibus Valachiae et de omnibus que occurent” (Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, IV, p. 181; Ş. Papacostea, Venise et les pays roumains..., p. 610; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, p. 128).

[105] “Casum retentionis Draguli olim voivode..., circa quam rem idem serenissimus Rex etiam per suas littetras nobis scripsit” (I. Nagy, B. Nyáry, Magyar diplomacziai emlékek. Matyás király korobol. 1458-1490 (Izvoarele diplomaţiei maghiare. Epoca regelui Matia), vol. I, Budapest, 1875, p. 172).


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002