Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

         

          În al doilea rând, este vorba de faptul că Matia Corvin era regele catolic al unui stat catolic, Ungaria. Pentru papă era esenţial ca cruciada antiotomană să fie condusă de catolici şi să se desfăşoare cu participarea, în primul rând şi pe scară largă, a forţelor catolice, a statelor catolice. Din această cauză una din constantele politicii papale de cruciadă antiotomană a fost aceea de a căuta pe participanţi în cadrul Europei catolice. După ce aceştia îşi ofereau serviciile sau refuzau să participe la cruciadă, diplomaţia pontificală îşi îndrepta atenţia spre lumea ortodoxă şi chiar spre lumea asiatică, de unde se puteau ivi duşmani redutabili ai Porţii otomane. De aceea Veneţia, care avea neapărată nevoie de ajutorul papalităţii, nu a îndrăznit să-l ocolească pe catolicul Matia Corvin şi să intre în legătură directă cu Vlad Ţepeş. Pentru papa Pius II toate victoriile lui Vlad Ţepeş erau, de fapt, victorii ale acestui rege catolic al Ungariei. Papa nici nu ar fi putut concepe ca o cruciadă antiotomană să fie declanşată de un principe ortodox şi ca acesta să se plaseze în fruntea ei. De aceea nici nu s-a pus măcar problema ajutorării, chiar şi simbolice, a viteazului domn al Ţării Româneşti. Toate privirile erau îndreptate spre Matia Corvin, unicul conducător capabil, în concepţia papei, să se afle în fruntea forţelor antiotomane. Semnificativ în acest sens ni se pare şi respingerea fermă de către Pius II, în 1462, a unui proiect de cruciadă antiotomană, care pornise însă din iniţiativa regelui Boemiei, Gheorghe Podiebrad, bănuit de erezie. Acesta, prin intermediul unui francez din Dauphiné, Antonio Marini, ajuns în împrejurimi rămase neclare la curtea sa, a propus Veneţiei, Burgundiei şi Franţei o alianţă antiotomană. Dar Podiebrad dorea să-l ocolească pe papă, să-l lase în afara alianţei, ceea ce, aşa cum i-a atras atenţia Veneţia, era o imposiblitate [117] . Şi într-adevăr, din acest proiect nu s-a ales absolut nimic.

          Considerăm că acestea sunt principalele două cauze pentru care puterile italiene, în special Veneţia şi papalitatea, au evitat să se angajeze în legături directe cu Vlad Ţepeş, lăsându-l la bunul plac al lui Matia Corvin, care l-a aruncat în temniţă pentru mai bine de 13 ani fără ca nimeni să-i ceară socoteală.

          Lucrurile vor deveni însă foarte clare spre sfârşitul domniei lui Matia Corvin, când el îşi va repeta comportarea, într-o situaţie similară, faţă de Ştefan cel Mare, domnul Moldovei. Deşi avea o alianţă cu acesta, în care se prevedea ajutorul reciproc în cazul unor atacuri otomane, Matia Corvin, nu a ezitat să încheie un tratat cu noul sultan, Baiazid II (1481-1512), în 1483. Astfel, în timp ce turcii atacau şi cucereau prin surprindere cele două cetăţi cheie din sudul Moldovei, Chilia şi Cetatea Albă, el declanşa o campanie de mare anvergură împotriva lui Frederic III, în vara lui 1484, campanie care s-a soldat cu ocuparea Vienei, în anul următor, oraş unde va rămâne până la moartea sa, survenită surprinzător în 1490 [118] . Deci “campionul creştinătăţii”, “apărătorul Europei” şi-a încheiat zilele în mod “glorios” la Viena, după ce cucerise, în lupte grele şi sângeroase, aproape toate posesiunile ereditare ale Habsburgilor şi nu în lupta antiotomană aşa cum promisese de-a lungul întregii sale domnii.

          De fapt, în opinia noastră, Ungaria nu a fost şi nici nu a putut fi acel “zid de apărare” al Europei în faţa asalturilor tot mai insistente ale otomanilor, din două motive principale. Primul, mai puţin important, este acela că Matia Corvin, ultimul mare rege al ei, şi-a îndreptat eforturile, în mod deliberat, spre o politică de expansiune în Europa Centrală, exact invers de cum procedase tatăl său, marele Iancu de Hunedoara, politică ce implica cu necesitate menajarea Porţii otomane. Al doilea motiv, cel mai important, este acela că dezvoltarea de ansamblu a societăţii maghiare din secolul XV şi de la începutul celui următor, a determinat o intensificare a anarhiei feudale, prin creşterea puterii marilor magnaţi şi o slăbire corespunzătoare a structurilor statale, a forţei statului, ceea ce explică faptul că o singură bătălie (Mohács, 1526) a fost suficientă pentru ca acest stat să dispară de pe harta politică a Europei. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu ţările române, care au cunoscut o continuitate statală neîntreruptă şi au înscris în filele istoriei încă numeroase fapte glorioase de luptă antitotamană.

          În încheierea acestor scurte consideraţii credem că se impun şi câteva concluzii cu privire la Vlad Ţepeş în contextul luptei antiotomane. În primul rând, se constată că între el  şi Veneţia nu a existat nici o legătură directă, acest lucru fiind imposibil datorită pretenţiilor de suzeranitate manifestate de Matia Corvin faţă de Ţara Românească, pretenţii teoretice, dar pe care Veneţia, din motivele arătate mai sus, nu a vrut să le conteste. În al doilea rând, putem spune că Veneţia, în ciuda acţiunii de dezinformare a lui Matia Corvin, a cunoscut, chiar cu amănunte foarte semnificative lupta plină de eroism a lui Vlad Ţepeş, precum şi comportamentul puţin cavaleresc al regelui maghiar şi aflat în contradicţie cu obligaţiile medievale ale unui suzeran faţă de vasalul său, aşa cum pretindea că este Matia Corvin faţă de Vlad Ţepeş. Dar, în al treilea rând, Veneţia a preferat să închidă ochii în faţa evidenţei, cu speranţa de a obţine o colaborare eficientă a lui Matia Corvin în lupta antiotomană. Rezultatul a fost că ea a asistat pasivă la căderea unui aliat sigur, Vlad Ţepeş, şi nu a obţinut în schimb, decât într-o măsură cu totul insuficientă, ajutorul Ungariei, care, în acea vreme, nu avea, chiar şi să fi vrut, capacitatea necesară purtării unui război ofensiv de anvergură cu Imperiul otoman.

          Vlad Ţepeş a încercat să iasă din sistemul de cosuzeranitate ungaro-otomană instaurat asupra Ţării Româneşti în 1451-1452, dar fără un sprijin extern adecvat nu a reuşit să facă acest lucru. Acţiunea sa a demonstrat că acest sistem nu putea fi înlăturat, că, trecând peste ostilitatea reciprocă, cele două mari puteri înţelegeau să-l menţină în vigoare, ceea ce se va întâmpla până la dispariţia Ungariei, în 1526. Dar, în acelaşi timp, acţiunea sa a mai scos în evidenţă un fapt deosebit de important, şi anume acela al înclinării tot mai accentuate a balanţei de putere din acest sistem în favoarea Imperiului otoman. Acest lucru explică şi eşecurile repetate ale lui Ştefan cel Mare de a atrage Ţara Românească în sfera sa de influenţă şi de a o opune turcilor, eşecuri a căror victimă a fost chiar Vlad Ţepeş în 1476. Totuşi, lupta sa nu a fost zadarnică. Ea a arătat turcilor că Ţara Românească putea fi învinsă, dar nu distrusă, putea fi îngenunchiată, dar nu transformată în paşalâc. [117] Pentru proiectul de cruciadă al lui Podiebrad şi pentru activitatea solului său Antonio Marini a se vedea E. Denis, De Antonio Marini et de Bohemiae ratione politica, eo oratore, Angouleme, 1878; idem, Fin de l’independance boheme..., pp. 112 şi 115; P.M. Perret, op. cit., I, pp. 391-393.

[118] Pentru acest conflict major dintre Matia Corvin şi Frederic III a se vedea, printre altele: V. Fraknói, Mathias Corvinus König von Ungarn 1458-1490; pp. 208-212; Peter Rassow, Histoire de l’Allemagne des origines ŕ nos jours, vol. I, Lyon, 1969, p. 285; L. Elekes, art. cit., p. 249; I. Barta, T. Berend, P. Hanák, Histoire de la Hongrie des origines ŕ nos jours, publié sous la direction de E. Pamlényi, Budapest, 1974, p. 130; K. Nehring, op. cit., pp. 163-164


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002