Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Dar Ştefan, în ciuda dorinţei sale arzătoare de a recuceri Chilia şi Cetatea Albă, îşi dădea seama că a continua şi intensifica luptele cu turcii, fără a primi nici un ajutor din partea Veneţiei şi Ungariei, însemna să-şi asume riscul unei confruntări majore, de unul singur, cu marea putere otomană, ceea ce trebuia evitat cu orice preţ. Din această cauză anul 1501 nu a mai fost un an al confruntărilor militare, în ciuda menţinerii stării de ostilitate acută dintre modoveni şi turci, ci al tatonărilor diplomatice în vederea unei coordonări generale a acţiunilor antiotomane. Domnul Moldovei era pregătit de luptă, dar dorea să ştie cu siguranţă pe cine mai poate conta, deoarece experienţa anului anterior îi demonstrase că Veneţia dispunea doar de forţele necesare propriei apărări, nici acestea întotdeauna suficiente, alianţa cu Spania avea o valoare redusă, o alianţă veneto-ungară nu se realizase încă, alianţa franco-ungară se dovedise a fi inoperantă, iar Ungaria ca atare era departe de  avea capacităţile necesare pentru purtarea cu adevăraţi sorţi de izbândă a unui război antiotoman.

          De aceea, chiar la începutul lui 1501, la 24 ianuarie, doi soli moldoveni şi unul din Ţara Românească, ceea ce confirmă disponibilităţile lui Radu cel Mare de a se angaja într-un front comun antiotoman, au sosit la Buda pentru a constata care erau intenţiile lui Vladislav II [172] . Dar se pare că aici nu au putut afla mai nimic, solii moldoveni continuându-şi călătoria spre Veneţia şi Roma. Ajunşi la Veneţia în februarie, cei doi soli care apar la Sanuto cu numele de Raynaldo şi Antonio, deşi este sigur că sunt români deoarece pentru a se face înţeleşi au folosit serviciile unui interpret, au cerut dogelui să le recomande un medic necesar pentru a alina suferinţele domnului lor, şi-au exprimat dorinţa de a cumpăra stofe fine şi au arătat că Ştefan este gata să lupte cu turcii, dacă Veneţia ajunge la o alianţă cu Ungaria [173] . Răspunsul a fost şi aici, în privinţa luptei antiotomane şi a unui posibil ajutor, probabil destul de evaziv, la fel ca şi cel venit din partea curţii pontificale. Deci, în ciuda faptului că Ştefan însuşi se declara de acord să lupte în continuare cu turcii, lucru confirmat şi de cardinalul Regino, care comunica, la 11 martie 1501, în Italia că românii pot aduna 30 000 de călăreţi [174] , Veneţia şi papalitatea se plasau pe poziţiile lor tradiţionale faţă de ţările române, adică de a obţine cât mai mult fără a da însă în schimb absolut nimic, sau poate numai încurajări şi iertări de păcate.

          În această situaţie nu este de mirare că Ştefan cel Mare a devenit mult mai circumspect, a evitat să se angajeze în noi ciocniri militare cu turcii şi, în iunie, a trimis chiar un sol la Poartă [175] pentru a vedea care este atmosfera de acolo în privinţa sa. Această atitudine prudentă s-a menţinut în ciuda faptului că Ungaria începuse să se pregătească serios, în 1501, pentru o confruntare cu Imperiul otoman.

          Astfel, la 30 ianuarie sunt luate importante măsuri de apărare la graniţele de sud ale regatului maghiar [176] , iar după foarte puţin timp Ioan Corvin înfrânge pe turci şi reuşeşte să cucerească Jaice [177] . În martie este încheiat, după îndelungate negocieri, tratatul dintre Ungaria, Veneţia şi papalitate, dar el va fi făcut public abia la 13 mai, când Vladislav II va declara război turcilor [178] . Cu toate că Ştefan, ca aliat al lui Vladislav II, era cuprins automat în acest tratat, el a continuat să se menţină în rezervă (o dovadă în plus a independenţei sale), aşteptând să vadă cât de hotărâţi erau aliaţii să lupte cu otomanii. Şi a avut dreptate să procedeze astfel, deoarece intervenţia Ungariei era destul de tardivă şi se va limita doar la acţiuni de “brigandaj pe scară mare” [179] . Abia în noiembrie şi decembrie 1501 au loc mai multe ciocniri ungaro-otomane de-a lungul Dunării [180] şi este semnalată o incursiune mai importantă, condusă de Ioan Corvin, în Bosnia [181] .

          În acelaşi timp, Polonia, preocupată de războiul lituano-moscovit şi atacată din nou de tătari [182] , adoptă o atitudine tot mai neutră faţă de turci. Pentru a ascunde însă adevăratele motive ale acestei poziţii, regele polon nu a ezitat să declare, în marie 1501, unor soli veneţieni că el este gata
să-i atace pe turci, dar că Ştefan nu va permite trecerea armatei sale prin Moldova, ceea ce-l împiedică să-şi transforme gândul în faptă [183] . O afirmaţie nedreaptă, răuvoitoare, care căuta să inducă în eroare. Bineînţeles că Ştefan nu putea accepta trecerea prin teritoriul ţării sale a unei armate care ar fi provocat numai daune şi stricăciuni, dar regele polon avea şi alte variante de a-i ataca pe turci, care ocoleau Moldova. Adevărul este însă că el nu dorea să facă acest lucru şi de aceea l-a trimis la Constantinopol pe Nicolae Lanckoronski care, la 19 iulie 1501, obţinea din partea lui Baiazid II confirmarea păcii cu Polonia [184] , dar moartea prematură a lui Ioan Albert va face necesară o reconfirmare a păcii, pe care sultanul nu va ezita să o facă, la 9 octombrie 1502 [185] . Explicaţia rapidităţii cu care turcii au acceptat aceste păci este dată şi de faptul că, încă din 1501, ei au început să fie ameninţaţi şi la hotarele de răsărit de către perşi [186] şi doreau, pe cât posibil, să evite noi duşmani pe frontul european.


[172] “Item, sono venuti li tre oratori di vlachi, zoe do di Stefano Carabodam di Moldavia, con cavali 70, con presenti al re, et uno dil transilvano (transalpino - n.n.); e par siano venuti per saper de volunta dil re zercha romper al turcho, et la resolution a fato, et hanno auto audientia, non sono sta expediti, si che questi do dipende de la regia majesta, quello la fara, lhoro farano” (M. Sanuto, op. cit., III, col. 1478-1479, 1453).

[173] “Veneno do oratori e nontij di Stefano Carabodam, non perho homeni da conto, acompagnati da li 4 patricij eri li fanno mandati a visitar; et erano mal vestiti; steteno in piedi, e per interprete parlo. Presentano una letera di credenza, con la mansion: Illustrissimo principi, domino Augustino Barbadico duci Venetiarum, amico nostro carissimo et confidentissimo, data ex arce nostra..., la domenega drio la festa di la Nostra Dona. Et comenza cussi: Stefanus, Dei gratia haeres dominusque terrae, vayvoda. Scrive mandar questi do, Raynaldo et Antonio, et prega se li mandi uno medico, dotor, sapi varir di doie. Poi lhoro disseno, il suo signor vlacho, havia certe doie a le volte, perho vol uno medico, e li vol dar danari. Item, comprar certi panni d’oro, et uno stara qui fermo, l’altro va a Roma. Poi disse, il suo signor esser gaiardo, e sara contra turchi si la Sinoria si acordera col re di Hongria” (Ibidem, col. 1467-1468, 1453, 1456; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 170; N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, p. 249; N. Grigoraş, op. cit., p. 264).

[174] Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 33; M. Sanuto, op. cit., III, col. 1537.

[175] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 105; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 171.

[176] L. Thallóczy. A. Aldasi, op. cit., p. 314.

[177] Nicolaus Isthvanffius, Regni Hungarici historia..., Coloniae Agrippinae, 1724, p. 30; V. Fraknói, A Hunyadiak és a Jegellók kora (1440-1526), p. 371.

[178] I libri commemoriali..., VI, pp. 46-47, nr. 177; M. Sanuto, op. cit., III, col. 1537-1538; N. Istvanffius, op. cit., p. 32; L. Tuberonis, op. cit., pp. 263-264; S. Katona, Historia critica..., tom X, ordine XVII, pp. 196-203; idem, Epitome chrnologica, II, p. 584; J. W. Zinkeisen, op. cit., II, pp. 515-516; A. Reumont, art. cit., pp. 198-215; S. Romanin, op. cit., V, p. 151; J. de Hammer, op. cit., IV, pp. 66-70; L. Pastor, op. cit., VI, pp. 91-92; C. Manfroni, op. cit., p. 245; D. M. Vaughan, op. cit., p. 92, S. N. Fisher, op. cit., p. 79; D. E. Pitcher, op. cit., p. 98. Tratatul prevedea, printre altele, ca papa să plătească anual Ungariei, pe durata războiului, 40 000 de ducaţi, iar Veneţia 100 000, ultima angajându-se să susţină războiul pe mare, în timp ce Ungaria trebuia să-i atace pe turci pe uscat. De asemenea, se prevedea că la acest tratat pot adera şi alte puteri: Franţa, Spania, Imperiul habsburgic, Anglia, Portugalia. Finalmente, nici una din aceste puteri nu va adera formal la tratat, dar, după expediţia spaniolă din 1500, Franţa se va simţi obligată şi ea să facă acelaşi lucru în 1501, după cum am arătat mai sus (nota 131), iar Portugalia va trimite o flotă în Mediterana, dar aceasta nu va întreprinde absolut nimic împotriva turcilor (M. Sanuto, op. cit., III, col. 158; Donado da Lezze, op. cit., pp. 264-265; C. Manfroni, op. cit., p. 236).

[179] J. Burchardi, op. cit., III,  p. 141, apud L. Pastor, op. cit., VI, p. 92; S. Romanin, op. cit., V, p. 151; A. Huber, Geschichte _sterreiches, tom III, Gotha, 1888, pp. 427-428.

[180] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 173, 179, l87, 474 şi 502.

[181] V. MakuÓev, op. cit., I, p. 318; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 171; idem, Ştefan cel Mare,p. 263; Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, pp. 256-257.

[182] V. MakuÓev, op. cit., I, p. 315.

[183] M. Sanuto, op. cit., III, col. 1550.

[184] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tom XIX, Cracoviae, 1927, pp. 9-11.

[185] Ibidem, pp. 168-170.

[186] S. Romanin, op. cit., V, p. 151; S. N. Fisher, op. cit., pp. 79-80; A. Decei, op. cit., p. 145.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002