Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Văzând cum evolua situaţia din cadrul coaliţiei antiotomane, Ştefan cel Mare, aşa cum am mai arătat, s-a limitat, în 1501, doar la acţiuni diplomatice. După ce solii săi trimişi în Ungaria, la Veneţia şi Roma, s-au întors cu mâinile goale, el a încercat, în a doua jumătate a anului, ca printr-o intensă ofensivă diplomatică să determine puterile răsăritene (Polonia, Lituania, Moscova, chiar tătarii din Crimeea) să se angajeze în lupta antiotomană, sperând că pe această cale va da un nou impuls şi celorlalte state creştine. Astfel, în iulie el a încercat să realizeze o apropiere între Lituania şi tătarii lui Mengli Ghiray [187] , iar în decembrie a trimis o solie în Polonia cu scopul de a îndemna această ţară să intre în luptă cu turcii şi de a cere permisiunea pentru un sol care să meargă la Ivan III spre a-l îndemna să încheie pacea cu Polonia şi Lituania şi a se alătura şi el coaliţiei antiotomane [188] . Rezultatele acestor misiuni au fost foarte mici, războiul dintre Polonia şi Lituania – pe de o parte – şi Moscova aliată cu tătarii lui Mengli Ghiray [189] , pe de altă parte, neputând fi oprit, ceea ce a însemnat limitarea coaliţiei antiotomane numai la Veneţia, Ungaria, papalitate [190] şi Moldova lui Ştefan cel Mare. La începutul anului 1502, deşi situaţia politică şi militară generală nu suferise modificări, Ştefan cel Mare era totuşi pregătit pentru o eventuală confruntare cu turcii, aşa cum rezultă din raportul veneţianului Zacharia Contarini [191] . De asemenea, şi Ungaria făcea preparative destul de însemnate pentru declanşarea unei ofensive la sud de Dunăre [192] , pe care spera să o poată coordona cu domnul Moldovei. În acelaşi timp, Ştefan a trimis o nouă solie la Veneţia pentru a cere un medic şi, probabil, pentru a afla stadiul pregătirilor militare şi intenţiile pe care le avea Republica. Aceasta, neputând să trimită şi nici măcar să promită un ajutor militar concret, a promis că va trimite un medic şi i-a acordat solului lui Ştefan titlul de cavaler aurat [193] , probabil în semn de preţuire pentru eforturile antiotomane ale domnului nostru.

          Dar, în primăvara lui 1502 nici turcii nu stăteau cu mâinile în sân. Ei aveau intenţia de a lansa un puternic atac împotriva Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei, atac ce urma să fie condus de Malcocioglu. Tentativa lor a fost însă înăbuşită în faşă printr-o contralovitură a oştirii transilvane condusă de voievodul Petru de Szentgyörgy şi de Bozin, care a eliberat temporar Vidinul, a devastat împrejurimile Nicopolei, după care s-a deplasat către frontul antiotoman din Bosnia [194] . La această ofensivă antiotomană Ştefan nu a putut participa deoarece tătarii din Crimeea, la insistenţa sultanului, au adoptat o atitudine ameninţătoare la hotarele răsăritene ale Moldovei [195] .

          Ştefan cel Mare nu a participat cu toate că în acest an se realizase o oarecare coordonare a acţiunilor militare între Ungaria, Veneţia şi papalitate, la succesele terestre menţionate mai sus adăugându-se şi câteva importante victorii navale ale flotei veneto-pontificale, mai ales cucerirea insulei Santa Maura, în august 1502 [196] , dar ameninţarea tătarilor era acută şi reală, mai ales în situaţia în care sultanul a invitat şi pe tătarii hoardei mari de pe Volga să vină să se instaleze în sudul Moldovei, în zona cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă. El arăta hanului că, dacă tătarii vor reuşi să ţină în frâu Moldova, atunci drumul oştilor otomane va fi deschis în toate părţile lumii [197] . Dar această chemare nu a fost foarte inspirată deoarece a provocat nemulţumirea profundă a tătarilor din Crimeea, care, de multă vreme, se aflau în conflict cu cei de pe Volga. Ştefan a ştiut să profite imediat de această situaţie şi a trimis un puternic detaşament care, sprijinindu-i pe tătarii din Crimeea, a contribuit decisiv la zdrobirea hoardei mari în luptele din 8 şi 12 iulie 1502 desfăşurate undeva în stepele nord-pontice, la răsărit de graniţele Moldovei. [198]

          Pe lângă această acţiune militară importantă, care a dus la prăbuşirea unuia dintre planurile sultanului Baiazid II, Ştefan a mai participat, este adevărat că numai cu un contingent de 7 000 de oameni, la o nouă ofensivă declanşată de forţele lui Vladislav II în sudul Dunării, în toamna lui 1502 [199] . Se pare, aşa cum rezultă din însemnările lui Sanuto, că trupele moldovene au luptat alături ce cele ale lui Josza Somi, comite de Timişoara, care atacase pe turci în zona Serbiei [200] .

          În afara acestor contribuţii militare la cauza comună a luptei antiotomane, Ştefan cel Mare a continuat să desfăşoare şi o importantă activitate diplomatică, caracteristică, de altfel, pentru întreaga sa domnie. Interesantă în acest sens este prezenţa în Moldova a veneţianului Matteo Muriano “doctor în arte şi medicină” [201] , care a fost trimis aici de dogele Leonardo Loredano, pe la mijlocul anului 1502, în urma cererii formulate în acest sens de solul domnului Moldovei la începutul aceluiaşi an.

          Aşa cum rezultă din primul raport al lui Muriano, trimis din Suceava la 7 decembrie 1502 [202] , el a ajuns în Moldova la 1 august, destul de bolnav, dar, la 22 august, s-a înfăţişat totuşi înaintea domnului într-o audienţă mai mult protocolară, în timpul căreia l-a salutat în numele Republicii şi al dogelui, primind răspuns din partea acestuia că, fiind înconjurat de duşmani, el nu a vrut să ceară un medic decât de la prietenii săi despre care este încredinţat că-l iubesc cu adevărat.

          Este posibil ca, după această primă întâlnire, medicul să mai fi avut prilejul de a-l vedea pe Ştefan de aproape, până în octombrie, când s-a îmbolnăvit din nou. Sigur este însă faptul că Muriano, pe lângă misiunea sa medicală de a-l îngriji pe domnul Moldovei, a avut şi o importantă misiune politică cu două obiective principale şi anume: culegerea de informaţii cu privire la situaţia Moldovei şi a domnului său şi, în acelaşi timp, culegerea de informaţii privitoare la turci şi la relaţiile lor cu diferite puteri din zonă. Aceasta rezultă cu toată claritatea din cele două rapoarte pe care le-a trimis din Moldova, primul la 7 decembrie 1502, amintit mai sus, iar al doilea la 5 ianuarie 1503 [203] .


                  

[187] Al. Boldur, Politica externă a lui Ştefan cel Mare, pp. 65-66; V. Costăchel, art. cit., p. 189.

[188] Solii lui Ştefan au ajuns la Cracovia în decembrie 1501, l-au felicitat pe noul rege al Poloniei, Alexandru, pentru urcarea sa în scaunul părintesc şi l-au asigurat că stăpânul lor îi va păstra aceeaşi prietenie ca mai înainte şi va continua să respecte tratatele dintre cele două ţări. Ei au cerut, de asemenea, lui Alexandru să dea trecere liberă spre Moscova solului moldovean Şandru, pe care Ştefan îl trimitea pentru a împăca pe marele cneaz al Moscovei cu regele Poloniei şi a-l îndupleca să se alăture la liga creştinilor împotriva turcilor. Despre turci solii lui Ştefan au arătat că încearcă să împace pe tătarii din Crimeea cu cei de pe Volga şi că se pregătesc să atace Ungaria anul viitor. (Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 488-491; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 454-459; N. Iorga, Istoria românilor, IV, pp. 241-242; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, p. 297).

[189] Pentru alianţa constantă dintre marele cnezat al Moscovei şi Mengli Ghiray, hanul tătarilor din Crimeea, a se vedea Le khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapi, présénte par Alexandre Bennigsen, Pertev Naili Boratev, Dilek Desaive, Chantal Lemercier-Quelquejay, Paris, 1978, pp. 322-324.

[190] Ajutorul pe care Suveranul Pontif l-a acordat coaliţiei antiotomane a constat în contribuţia bănească plătită Ungariei, în 1501 şi 1502, în valoare totală de 106 684 de ducaţi (L. Pastor, op. cit., VI, p. 94) şi în armarea unei flote care va intra în acţiune în 1502 (Ibidem, p. 93). Moldova însă nu a primit nimic nici din partea papei, dar nici din partea Veneţiei şi a Ungariei.

[191] Zacharia Contarini aflase acest lucru, la fel ca şi altele, de la solul Brancho, sicilian de origine, preot şi medic, pe care-l trimisese în Moldova şi Ţara Românească. Dar să vedem ce spune Contarini: “De li Valachi disse che questi zorni era ritornato un suo orator da Stephano Vayvoda di Moldavia, quale li havea affermato per nome del prefato Vayvoda, che se la Maesta del Re (Vladislav II - n.n.) fa questa impresa contra el Turco, et se movra ancora lui in suo subsidio potentissimo. Et ancora mi ho parlato con ditto oratore quale Siciliano nominato Domino Brancho, et a prete et medego, promete cose moldo grande de cadaun de questi do Valachi, dil Transalpino etc. Et de questo Stephano de Moldavia disse insuper che chi potesse adaptar o cum pace o cum tregua le differentiae che sono tra el Duca di Moscovia et el Duca di Lituania, qual al presente e fatto Re di Polonia, et e suo zenero, tutti concoreriano sicuramente a questa impresa, et chel Turco certamente non basteria resistarli” (Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 33-34; V. Pârvan, op. cit., pp. 1069-1070; N. Grigoraş, op. cit., p. 267). Probabil că acest Brancho, care era, printre altele, şi medic, fusese trimis în Moldova ca răspuns la cererile adresate în acest sens de Ştefan la începutul lui 1501, dar, aşa cum rezultă din misiunea sa, el avea şi importante însărcinări politice (A se vedea pentru relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Veneţia în această perioadă şi Eugen Denize, Ţările Române şi Veneţia. Relaţii politice (1441-1541). De la Iancu de Hunedoara la Petru Rareş, Bucureşti, 1995, pp. 150-174).

[192] L. Thallóczy. A. Aldási, op. cit., pp. 301-302.

[193] “Item, in questi zorni, hassendo venuto a Venecia uno orator de l’olacho, zoe Stefano Carabodan, fo in coleio, per il principe, fato cavalier et vestito d’oro” (M. Sanuto, op. cit., IV, col. 248; Hurmuzaki, Documente, VIII, p.35; V. Pârvan, op. cit., p. 1070).

[194] J. de Hammer, op. cit., IV, pp. 71-72; V. Fraknói, A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526), p. 371; N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, pp. 256-257; idem, Istoria românilor, IV, p. 241; I. Ursu, Ştefan cel Mare, p. 263; idem, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 171; F. Szakály, art. cit., p. 101.

[195] “... E il turcho da danari al tartaro, e zio quella molesti il re di Polona e li vlachi de Vlachia, quelli, se non fusseno tartari, se huneriano con hongari” (M. Sanuto, op. cit., IV, col. 246; Thallóczy. A. Aldási, op. cit., p. 302; I. Ursu, Ştefan cel Mare, p. 263).

[196] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 313 şi urm.; Sigismondo de Conti Da Foligno, Le storie de’suoi tempi dal 1475 al 1510, tom II, Roma, 1883, pp. 278-279, apud L. Pastor, op. cit., VI, p. 93; Al. Guglielmontti, La guerra dei pirati dal 1500 al 1560, vol. I, Firenze, 1876, pp. 9 şi urm., apud L. Pastor, op. cit., VI, p. 93; J. de Hammer, op. cit., IV, p. 70; C. Manfroni, op. cit., p. 239; D. M. Vaughan, op. cit., p. 92.

[197] V. A. Ulianiţki, op. cit., p. 195; Hurmuzaki, Documente, II, 2, p. 493; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, pp. 171-172; P. Georgian, ,,Tătarii în ţările româneşti. III. Invaziunile tătare în veacul al XV-lea şi în prima jumătate a veacului XVI“, în Convorbiri literare, an 58, iulie-august, 1926, p. 598; N. Grigoraş, op. cit., pp. 266-267.

[198] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tom XIX, pp. 105-107; Sbornic, vol. XLI, p. 41; K. V. Bazilevici, op. cit.,  pp. 410-411; Al. Gonţa, art. cit., în idem, op. cit., p. 188; pentru distrugerea hoardei mari de pe Volga, sau a Hoardei din Crimeea, a se vedea şi B. F. Grecov, A. I. Iacubovschi, Hoarda de Aur şi decăderea ei, Bucureşti, 1953, p. 399; Le khanat de Crimée..., p. 324; Alan Fischer, The Crimean Tatars, Stanford, 1978, p. 15.

[199] F. Szakály, art. cit., pp. 98-103.

[200] Ibidem, p. 102: “... E di novo, il magnifico Josa con 7 000 cavali a tra il danubio, ed il valacho con 7 milia persone” (M. Sanuto, op. cit., IV, col. 333).

[201] Despre Matteo Muriano s-au ocupat, printre alţii, N. Iorga, Breve storia dei Rumeni, Bucureşti, 1911, pp. 70-72; Idem, Istoria românilor prin călători, vol. I, Bucureşti, 1928, pp. 73-74; Ramiro Ortiz, Per la storia della cultura italiana in Rumania, Bucureşti, 1916, pp. 32 şi urm.: C. Isopescu, ,,Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del cinquecento“, în Bulletin de la Section Historique de l’Académie Roumaine, XVI, Bucarest, 1929, pp. 6-7; George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările Române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1972, pp. 94-95.

[202] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 734-737; Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 36-37; Călători străini despre ţările române, vol. I, Bucureşti, 1968, pp. 148-150.

[203] Acest al doilea raport al lui Muriano a fost consemnat de M. Sanuto, op. cit., IV, col. 804-807 şi a fost tradus în româneşte în colecţia Călători..., I, pp. 151-154.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002