Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Primul dintre aceste două rapoarte este împărţit pe puncte, corespunzând poate unui chestionar stabilit de conducerea Republicii şi anume: informaţii cu privire la domn şi la fiul acestuia, succesorul său, la supuşi şi la ţară, la evenimentele petrecute în ţările vecine, Polonia, Rusia, Imperiul otoman, tătarii din Crimeea. În ceea ce-l priveşte pe Ştefan, Muriano spune că: “... este un om foarte înţelept, vrednic de multă laudă, iubit de supuşii săi, pentru că este îndurător şi drept, veşnic treaz şi darnic, arată bine la trup pentru vârsta sa dacă această meteahnă nu l-ar fi chinuit, dar, sper cu ajutorul lui Dumnezeu să-i aduc o uşurare, după cât pot să-mi dau seama acum la început” [204] . Acelaşi ton laudativ este folosit şi în privinţa lui Bogdan, viitorul domn al ţării: “... Bogdan voievod, urmează pilda domnului, tatăl său, e sfios ca o fată şi e bărbat viteaz, prieten al virtuţilor şi al oamenilor virtuoşi, este tânăr cam de vreo 25 de ani” [205] .

          Deosebit de interesante sunt şi aprecierile medicului veneţian cu privire la potenţialul economic şi militar, la locuitorii ţării: “Supuşii sunt toţi bărbaţi viteji, ageri şi nu făcuţi să stea pe perne, ci la război pe câmpul de luptă. Acest domn prea vestit poate să ridice 60 000 de oameni de ispravă, adică 40 000 de călăreţi şi 20 000 de pedestraşi. Ţara este mănoasă şi foarte frumoasă şi bine aşezată, plină de animale şi de toate bucatele, are de toate afară de untdelemn. Grânele se seamănă în aprilie şi în mai, iar vinuri de felul celor din Friul se obţin în august şi septembrie. Păşuni sunt foarte bune. În această ţară s-ar putea ţine peste 100 000 de cai” [206] .

          Foarte importante sunt şi consideraţiile pe care Muriano le face cu privire la poziţia strategică a Moldovei şi, implicit, la avantajele pe care Veneţia le-ar putea avea dintr-o alianţă cu această ţară: “De aici se merge până la Constantinopol în 15 sau 20 de zile, de aceea reamintesc cu toată supunerea Înălţimii Voastre că de aici s-ar putea ataca flancurile acestui perfid sultan turcesc şi din câte îmi spun mulţi oameni vrednici de încredere şi negustori care vin de la Constantinopol, turcii au mare frică faţă de acest domn şi de creştinii ce şi-ar face drum prin această ţară” [207] . Deosebit de interesante sunt motivele, tot de ordin strategic, pe care el le avansează pentru a explica ezitările domnului de a se angaja cu toate forţele împotriva turcilor, precum şi propunerile pe care le face în vederea anulării acestora: “... acest ilustru domn se teme mult să facă vreo mişcare împotriva turcului, deoarece tătarul îndată l-ar ataca. Dar există o trecătoare lângă Caffa, care se numeşte Pericop unde zece mii de călăreţi ar ţine piept tătarului ca să nu poată trece în părţile acestea spre paguba creştinilor” [208] .

          Tot cu referire la Moldova, Muriano aminteşte şi de conflictul dintre Ştefan şi regele Poloniei pentru Pocuţia, iar apoi vorbeşte despre războiul dintre Polonia şi Lituania – pe de o parte – şi marele cnezat al Moscovei, pe de altă parte, de situaţia din cadrul lumii tătare şi despre potenţialul militar al tătarilor crâmleni, de alianţa dintre Mengli Ghiray şi sultan, care ameninţă grav securitatea Moldovei, dar şi a altor state creştine din regiune [209] . În ansamblu, observăm deci că este vorba despre un raport politic exact şi realist, prin intermediul căruia factorii de conducere de la Veneţia aveau posibilitatea să cunoască în amănunţime situaţia de la Dunărea de Jos şi din răsăritul Europei.

          Cel de-al doilea raport al lui Matteo Muriano descrie o acţiune de spionaj pe care acesta a întreprins-o la Suceava în dauna turcilor şi din el se desprind câteva importante aspecte ale situaţiei internaţionale şi ale situaţiei Moldovei la sfârşitul lui 1502 şi începutul lui 1503. Astfel, aflând despre trecerea prin capitala Moldovei a unei importante solii otomane în drum spre Polonia, medicul veneţian apelează la ajutorul unui foarte bun prieten al său, Nicolň Leondari, căsătorit cu o veneţiană, pentru a intra în legătură cu conducătorul soliei, anume cu Sinan bei, beilerbeiul Anatoliei, cu scopul de a afla care sunt intenţiile sultanului şi care este situaţia din Imperiul otoman. Pe această cale el a reuşit să afle şi să transmită la Veneţia că sultanul este confruntat cu ostilitatea deschisă a perşilor [210] , care au reuşit să pătrundă în Anatolia, că în Caramania s-a declanşat o puternică răscoală antiotomană, că la Constantinopol şi în alte mari oraşe bântuie ciuma, care face sute de victime pe zi, că sultanul ar fi gata să încheie o pace imediată cu Veneţia, dacă aceasta i-ar lăsa mână liberă în privinţa Ungariei. De asemenea, Muriano a mai aflat că Baiazid II pregăteşte o flotă uriaşă, posibil chiar de 500 de vase pe care intenţionează să o trimită să cucerească Corfu, considerând că această insulă i-ar deschide perspective frumoase de a pătrunde şi în Mediterana Occidentală, că scopul soliei lui Sinan bei este acela de a confirma pacea cu Polonia [211] şi că unul din motivele principale pentru care sultanul a acceptat încheierea  acestei păci a fost tocmai acela că avea mare bănuială că domnul Moldovei ar putea să se împace cu regele Poloniei şi să pornească la luptă împotriva sa [212] . Această afirmaţie este o nouă confirmare a temerilor şi suspiciunilor încercate de Baiazid II în 1497 şi pe care el nu putea încă să le uite.

          Dar aceste rapoarte, foarte bine documentate, aşa cum am putut constata, aveau pentru Veneţia doar o valoare teoretică, de viitor, şi nu una practică, legată de prezent. Chiar în momentul în care ele erau redactate, sultanul Baiazid II jura, la 14 decembrie 1502, pacea cu Veneţia [213] . De fapt, în cursul acestui an atât Veneţia, cât şi Imperiul otoman ajunseseră la concluzia că o pace era necesară şi inevitabilă. Veneţia suferise importante pierderi teritoriale şi comerciale, se afla la capătul resurselor ei militare şi economice, iar situaţia din Italia, unde Franţa şi Spania îşi consolidaseră poziţiile, îi dădea serios de gândit. Dar şi Imperiul otoman avea problemele sale, sultanul temându-se mai ales de perspectiva de a fi obligat să ducă un război pe două fronturi în Europa, împotriva Veneţiei şi a Ungariei, şi în Asia, împotriva unei Persii întărite de vigoarea noii dinastii a Safavizilor [214] . În aceste condiţii misiunea lui Zaccaria di Freschi, trimis de Veneţia, la 13 septembrie 1502, la Constantinopol [215] , pentru a încheia pacea, nu a fost prea dificilă. Pacea jurată de Baiazid II a fost confirmată de doge care a jurat şi el să o respecte, la 20 mai 1503 [216] , după ce în prealabil avuseseră loc consultări cu Vladislav II al Ungariei, consultări încheiate prin tratatul din 31 ianuarie 1503 [217] , care permitea celor două părţi să ajungă la o pace sau un armistiţiu cu turcii şi reglementa raporturile viitoare dintre ele.

          Profitând de această evoluţie spre pace, Vladislav II, care nu era deloc un rege războinic şi care, oricum, în lipsa Veneţiei se afla în imposibilitate de a continua de unul singur lupta cu turcii, s-a grăbit să încheie şi el pace cu aceştia, un rol important în medierea ei revenind domnului Ţării Româneşti, Radu cel Mare [218] . Tratatul, încheiat la 22 februarie 1503 şi confirmat de Vladislav II la 20 august acelaşi an, a însemnat pentru Ştefan cel Mare renunţarea definitivă la speranţa de a putea recuceri Chilia şi Cetatea Albă [219] , dar, în acelaşi timp, prin includerea sa şi a domnului muntean a dus la o reglementare a raporturilor cu Poarta, domnii români urmând să îndeplinească faţă de aceasta doar obligaţiile pe care le avuseseră înainte de declanşarea ostilităţilor, neputându-li-se cere nimic mai mult [220] . Aceasta şi explică de ce sultanul s-a împotrivit la această clauză [221] fără a putea însă să o elimine din tratat. Cert este faptul că, la 30 septembrie 1503, aşa cum rezultă dintr-o relatare italiană, Ştefan plătea din nou tribut turcilor, în valoare de 4 000 de ducaţi, în timp ce Radu cel Mare plătea şi el un tribut dublu, de 8 000 de ducaţi [222] .


 

[204] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 736; Călători..., I, p. 149.

[205] Ibidem, col. 736, ibidem, p. 149.

[206] Ibidem, col. 736, ibidem, p. 149.

[207] Ibidem, col. 736, ibidem, p. 149.

[208] Ibidem, col. 737, ibidem, p. 150.

[209] Ibidem, col. 737, ibidem, p. 150.

[210] În legătură cu ameninţarea tot mai mare pe care o reprezentau perşii la graniţele răsăritene ale Imperiului otoman, Ştefan cel Mare avea de multă vreme cunoştinţă de ea şi transmisese această informaţie aliatului său Vladislav II, la 25 septembrie 1502 (M. Sanuto, op. cit., IV, col. 420; Donado da Lezze, op. cit., p 268).

[211] Lucru care s-a şi întâmplat, la 21 februarie 1503 (Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XIX, pp. 231-233).

[212] M. Sanuto, op. cit., IV, col. 804-807; Călători..., I, pp. 151-154.

[213] I libri commemoriali..., VI, p. 65; nr. 9 şi 10; Donado da Lezze, op. cit., p. 268; J. de Hammer, op. cit., IV, p. 72; S. Romanin, op. cit., V, p. 152; W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, traduite par Furcy Raynaud, vol. II, Leipzig, 1886, pp. 330-332; L. Pastor, op. cit., VI p. 94; A. Battistella, op. cit., p. 433; S. N. Fisher, op. cit., pp. 81-84.

[214] Pentru ameninţarea persană, devenită acută în 1502, a se vedea mai sus nota 126. Nu avem însă nici o informaţie care să dovedească o cooperare politică şi militară între Veneţia şi Persia, cooperare care, probabil, nici nu a existat în această perioadă.

[215] S. N. Fischer, op. cit., p. 83.

[216] I libri commemoriali..., VI, pp. 65-66; nr. 12; M. Sanuto, op. cit., V, col. 42-47; P. Bembo, op. cit., pp. 217-218; Documente per historine e Shqiperise, pp. 337-338; S. Romanin, op. cit., V, pp.153-154; W. Heyd, op. cit., II, p. 331; J. de Hammer, op. cit., IV, p. 74; L. Pastor, op. cit., VI, p. 94. Prin această pace Veneţia pierdea Lepanto, Modon, Coron, Navarino, Durazzo, se obliga să restituie Santa Maura, dar păstra Cefalonia. Ea păstra dreptul de a face comerţ în Mediterana Orientală şi în Marea Neagră, dar trebuia să respecte regulile impuse de Imperiul otoman, devenit principala putere din aceste zone.

[217] I libri commemoriali..., VI, pp. 55-56, nr. 216.

[218] A. Lapedatu, Politica lui Radu cel Mare 1495-1508, p. 201.

[219] N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, pp. 176-177.

[220] Iată însă cum sună pasajul din tratat referitor la Moldova şi Ţara Românească: “Item, quod, ista pax sit pro nobis et regnis nostris, precipue Hungariae, Bohemie, Dalmatie, Croatie, Sclavonie etc., ac etiam pro toto domino Moravie, et pro utroque ducatu Slesie, ac domino Lusatie, et terris Moldavie, quam etiam Transalpine, cum eorum Wayvodis Karabogdan et Radwl, ac cum omnibus filiis et successoribus eorum ita, quod isti wayvode et terre eorum penes nos regem Wladislaum in hac pace inclusi intelligentur, et quod tributam ac munus et servitia, que hactenus maiestati solverunt, ita et deinceps serviant, et plus ab eis non expectatur, neque aliqua calumpnia ad eos imponatur. Similiter, que nobis hactenus solverunt et deinceps ea solvant et plus ab eis non expectamus” (Hurmuzaki, Documente, II, 1, pp.20-21; L. Thallóczy, op. cit., p. 168; M. Sanuto, op. cit., IV, col. 879-884; N. Isthvanffius, op. cit., p. 32; S. Katona, Historia critica..., tom X, ordine XVII, p. 345-359; A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. II, Iaşi, 1889, pp. 392-393; V. Pârvan, op. cit., p. 1073; V. Fraknói, A Hunyadiak es a Jagellók kora (1440-1526), p. 371; N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 224; J. de Hammer, op. cit., IV, pp. 75-76; Istoria României, II,p. 548; I. Ursu,  Ştefan cel Mare, p. 264).

[221] Andrea Gritti, în relatarea pe care a făcut-o în Senat, la 2 decembrie 1503, a arătat că solul lui Vladislav II: “... voleva etiam che Rado Transalpino non potesse dar il carazo alla Porta senza espressa licenzia del suo re, e che il detto Rado e Stefano vaivoda fossero nominati nella capitulazione della pace del canto del re. A queste due parti non voleva il Signor Turco consentire, parendoli che non fosse onor alla Maesta Sua che chi le aveses a pagar carazo non 10 conoscesse imediatamente per suo superiore; ne manco li pareva che fosse di sua dignita che un suo carazaro fosse nominato nelle capitulazione della pace del canto cel re”. (Eugenio Alberi, Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto, serie III, volume III, Firenze, 1855, p. 29; M. Sanuto, op. cit., V, col. 450).

[222] “... da Stefano vayvoda de Moldavia ducati 4 milia; da Rado transalpin dicto Calciero, ducati 8 milia ...” (M. Sanuto, op. cit., V, col. 464; raportul aparţine omului politic şi istoricului veneţian Gian Giacolo Caroldo).

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002